Udział Mgr Dawida Marko w X AIDP International Symposium for Young Penalists

Mgr Dawid Marko uczestniczył w X AIDP International Symposium for Young Penalists, zorganizowanym przez Sekcję Young Penalists Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego (AIDP), we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Bolonii oraz Włoską Grupą AIDP. Podczas konferencji mgr Marko wygłosił referat pt. „The Unclear Picture of the Habeas Corpus? Remote Detention Hearing in Light of the ECHR and the EU Law Standard” przedstawiając wyniki badań przeprowadzonych w ramach finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu badawczego pt. „Optimal model of using audio-visual transmission in criminal process: between efficiency of proceedings and participants’ guarantees” (nr projektu: 2020/39/B/HS5/03230), kierowanego przez Prof. Sławomira Steinborna. Referat spotkał się z żywym zainteresowaniem audytorium prowokując dyskusję o zasadności i zakresie wykorzystania technik wideokonferencyjnych w procesie karnym.

AIDP Bologna

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 12. Grudzień 2022 - 14:43; osoba wprowadzająca: Łukasz Cora Ostatnia zmiana: sobota, 7. Styczeń 2023 - 00:25; osoba wprowadzająca: Łukasz Cora