Podsumowanie pracy naukowej Katedry za rok 2021

Rok 2021 był kolejnym rokiem bogatym w publikacje naukowe pracowników Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego. Pracownicy Katedry byli twórcami ponad dwudziestu opracowań, w tym sześciu artykułów oraz dwóch glos w periodykach takich jak „Samorząd Terytorialny”, „Orzecznictwo Sądów Polskich”, „Gdańskie Studia Prawnicze” czy „Prawo i Więź”, a także autorami kilkunastu rozdziałów w monografiach naukowych.

Ponadto w 2021 roku ukazały się również cztery monografie pod redakcją lub współredakcją pracowników Katedry:

  • Mariusz Bogusz, Wojciech Zalewski (red.), "Administratywizacja" prawa karnego czy "kryminalizacja" prawa administracyjnego?, Gdańsk-Sopot 2021, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  • Katarzyna Szlachetko, Ewa Skorczyńska, Jakub Szlachetko (red.), Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszący: komentarz, Gdańsk 2021, Instytut Metropolitalny
  • Szlachetko Jakub (red.), W poszukiwaniu inspiracji: metropolie w ujęciu porównawczym Gdańsk 2021, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  • Szlachetko Jakub, Bochentyn Adam (red.), Cyfrowa czy analogowa? Funkcjonowanie administracji publicznej w stanie kryzysu , Pelplin 2021, Wydawnictwo Bernardinum

Podkreślenia wymaga, że w 2021 r. nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazał się Tom IV „Systemu prawa administracyjnego procesowego” – „Postępowania autonomiczne i szczególne. Postępowania niejurysdykcyjne” (Warszawa 2021, pod redakcją prof. dr. hab. Andrzej Matan). System prawa administracyjnego procesowego jest pierwszym w literaturze polskiej, kompleksowym ujęciem wiedzy naukowej z zakresu szeroko rozumianego postępowania administracyjnego w opracowaniu typu „system prawa”. Wśród autorów tomu IV Systemu było trzech pracowników Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego - dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG; dr Adam Bochentyn oraz dr Michał Miłosz.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 14. luty 2022 - 21:51; osoba wprowadzająca: Michał Miłosz Ostatnia zmiana: wtorek, 15. luty 2022 - 10:23; osoba wprowadzająca: Michał Miłosz