fbpx nagroda | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

nagroda

Nagrody

Z Konsulem Generalnym RP
Na zaproszenie Burmistrza San Francisco i Konsulów Honorowych RP w San Francisco Panów Ch. Kerosk'ego i T. Taubego, Prof. UG dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz wziął udział w uroczystości wciągnięcia flagi polskiej w ratuszu miejskim w San Francisco.
 
Lider Kształcenia

Lider Kształcenia16 marca 2016 roku w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Uroczysta Gala Finałowa I edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”.

Dyplom

Z przyjemnością informujemy, że książka pt. „Prawo ochrony zabytków” pod. red. prof. Kamila Zeidlera, wydana przez Wolters Kluwer wspólnie z Wydawnictwem Uniwersytetu Gdańskiego, otrzymała tytuł Książki Roku 2014 przyznawany przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Dyplom został wręczony 6 października 2015 r. podczas uroczystości otwarcia II Kongresu Konserwatorów Polskich na Zamku Królewskim w Warszawie, w obecności Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Generalnego Konserwatora Zabytków Piotra Żuchowskiego.

I FORUM KORYTARZA BAŁTYK-ADRIATYK

Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych zostało uhonorowane statuetką  Forum Korytarza Bałtyk Adriatyk przyznawaną przez Porozumienie Samorządowe dla Korytarza Bałtyk Adriatyk.  Wyróżnienie jest uznaniem pracy Centrum na rzecz jednostek samorządu terytorialnego łączącego sferę nauki i praktyki i wsparcie prawne jst w rozwiązywaniu trudnych problemów zwłaszcza z zakresu prawa finansowego. Statuetkę odebrał kierownik Centrum dr Tomasz Sowiński. 

Miło nam poinformować, iż dr Jarosław Niesiołowski z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, został powołany w skład Kolegium Redakcyjnego periodyku "Interdyscyplinarne Studia Humanistyczne", wydawanego przez Narodową Akademię Nauk Ukrainy.

Prof. Maciejewski

Z przyjemnością informujemy, że Kierownik Katedry Historii Prawa prof. Tadeusz Maciejewski otrzymał grant na realizację projektu badawczego "Ustrój konstytucyjny wolnych miast Europy w XIX i XX w. (1806-1939) na tle konstytucjonalizmu wolnych miast polskich (Gdańsk 1807-1815; 1919-1939 i Kraków 1815-1846). Studium historyczno-prawne" w ramach programu OPUS 8 Narodowego Centrum Nauki.
Serdecznie gratulujemy!

Kitowski

Gdańskie Towarzystwo Naukowe i prezydent miasta Gdańska wręczyli doroczne nagrody dla młodych pracowników nauki. Nagrody przyznano młodym pracownikom nauki za wybitne osiągnięcia w roku 2014. Wręczono je w pięciu dziedzinach odpowiadających poszczególnym wydziałom GTN. Z przyjemnością informujemy, że w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych nagrodę otrzymał dr Piotr Kitowski za rozprawę doktorską pt. "Sukcesja spadkowa w mniejszych miastach Prus Królewskich w II połowie XVII i XVIII wieku (województwo pomorskie).

Mgr Tomasz Snarski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego został nagrodzony w międzynarodowym konkursie pt. „Polacy Wielu Kultur,” organizowanym przez polsko – litewski kwartalnik „Znad Wilii” (czasopismo jest wydawane w języku polskim w Wilnie). Konkurs rozstrzygnięto podczas XXII Międzynarodowego Festiwalu Poetyckiego Maj nad Wilią i Wisłą, odbywającego się w dniach od 31 maja do 4 czerwca 2015 roku w Wilnie.

Mgr Tomasz Snarski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego został nagrodzony w międzynarodowym konkursie pt. „Polacy Wielu Kultur,” organizowanym przez polsko – litewski kwartalnik „Znad Wilii” (czasopismo jest wydawane w języku polskim w Wilnie). Konkurs rozstrzygnięto podczas XXII Międzynarodowego Festiwalu Poetyckiego Maj nad Wilią i Wisłą, odbywającego się w dniach od 31 maja do 4 czerwca 2015 roku w Wilnie.

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła 23. konkurs w programie START i wyłoniła 130 tegorocznych laureatów spośród 1241 kandydatów - młodych, wybitnych uczonych. Wśród nich stypendium przyznano dr Annie Klimaszewskiej z Katedry Historii Prawa.

Gratulujemy serdecznie!