Otwarte Seminarium Naukowe

W dniu 10 czerwca 2021 r. odbyło się Otwarte Seminarium Naukowe, którego organizatorem była Katedra Prawa Handlowego. Tematyka seminarium poświęcona była kwestiom związanym z wdrożeniem Dyrektywy 2019/1023 w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów (…), a zwłaszcza ocenie wprowadzonego Tarczą 4.0. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, pełniącego także funkcje rozwiązania pilotażowego dla środków przewidzianych Dyrektywą.

Referaty wprowadzające do dyskusji wygłosili: dr hab. Rafał Adamus, prof. UO, dr hab., J. Kruczalak-Jankowska, prof. UG, dr hab. A. J. Witosz, prof. UE oraz mecenas Bartosz Groele.

Przedstawiona została również inicjatywa powołania Forum Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego, powstała z inicjatywy naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Badań nad Restrukturyzacją. 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 22. Czerwiec 2021 - 11:30; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: wtorek, 22. Czerwiec 2021 - 11:30; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski