VI Międzynarodowa Bałtycka Konferencja Prawa Finansowego „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku”

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić na VI Międzynarodową Bałtycką Konferencję Prawa Finansowego „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku” („The financial law towards challenges of the XXI century“), która odbędzie się w dniach od 19 do 22 kwietnia 2023r. na trasie Gdańsk-Karlskrona-Malmo-Lund.

Projekt Badawczy „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku”, jest kontynuacją i rozwinięciem Projektu o tej samej nazwie z lat 2009-2020. Spotkał się on z dużym zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem środowiska naukowego związanego z prawem finansowym i finansami w Polsce, a także na Litwie, w Czechach, na Słowacji, Chorwacji, Ukrainie, Kazachstanie i Włoszech. Zwieńczeniem projektu jest Konferencja naukowa podczas której uczestniczący w niej naukowcy mogą wymienić poglądy, poddać je dyskusji i konfrontacji. VI Międzynarodową Bałtycką Konferencję Prawa Finansowego organizują Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych UG. Proponowana tematyka Projektu obejmuje zagadnienia prawa finansowego i finansów publicznych, prawa finansowego samorządu terytorialnego, prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń, prawa rynku finansowego i międzynarodowego prawa finansowego. Tematem wiodącym VI Międzynarodowej Bałtyckiej Konferencji Prawa Finansowego, będą zrównoważone finanse - sustainable finance. To jeden z najbardziej aktualnych przedmiotów badań naukowych prowadzonych przez przedstawicieli doktryny prawa finansowego. Zagadnienie to ma także rosnący wpływ na praktykę funkcjonowania rynku finansowego oraz decyzje podejmowane w obszarze polityki fiskalnej. Za czynnik przyśpieszający rozwój koncepcji zrównoważonych finansów w XXI wieku należy uznać zjawiska, procesy i wydarzenia mające wymiar kryzysowy, takie jak na przykład: globalny kryzys finansowy 2008, pandemię, wojnę na Ukrainie. Warto przy tym podkreślić, że to sektor finansowy oraz finanse publiczne odgrywają kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych i budowie innowacyjnej, niskoemisyjnej gospodarki przyszłości. W tym ujęciu finanse stają się instrumentem realizacji celów określonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w „Agendzie 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju” (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development). Chcielibyśmy aby nasza tegoroczna konferencja była miejscem ważnej debaty dotyczącej roli finansów i prawa finansowego w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju. W referatach będących owocem badań w przestrzeni projektu badawczego „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku”, niezbędne jest poddanie refleksji naukowej badanej tematyki w kontekście jej aktualności, kontynuacji, wniosków de lege lata i de lege ferenda, umożliwiających dalsze skuteczne wypełnianie swej społecznej roli, przez badane instytucje.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 2. luty 2023 - 09:30; osoba wprowadzająca: Maciej Mikliński Ostatnia zmiana: czwartek, 2. luty 2023 - 10:47; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski