Komunikat Dziekana dot. organizacji zajęć w okresie świąteczno-noworocznym

komunikat

 

KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UG
Z DNIA 15 GRUDNIA 2023 R. DOTYCZĄCY ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI
W OKRESIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYM

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG zarządził godziny dziekańskie w dniu 22.12.2023 r.
Godziny dziekańskie obowiązują cały dzień.

W dniach 3-7.01.2024 r. zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji UG będą odbywać się wyłącznie w trybie zdalnym.

 

Wszyscy pracownicy administracyjni Dziekanatu i Biura Dziekana, w tym Sekretariatów Katedr, Biura Ochrony Danych Osobowych oraz Technik Multimedialnych
będą pracować w okresie 22-29.12.2023 r. zadaniowo w trybie zdalnym.

 

Dzień 2.01.2024 r. dla pracowników administracji wyznacza się jako dzień wolny od pracy za Święto Trzech Króli przypadające w sobotę 6.01.2024 r.

 

Od 8.01.2024 r. zajęcia będą odbywać się w trybie stacjonarnym.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 15. Grudzień 2023 - 14:47; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 15. Grudzień 2023 - 14:54; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski