Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego

W dniach od 16 do 19 października 2022 r. pracownicy Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego uczestniczyli w Zjeździe Katedr i Zakładów Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego zorganizowanego przez Kolegium Nauk Społecznych Zakład Prawa Finansowego Uniwersytetu Rzeszowskiego. W toku konferencji referaty wygłosili: Pani Rektor dr hab. A. Jurkowska-Zeidler, prof. UG, Kierownik Katedry Prawa Finansowego, pt. Rynek bankowy i finansowanie zrównoważonego rozwoju: nowy obszar regulacji i polityk; Pani dr Anna Drywa pt. Kilka uwag na temat postrzegania prawa podatnika do prywatności; Pan dr Damian Cyman pt. Edukacja finansowa jako element ochrony konsumenta; Pan dr Maciej Mikliński pt. Bezpieczeństwo a ryzyko depozytu bankowego – aspekty prawne; Pan dr Szymon Paweł Moś pt. Odpłatność składki na ubezpieczenie zdrowotne - uwagi na tle aksjologicznym; Pan dr Rafał Mroczkowski pt. Prawne skutki nieważności umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do waluty obcej lub denominowanego w walucie obcej; Pan dr Szymon Obuchowski pt. Postępowanie podatkowe uproszczone; Pan dr Przemysław Panfil pt. Przekazanie obligacji skarbowych jako substytut wydatków budżetowych; Pan dr Tomasz Sowiński pt. Misja prawa finansowego w zakresie naprawy finansów ubezpieczeń emerytalnych. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego to wydarzenie cykliczne, gromadzące przedstawicieli prawa finansowego i podatkowego w Polsce.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 2. luty 2023 - 08:40; osoba wprowadzająca: Maciej Mikliński Ostatnia zmiana: czwartek, 2. luty 2023 - 09:48; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski