Zapraszamy na szkolenie 82. Posting Lab: Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych

Zapraszamy pracowników naukowych i pracowników administracji, prawników praktyków, w tym praktyków delegowania oraz wszystkich zainteresowanych na 82. Posting Lab, który odbędzie się w piątek 20 stycznia 2023 r. Jest to wspólna inicjatywa naszego Wydziału oraz Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy (European Labour Mobility Institute - ELMI).

Pracownię poprowadzi dr Marek Benio w formacie hybrydowym. Na część stacjonarną zapraszamy na Uniwersytet Gdański.

Gościem specjalnym będzie dr Michał Szypniewski (Katedra Prawa Pracy).    

Zapraszamy praktyków delegowania, którzy chcieliby zweryfikować prawidłowość aneksów do umów, na podstawie których delegują pracowników i zleceniobiorców, zwłaszcza w świetle nowych obowiązków informacyjnych. Zapraszamy także pracowników instytucji kontrolujących prawidłowość delegowania: inspektorów PIP oraz pracowników ZUS weryfikujących właściwe ustawodawstwo. Zapraszamy prawników i doradców podatkowych obsługujących podmioty delegujące pracowników oraz przedstawicieli związków zawodowych, którzy czuwają nad przestrzeganiem warunków zatrudnienia w sytuacjach transgranicznych. Znajomość dyrektywy o delegowaniu pracowników oraz rozporządzeń o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego jest mile widziana, ale nie jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Pracowni.

Program:

1. Wynagrodzenie. Jakie składniki wynagrodzenia i świadczenia pieniężne wliczyć do wymaganej stawki minimalnej lub taryfowej a jakie należy wypłacić poza wynagrodzeniem?  

2. Urlop. Jak i kiedy udzielić urlopu pracownikowi, który tylko przez 2 miesiące pracował za granicą? Czy trzeba go zgłosić do kasy urlopowej, czy wypłata wynagrodzenia urlopowego wg polskich przepisów jest korzystniejsza? Czy delegowanemu zleceniobiorcy należy się urlop?  

3. Czas pracy. Kiedy przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych i co w przypadku, jeśli sposób jego obliczania jest inny?  

4. Święta. Czy praca poza Polską w dniu 3 maja lub 11 listopada będzie uważana za pracę w dniu świątecznym i jaki to ma wpływ na rozliczanie czasu pracy i obliczenie wynagrodzenia?  

5. Ubezpieczenia społeczne - to nie tylko A1. Czy wypłata wynagrodzenia chorobowego nakłada się na obowiązek wypłaty zasiłku chorobowego, gdy przepisy o wynagrodzeniu wymuszają swoje zastosowanie w państwie przyjmującym a pracownik nadal podlega ubezpieczeniom społecznym w państwie wysyłającym?

Informacja o Prowadzących:

Michał SzypniewskiDr Michał Szypniewski - adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego. W grudniu 2018 r. obronił rozprawę doktorską na temat delegowania pracowników, autor publikacji dotyczących zatrudniania cudzoziemców i koordynacji zabezpieczeń społecznych, zaangażowany w projekt dotyczący delegowania pracowników finansowany przez Komisję Europejską "SENSE in transnational transport in the EU. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie szkoleń z zakresu prawa pracy, w tym w języku angielskim, zarówno dla świata biznesu, jak i na uczelniach.  


 

Marek Benio

Dr Marek Benio - prawnik, doktor nauk ekonomicznych, popularyzator nauki, komentator prawa, lobbysta i społecznik. Członek honorowy Małopolskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, współzałożyciel i wiceprezes zarządu IMP, fundator i członek Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, współorganizator Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Wieloletni trener z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Uczestnik konsultacji społecznych i autor kluczowych opinii prawnych na temat zapisów dyrektywy wdrożeniowej, rewizji dyrektywy podstawowej oraz rozporządzeń o koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego. Wykłada prawo pracy i ubezpieczenia społeczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych. Autor licznych publikacji.    


 

Koszt udziału w Pracowni:    

• dla Członków Zwyczajnych i pracowników Członków wspierających: 300 zł netto/os,  

• dla osób spoza Stowarzyszenia: 750 zł netto/os,  

• dla pracowników naukowych i administracji publicznej: bezpłatnie

Informacje praktyczne:

82. Posting Lab odbędzie się w formacie hybrydowym w piątek 20 stycznia w godzinach 11:00-14:00.

Osoby, które zdecydują się wziąć udział stacjonarnie zapraszamy do Gdańska (Aula C Kampus Uniwersytetu Gdańskiego) - liczba miejsc ograniczona.

Na zgłoszenia czekamy do 13 stycznia. Prosimy je przesyłać na adres mailowy kontakt@labourinstitute.eu lub izabela.mastalerz@labourinstitute.eu z dopiskiem czy zamierzają Państwo uczestniczyć stacjonarnie czy on-line na platformie zoom.  

Jak zwykle zachęcamy do dyskusji i do zadawania pytań. Na pytania nadesłane przed wydarzeniem odpowiemy w pierwszej kolejności.  

 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 5. Styczeń 2023 - 15:04; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty Ostatnia zmiana: czwartek, 16. luty 2023 - 14:07; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty