„Financial Law Review” otrzymało 70 pkt!

Z przyjemnością informujemy, że wydziałowy periodyk naukowy: „Financial Law Review” zgodnie z ogłoszonym nowym wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych uzyskał 70 punktów.

Financial Law Review jest międzynarodowym, elektronicznym czasopismem naukowym poświęconym problematyce finansów publicznych i prawa finansowego. Misją czasopisma jest stworzenie forum wymiany wiedzy i poglądów w ramach środowiska naukowego oraz popularyzacja jego dorobku wśród finansowców oraz przedstawicieli biznesu i polityki. W swoim założeniu ma stanowić pomost pomiędzy nauką a praktyką umożliwiający dwustronny przepływ inspiracji i idei oraz wspólne rozwiązywanie złożonych problemów współczesnego świata finansów.

Aktualnie FLR jest indeksowany w renomowanych bazach naukowych i serwisach abstraktowych, takich jak: ERIH PLUS, Directory of Open Access Journals (DOAJ), CEJSH, EBSCO - Central & Eastern European Academic Source, EBSCO Discovery Service,  J-Gate, Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb, Biblioteka Nauki, ICI World of Journals, Search engines, catalogs, Arianta, CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), Dimensions, Google Scholar, JournalTOCs, Most Wiedzy, WorldCat (OCLC), ZDB. FLR oczekuje także na wpis do bazy Web od Science oraz Scopus.

Serdecznie gratulujemy Redakcji i życzymy kolejnych awansów w rankingu czasopism.

Zapraszamy autorów do publikacji, jak również czytelników do zapoznawania się z wydanymi już artykułami z sześciu roczników (2016-2021) pod adresem http://www.ejournals.eu/FLR/.

Nową punktację czasopism zawiera załącznik do Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

 

 

okładka FLR

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 3. Grudzień 2021 - 08:29; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 28. Styczeń 2022 - 10:32; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski