Konferencja poświęcona pamięci prof. Jarosława Warylewskiego

Banner

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz pracownicy Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej pamięci gdańskiego karnisty - śp. prof. Jarosława Warylewskiego (1959-2020✞)   

Konferencja odbędzie się w dniu 18 listopada 2022 roku w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Auli im. prof. Mariana Cieślaka.   

W dniu 1 listopada 2020 roku zmarł członek naszej społeczności - adwokat, profesor UG, doktor habilitowany Jarosław Warylewski, kierownik Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2004 - 2012, wychowawca wielu pokoleń karnistów.
Profesor Jarosław Warylewski był autorem i współautorem ponad 150 publikacji z zakresu prawa karnego, promotorem dwunastu rozpraw doktorskich. W 2008 roku został odznaczony medalem za długoletnią służbę, w 2013 roku Złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia naukowe, a w 2015 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczne.

Chcąc upamiętnić osobę i dorobek śp. prof. dr hab. Jarosława Warylewskiego, Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii Uniwersytetu Gdańskiego podjęła starania w celu wydania Księgi pamiątkowej- Ad honorem et memoriam - oraz organizacji ogólnopolskiej konferencji, która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 18 listopada 2022 roku.

Wierzymy, że Konferencja stanie się doskonałym miejscem do wspólnych wspomnień nad naszym nieodżałowanym kolegą adwokatem, jednocześnie stanowiąc pole do dyskursu nad aktualnym stanem prawa karnego, któremu śp. prof. Jarosław Warylewski poświęcił całe swoje życie naukowe.


program

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 8. Listopad 2022 - 08:30; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 17. Listopad 2022 - 14:00; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski