Udział w międzynarodowej konferencji naukowej w Koszycach

W ramach prowadzonej współpracy z Instytutem Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, mgr Krystyna Warylewska-Kamuś wzięła udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: Wpływ Prawa Unii Europejskiej na Prawo Karne państw członkowskich UE, podczas której przedstawiła wyniki swoich badań w zakresie kształtującej się instytucji postępowania karnego w Unii Europejskiej na podstawie zaprezentowanej pracy zatytułowanej: Postępowanie karne- analiza ram prawnych w świetle Prawa UE.

 

Pokonferencyjna publikacja zostanie wydana przez wydawnictwo ŠafárikPress.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 24. Październik 2022 - 14:12; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 24. Październik 2022 - 14:12; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski