Akademia Rzecznika Finansowego- praktyki

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku akademickim odbędzie się kolejna edycja programu praktyk studenckich w ramach Akademii Rzecznika Finansowego. W lipcu oraz sierpniu (dwie tury, każda trwająca miesiąc) przeprowadzone zostaną zajęcia z zakresu wiedzy o rynkach finansowych i prawach klienta rynku finansowego. Celem zajęć jest popularyzacja wiedzy z tego zakresu ochrony konsumentów wśród studentów oraz zwiększenie świadomości w zakresie roli Rzecznika Finansowego. Oferta skierowana jest do studentów kierunków związanych z prawem i ekonomią. Szkolenia w ramach Akademii prowadzone są przez: pracowników Biura Rzecznika Finansowego, nauczycieli akademickich i innych ekspertów zewnętrznych. Część praktyczna zorganizowana jest we współpracy z poszczególnymi jednostkami Biura Rzecznika Finansowego i obejmuje w szczególności: analizowanie spraw, przygotowywanie dokumentacji, dokonywanie wykładni prawa oraz sporządzanie pism procesowych.

Informacje dostępne są na stronie:

Osoby zainteresowane proszone są o wskazanie preferowanego terminu odbycia praktyk i przesłanie zgłoszenia mailowo na adres: akademia@rf.gov.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać: krótkie CV, list motywacyjny (max. 1 strona znormalizowanego maszynopisu), zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dla celów rekrutacji i prowadzonych przez Rzecznika działań edukacyjnych), informację o wybranym miesiącu (lipiec albo sierpień). Na kolejnym etapie naboru możemy poprosić o przesłanie dodatkowych informacji. Osoby zakwalifikowane do udziału będą potrzebować skierowania na praktyki, wystawionego przez Wydział/Uczelnię. O zakwalifikowaniu do programu w określonym miesiącu zadecyduje Komisja Rekrutacyjna Biura Rzecznika Finansowego. W miarę wolnych miejsc możliwy będzie nabór dodatkowy.

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: akademia@rf.gov.pl


Akademia Rzecznika Finansowego- praktykiAkademia Rzecznika Finansowego- praktyki

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 18. Marzec 2024 - 13:24; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 10. Maj 2024 - 13:00; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski