fbpx Monografia autorstwa prof. UG, dra hab. Macieja Barczewskiego | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Monografia autorstwa prof. UG, dra hab. Macieja Barczewskiego

Monografia autorstwa prof. UG, dra hab. Macieja Barczewskiego

MonografiaNakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się monografia pt. „Uniwersalny system ochrony praw autorskich” autorstwa prof. Macieja Barczewskiego, kierownika Katery Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej. Cel publikacji stanowi próba weryfikacji, czy obowiązujące u progu trzeciej dekady XXI w. standardy uniwersalne zapewniają dostateczną ochronę zarówno gospodarczych, jak i osobistych interesów podmiotów praw autorskich. System uniwersalny z natury rzeczy wywiera bowiem istotny wpływ zarówno na regulacje o zasięgu regionalnym lub subregionalnym, jak i na prawodawstwa państw będących  stronami traktatów o powszechnym zasięgu oddziaływania.
 
W praktyce w grę może bowiem wchodzić również tworzenie swego rodzaju modeli wzorcowych, które – przez naśladowanie ich w innych regionach oraz państwach  –  przyczynić się mogą do udoskonalenia istniejących reguł ogólnych lub rozwiązania problemów,  które nie stanowiły  jeszcze przedmiotu regulacji traktatowych.  Dlatego w wspomnianej monografii przeprowadzono analizę najważniejszych obecnie obowiązujących wielostronnych umów międzynarodowych, których całokształt tworzy ramy uniwersalnego systemu ochrony praw autorskich.

Monografia dostępna jest internetowej księgarni Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego: https://kiw.ug.edu.pl/pl/oferta/1468-uniwersalny-system-ochrony-praw-autorskich.html

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Marszałek
Treść wprowadzona przez: Piotr Komorowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 września 2020 roku, 6:16