fbpx „Specustawy inwestycyjno-budowlane” - nowa publikacja pod red. prof. Tomasza Bąkowskiego | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

„Specustawy inwestycyjno-budowlane” - nowa publikacja pod red. prof. Tomasza Bąkowskiego

„Specustawy inwestycyjno-budowlane” - nowa publikacja pod red. prof. Tomasza Bąkowskiego

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się praca zbiorowa „Specustawy inwestycyjno-budowlane” pod redakcją naukową prof. Tomasza Bąkowskiego.

W książce zostały poruszone zagadnienia dotyczące między innymi: wpływu specustaw na uregulowania z zakresu ochrony środowiska, prawnych rozwiązań odnoszących się do realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz mieszkaniowych.

Wśród autorów poszczególnych opracowań, oprócz Prof. Tomasza Bąkowskiego, który odniósł się  do problemu skali normatywnej specustaw inwestycyjno-budowlanych oraz do motywów ich stanowienia, znaleźli się reprezentujący nasz Wydział: mgr Izabela Oleksy-Piesik z Katedry Prawa Administracyjnego („Podziały nieruchomości na zasadach ogólnych i w drodze wyjątku”) oraz dr Krzysztof Kaszubowski z Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego („Odrębności procesowe w specustawach inwestycyjnych w zakresie postępowania odwoławczego”).

Publikacja dostępna jest na stronie Wydawnictwa pod adresem:
https://wyd.ug.edu.pl/oferta_wydawnictwa/96422/specustawy_inwestycyjno-budowlane

 

obrazek
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karol Ważny
Treść wprowadzona przez: Karol Ważny
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 15 października 2020 roku, 22:06