Prof. Steinborn kierownikiem międzynarodowego projektu „Mould EIO Review” (MEIOR)

Dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG został kierownikiem po stronie Uniwersytet Gdański międzynarodowego projektu „Mould EIO Review” (MEIOR), który otrzymał finansowanie z Programu JUSTICE. Głównym celem projektu jest wypracowanie najbardziej adekwatnych kryteriów kontroli w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony sądowej w odniesieniu do transgranicznego gromadzenia materiału dowodowego i wzmocnienie wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi UE.

Program JUSTICE ma na celu rozwój współpracy europejskiej w zakresie sprawiedliwości. Dofinansowany z jego budżetu projekt MEIOR, realizowany w konsorcjum, którego liderem jest Katholieke Universiteit Leuven (Belgia), skupia się na wypracowaniu kryteriów kontroli sądowej w związku z transgranicznym gromadzeniem dowodów za pomocą mechanizmu Europejskiego nakazu dochodzeniowego (END).
W ramach projektu MEIOR ma zostać dokonana (poprzez analizę krajowych unormowań i praktyki w czterech państwach członkowskich UE: Belgia, Włochy, Polska i Szwecja) ocena struktur kontroli sądowej czynności dochodzeniowych w postępowaniu w państwie wydania END i państwie wykonania END. Następnie przeprowadzone zostaną porównanie różnych struktur i standardów kontroli sądowej w odniesieniu do wybranych środków dochodzeniowych, zarówno w postępowaniach krajowych, jak i transgranicznych, w celu zidentyfikowania potencjalnych luk w ochronie i wadliwości prawidłowego funkcjonowania współpracy sądowej w sprawach karnych, a także ustalenie najbardziej odpowiednich kryteriów kontroli sądowej.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 18. Maj 2022 - 10:33; osoba wprowadzająca: Łukasz Cora Ostatnia zmiana: sobota, 7. Styczeń 2023 - 00:27; osoba wprowadzająca: Łukasz Cora