Udział dr. hab. Michała Gałędka i mgr Pauliny Kamberov na 7. Kongresie Europejskiego Towarzystwa Porównawczej Historii Prawa w Augsburgu

W dniach 21-23 czerwca 2023 r. dr hab. Michał Gałędek, prof. UG (Kierownik Katedry Historii Prawa) i mgr Paulina Kamberov (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych UG) wzięli udział w 7. Konferencji Europejskiego Towarzystwa Porównawczej Historii Prawa.

Dr hab. Michał Gałędek wygłosił referat „National tradition or western pattern? Sources of inspiration for Polish constitutionalism at the turn of the nineteenth century” w ramach zorganizowanego przez niego panelu „Comparative constitutional history in Central and Eastern Europe: specificity of conditions in the historical development of the region” z udziałem profesorów Loranta Csinka (Katolicki Uniwersytet Pétera Pázmánya), Manuela Gutana (Uniwersytet Luciana Blaga) oraz Oleksiya Kresina (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy i Uniwersytet w Lozannie).

Natomiast w ramach panelu „The role of the judiciary in the making of modern criminal law (1870–1970)” zorganizowanego przez prof. Aniceto Masferrera (Uniwersytet w Walencji) z wspólnym wystąpieniem konferencyjnym „The influence of jurisprudence in the  making of a criminal law in twentieth-century Poland” wystąpili mgr Paulina Kamberov oraz dr hab. Michał Gałędek.

Publikacje pokonferencyjne panelu ukażą się w „Gdańskich Studiach Prawniczych” nr 2/2024.

Podczas konferencji zorganizowane zostało również zebranie ESCLH, w trakcie którego dr hab. Michał Gałędek wybrany został w poczet władz stowarzyszenia na stanowisko audytora.

Seventh ESCLH Conference 2023

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 29. Czerwiec 2023 - 15:01; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty Ostatnia zmiana: czwartek, 29. Czerwiec 2023 - 15:06; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty