VII Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku i WPiA UG: „Prawo nowych technologii”

W dniu 17 listopada 2022 roku odbyła się VII Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku „Prawo nowych technologii”. W tym roku po raz pierwszy konferencja była współorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który ugościł uczestników w auli im. Prof. Mariana Cieślaka.

Tematem tegorocznego wydarzenia naukowego były zagadnienia związane z prawem nowych technologii, w tym w szczególności aspekty prawne procesu ich tworzenia i wdrażania, wyzwania związane z wykorzystaniem nowinek technologicznych w wymiarze sprawiedliwości i praktyce adwokackiej, jak również kwestie dotyczące dobrych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Uczestników Konferencji przywitali Pani Prorektor UG dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, Dziekan WPiA UG dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG oraz Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku adw. Bartosz Golejewski.

Swoją obecnością zaszczycił nas również Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysław Rosati, który wygłosił wykład wstępny o przyczynach oporu przed nowymi technologiami oraz wspierającej roli samorządów prawniczych w promowaniu, poznawaniu i wykorzystywaniu tych narzędzi wśród swoich członków.

Dalsza dyskusja została podzielona na cztery panele tematyczne:

PANEL I - Prawo a nowe technologie

PANEL II - Nowe technologie w wymiarze sprawiedliwości

PANEL III - Legal Tech w praktyce adwokackiej

PANEL IV - Cyberbezpieczeństwo vs. Nowe Technologie

W ramach każdego z paneli wygłoszono po pięć referatów. Wysoki poziom merytoryczny wystąpień oraz ważna, wysoce aktualna i ciekawa tematyka zaowocowały znakomitą frekwencją. W konferencji łącznie wzięło udział ponad 300 uczestników.

VII Konferencji Naukowej „Prawo nowych technologii” patronowali Prezes Naczelnej Izby Adwokackiej adw. Przemysław Rosati, Urząd Patentowy RP, Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii, Fundacja AI Law Tech oraz Sekcja Praktyków Prawa ORA w Warszawie. Wydarzenie sponsorowało Wydawnictwo C.H. Beck, zaś patronem medialnym była Gazeta Prawna.

Równolegle do obrad panelu eksperckiego VII Konferencji Naukowej „Prawo nowych technologii”, studenci, aplikanci oraz doktoranci, których referaty zostały wyłonione w drodze konkursu, dyskutowali w ramach panelu dedykowanego młodym naukowcom zainteresowanym zagadnieniami z zakresu prawa nowych technologii.

Konferencja tradycyjnie już zostanie podsumowana monografią stanowiącą zbiór referatów wygłoszonych w trakcie obrad.

Już teraz zapraszamy na przyszłoroczną konferencję, która również odbędzie się na WPiA UG.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 3. luty 2023 - 13:34; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty Ostatnia zmiana: piątek, 3. luty 2023 - 13:35; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty