fbpx Wróblewski - nowa książka w serii Horyzonty Filozofii Prawa autorstwa dr. Tomasza Snarskiego | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Wróblewski - nowa książka w serii Horyzonty Filozofii Prawa autorstwa dr. Tomasza Snarskiego

Wróblewski - nowa książka w serii Horyzonty Filozofii Prawa autorstwa dr. Tomasza Snarskiego

W serii wydawniczej Horyzonty Filozofii Prawa, Biblioteka Palestry ukazała się najnowsza książka dr. Tomasza Snarskiego pt. Wróblewski. Publikacja jest poświecona myśli wileńskiego uczonego Bronisława Wróblewskiego, jednego z najwybitniejszych polskich karnistów, związanego z Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie.

Autor omawia wybrane tezy zaprezentowane przez Bronisława Wróblewskiego w pracy pt. Prawo karne a moralność. Szkoła humanistyczna prawa karnego, które pozostają aktualne również dla wielu dzisiejszych dyskusji dotyczących relacji prawa karnego i moralności oraz wychowawczej funkcji prawa karnego. Jednocześnie zawarty w książce tekst źródłowy zawiera wiele cennych wypowiedzi dotyczących relacji prawa karnego i moralności oraz pedagogicznych aspektów kary kryminalnej.

Tomasz Snarski podkreśla w swojej pracy m.in.: „Dorobek naukowy Bronisława Wróblewskiego, pomimo upływu lat, pozostaje aktualny wobec wielu zagadnień współczesnej nauki prawa karnego, jak i refleksji filozoficznej nad karą, prawem karnym czy sprawiedliwością. Inspirując się myślą Bronisława Wróblewskiego, możemy chociażby poszerzyć horyzonty filozofii prawa zarówno w relacji prawa karnego i moralności, jak i pogłębiające refleksję nad racjonalizacją kary kryminalnej. Ponadto możemy krytycznie spojrzeć na filozofię wewnątrz samej filozofii, na jej metody i charakter”. Prowadzone przez autora rozważania mają skłonić czytelnika do postawienia wielu pytań filozoficznoprawnych, ukazując jednocześnie bogactwo rozmaitych tradycji nauki i filozofii polskiego prawa karnego. Autor dodaje także: „Książkę zadedykowałem mieszkańcom Wilna – miasta, z którego pochodzi część moich przodków i które pozostaje dla mnie miejscem wyjątkowym. Chciałbym wyrazić nadzieję, że wielokulturowe tradycje i potencjał stolicy Litwy zostaną twórczo wykorzystane przez obecne pokolenia. Warto pamiętać, że z miastem nad Wilią związani byli nie tylko najwybitniejsi polscy literaci, by wskazać chociażby Mickiewicza, Słowackiego czy Miłosza, lecz także wielu wyróżniających się polskich uczonych, wśród których w nauce prawa karnego pierwszorzędne znaczenie przypisać należy Bronisławowi Wróblewskiemu”.

 

Książka została zadedykowana mieszkańcom Wilna, byłym i obecnym, a sama dedykacja umieszczona została w językach: polskim i litewskim. Uzupełnia istotną lukę w badaniach nad znaczeniem dorobku wileńskiego uczonego w polskiej nauce prawa karnego.

 

Redaktorem naukowym serii Horyzonty Filozofii Prawa jest prof. Jerzy Zajadło. Recenzentem wydawniczym ksiązki jest dr hab. Jerzy J. Kolarzowski, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

 

 

 

Wydawca: Wydawnictwo Arche Marek Tokarczyk


Opis bibliograficzny:

Tomasz Snarski, Wróblewski, Sopot 2020, ISBN 9788388445460, 175 stron.

2345
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Bartosz Kędzierski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 8 grudnia 2020 roku, 15:45