Ukazał się najnowszy, specjalny numer "Gdańskich Studiów Prawniczych" (5/2022)

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się najnowszy numer "Gdańskich Studiów Prawniczych". Tom pod redakcją dr hab. Anny Machnikowskiej, prof. UG, jest poświęcony problematyce postępowania cywilnego.

Założeniem redaktora naukowego tomu było ukazanie różnych przykładów, rodzajów i trybów postępowania cywilnego we współczesnym prawie. Tematem artykułów naukowych, które złożyły się na prezentowany numer czasopisma są postępowania stosowane w prawie cywilnym o różnej skali i zakresie - globalne, regionalne i lokalne, wdrożone z różnym stopniem sukcesu, a także pozostające w sferze informatycznej oraz międzynarodowej.

Numer otwiera tekst pt. ”Jednolitość czy różnorodność postępowania cywilnego? Optymalny model kodeksu postępowania cywilnego" profesora Andrzeja Jakubeckiego, Z-cy Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Uniwersytet Łódzki reprezentują profesor Sławomir Cieślak autor artykułu pt. ”Aksjologiczne uzasadnienie postępowań odrębnych w procesie cywilnym” oraz profesor Andrzej Marciniak autor artykułu pt. ”Postępowanie cywilne rozpoznawcze a postępowanie egzekucyjne”.

Dr hab. Marcin Walasik, prof. UAM z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opracował ”Profil i zakres postępowania nieprocesowego”.

Uniwersytet Szczeciński reprezentowała dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, Prorektor ds. Organizacji. Opracowała ”Stosunek pomiędzy postępowaniem egzekucyjnym a postępowaniami restrukturyzacyjnymi – wybrane zagadnienia”.

Zaszczyt reprezentowania Uniwersytetu Wrocławskiego przypadł profesorowi Jackowi Gołaczyńskiemu, który przedstawił artykuł „Informatyzacja postępowania cywilnego. Od odrębności do modelu podstawowego.” Profesor Łukasz Błaszczak jest autorem opracowania Model sądowej kontroli decyzji administracyjnych (na przykładzie spraw z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz postępowań regulacyjnych). Postulaty de lege ferenda”.

Redaktor naukowa tomu, dr hab. Anna Machnikowska prof. UG jest autorką tekstu: "'Nie mnożyć bytów ponad potrzebę'. O władzy sędziego na przykładzie postępowań odrębnych".

Uniwersytet Rzeszowski reprezentowała dr hab. Aneta Arkuszewska, prof. UR autorka ”Pozasądowe metody rozwiązywania sporów – mediacja i arbitraż w modelu kodeksu postępowania cywilnego”.

Reprezentantki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dwie badaczki dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz, prof. UMK – przedstawiła na łamach periodyku wyniki badań dotyczących problematyki ”Postępowanie grupowe jako przykład pozakodeksowego sądowego postępowania cywilnego” oraz dr Joanna May ”Celowość utrzymania postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy jako postępowania odrębnego”.

Uniwersytet Jagielloński reprezentuje dr hab. Andrzej Olaś autor opracowania E pluribus unum? Optymalny model procedury cywilnej w sprawach spornych – uwagi na tle Modelowych Europejskich Reguł Postępowania Cywilnego”.

W dziale Varia odnajdziemy interesujące opracowanie ekspertów prawa postępowania cywilnego dr hab. Anny Machnikowskiej, prof. UG oraz dr Dominiki Mróz – Szarmach (z Uniwersytetu Gdańskiego) autorek sprawozdania ”Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, 22–25 września 2021 r.”.

Serdecznie zapraszamy do lektury i przypominamy, że numer jest dostępny w całości w trybie Open Access na stronie czasopisma:

https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/issue/view/574

dr Agnieszka Martynowska
Sekretarz Redakcji

"Gdańskich Studiów Prawniczych"

Załącznik Rozmiar
Spis treści numeru 35.2 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 22. Marzec 2023 - 13:34; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty Ostatnia zmiana: niedziela, 26. Marzec 2023 - 14:15; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty