Panel dyskusyjny: „O prawach zwierząt w czasach Europejskiego Zielonego Ładu"

W dniu 28 listopada 2022 r. na naszym Wydziale odbył się panel dyskusyjny pod tytułem: „O prawach zwierząt w czasach Europejskiego Zielonego Ładu”. Został on zorganizowany przez Koło Naukowe Prawa Europejskiego i Porównawczego we współpracy z Europe Direct oraz Kołem Teorii i Filozofii Państwa i Prawa.

W panelu dyskusyjnym w roli prelegentów udział wzięli: dr Olga Śniadach z Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej, dr Anna Podolska z Katedry Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej, mgr Wojciech Jankowski z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Bartosz Lubocki i Katarzyna Sokołowska ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki oraz dr Witold Żakowski z Pracowni Neurofizjologii i Neurochemii w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Człowieka na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkich wystąpień prelegentów, w których podjęli oni problematykę praw zwierząt na gruncie prawa unijnego, koncepcji praw człowieka, filozofii prawa, praktyki, a także neurobiologii. Wystąpienia stały się przyczynkiem do ożywionej dyskusji na temat sytuacji zwierząt w regulacjach krajowych i unijnych. Biorąc pod uwagę, że dyskusję cechowała dynamiczna wymiana myśli i poglądów, która angażowała znaczną część uczestników panelu, poza istotnymi w kontekście takich tematów refleksjami oczekiwać można wielu ciekawych pomysłów związanych z poprawą sytuacji prawnej zwierząt.   

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 7. Grudzień 2022 - 15:14; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: środa, 7. Grudzień 2022 - 15:15; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski