fbpx nagroda | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

nagroda

Nagrody

Nagrodzeni

NagrodzeniDecyzją Sądu Konkursowego LII Ogólnopolskiego Konkursu Miesięcznika „Państwo i Prawo” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych, 2. nagrodę za najlepszą pracę habilitacyjną za rok 2015/2016 otrzymał dr hab.

Konkurs o index

dyplom


Dziś, 23 maja 2017r. Prodziekan ds. Studenckich i Nauki, Prof. UG, dr hab. Oktawian Nawrot, wręczył dyplomy jedenastej edycji Konkursu o Indeks Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce: Aleksandra Raińska
II miejsce: Anna Chmielowiec
III miejsce: Aleksandra Białowska

Święto UG

W dniu 20 marca 2017 roku odbyły się obchody Święta Uniwersytetu Gdańskiego - 47. rocznica powołania uczelni.
Podczas uroczystości, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich wręczył pracownikom UG medale za długoletnią służbę.


Nagrodzeni pracownicy Wydziału Prawa i Administracji:

Prof. UG, dr hab. Monika Tomaszewska
Prof. UG, dr hab. Oktawian Nawrot
Prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski
Mgr Jolanta Kępińska
Mgr Piotr Komorowski

 

Serdecznie gratulujemy!

 

WUG

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej książki w trzech kategoriach:

I. książka naukowa, 
II. książka dydaktyczna, 
III. przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej.

Zajadło

Prof. ZajadłoJest nam niezwykle miło poinformować, że prof. dr hab. Jerzy Zajadło, Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na WPiA UG, został laureatem Nagrody im. Jana Heweliusza w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych za rok 2016.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał profesorowi Kamilowi Zeidlerowi z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa WPiA UG brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Medal został wręczony przez Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Generalną Konserwator Zabytków prof. Magdalenę Gawin 17 listopada 2016 r. podczas oficjalnego otwarcia Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków „Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki polskiej II połowy XX wieku”.

Grzegorz Wierczyński

Dr hab. Grzegorz Wierczyński laureatem nagrody naukowej Sopocka MuzaDr hab. Grzegorz Wierczyński laureatem nagrody naukowej Sopocka Muza

Miło nam zakomunikować, że mgr Magdalena Adamczyk – absolwentka studiów II stopnia na kierunku Administracja WPiA UG została laureatką XXI edycji Konkursu prac magisterskich im. J. J. Lipskiego. Wyróżnienie przyznano za pracę magisterską pt. "Wpływ dyskryminacji i wykluczenia społecznego na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych na przykładzie środowiska niesłyszących" przygotowaną pod kierunkiem naukowym dr hab. Sylwii Majkowskiej-Szulc.

Konkurs

Konkurs

Konkurs

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach.
Więcej informacji na stronie http://uokik.gov.pl