fbpx Monografia dr. Adama Bochentyna | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Monografia dr. Adama Bochentyna

Monografia dr. Adama Bochentyna

 
okładka
Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się monografia dr. Adama Bochentyna pt. Dowód z opinii biegłego w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym.
 
Książka stanowi pierwsze na rynku wydawniczym monograficzne opracowanie kompleksowo systematyzujące wiedzę na temat dowodu z opinii biegłego w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym. Monografia zawiera zarówno rozważania teoretycznoprawne, jak również odnosi się do praktycznych aspektów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego. Analiza przedstawiona w publikacji obejmuje nieopisane lub nierozstrzygnięte dotychczas w literaturze problemy związane z aksjologicznymi uwarunkowanymi dowodu z opinii biegłego w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym, konstrukcją prawną dowodu z opinii biegłego oraz jego oceną, jak również odpowiedzialnością prawną biegłego związaną z udziałem w postępowaniu.
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 24 lipca 2020 roku, 11:51