fbpx Ogłoszenie wyborcze | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Ogłoszenie wyborcze

Ogłoszenie wyborcze

 
Uczelniana Komisja Wyborcza UG ogłasza wybory członków Kolegium Elektorów UG o których mowa w § 43 pkt 2-6 Statutu UG na kadencję 2020-2024.
 
Zgłaszanie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie oświadczenia kandydata na członka Kolegium Elektorów i przesłanie go do Biura Organizacji i Legislacji UG do 9 października 2020 r.
 
Głosowanie odbędzie się w aplikacji MS Teams (Zespoły właściwe dla jednostki i grupy pracowników) z wykorzystaniem MS Forms 22 października 2020 r. w godz. 10:00 – 13:00
 
Link z zaproszeniem do Zespołu oraz informacje o kandydatach będą dostępne dla osób uprawnionych do głosowania po zalogowaniu się do aplikacji MS Teams (w ramach indywidualnego, imiennego konta pracowniczego w usłudze Office 365); oddawanie głosów będzie możliwe tylko z poziomu aplikacji MS Teams.
 
Jeżeli w głosowaniu w powyższym terminie weźmie udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, 22 października odbędzie się głosowanie w drugim terminie w godz. 14:00 – 17:00 – w takim samym trybie i formie jak głosowanie w pierwszym terminie. Dla dokonania wyboru w drugim terminie nie jest wymagane kworum 50% uprawnionych do głosowania. Głosy oddane w pierwszym terminie nie zostaną jednak uwzględnione przy obliczaniu głosów i ustalaniu wyniku wyborów przeprowadzonych w drugim terminie.
 
Wybory przedstawicieli studentów i doktorantów w Kolegium Elektorów odbędą się zgodnie z właściwymi Regulaminami, odpowiednio Samorządu Doktorantów i Samorządu Studentów.
 
 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 2 października 2020 roku, 13:37