RELACJA: I Wydziałowy Spacer Lasami Oliwskimi

I Wydziałowy Spacer Lasami Oliwskimi

 

W sobotę 24 czerwca 2023, spod budynku Wydziału w kierunku „Rybakówki”, a następnie w gościnę (za którą dziękujemy Pani Prof. Dorocie Maśniak) do pewnego tajemniczego ogrodu w starej Oliwie, wyruszył, pod przewodnictwem Pana Dziekana WPiA Prof. Wojciecha Zalewskiego, Wydziałowy Spacer Lasami Oliwskimi. Spacer, zorganizowany przez Prof. Bartłomieja  Glinieckiego i Prof. Pawła Sut – członków Wydziałowego Zespół ds. Strategii HR Research in Excellence, którym kieruje Pani Prodziekan Małgorzata Balwicka – Szczyrba, stał się dla jego uczestników nie tylko okazją do lepszego poznania, ale też do poważnych, mniej poważnych, a czasem bardzo wesołych rozmów (była też poezja!). Świetna pogoda, przyjazna atmosfera, malownicza Dolina Radości oraz uroki oliwskiego ogrodu stanowiły inspirację do planowania kolejnych spotkań integracyjnych dla społeczności naszego Wydziału. Wszystkim obecnym na Spacerze dziękujemy za udział oraz za stanowcze deklaracje uczestnictwa w kolejnych eventach, na które już dziś serdecznie zapraszamy!


I Wydziałowy Spacer Lasami Oliwskimi

I Wydziałowy Spacer Lasami Oliwskimi

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 26. Czerwiec 2023 - 12:02; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 21. Sierpień 2023 - 11:22; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty