RELACJA: Polsko-Szwajcarskie Forum Prawa Prywatnego

W dniu 26 marca 2024 roku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Polsko-Szwajcarskie Forum Prawa Prywatnego” zorganizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego WPiA UG we współpracy z European Law Institute - Polish Hub.  Patronat nad wydarzeniem objął Rektor Uniwersytetu Gdańskiego oraz Ambasador Szwajcarii w Polsce.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, prof. UG (Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju WPiA UG) oraz Fabrice Filliez - Ambasador Konfederacji Szwajcarskiej w Polsce. Prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska (Kierownik Katedry Prawa Cywilnego WPiA UG) zaprezentowała uwagi wstępne oraz przywitała licznie zgromadzonych uczestników wydarzenia. Pierwszy z paneli poświęcony został tematyce szwajcarskiej tradycji prawnej. W jego ramach dyskutowano nad takimi zagadnieniami jak wyzwania wiążące się z dokonywaniem wykładni tekstów prawnych publikowanych w trzech równoważnych wersjach językowych (Prof. Pascal Pichonnaz - Prezes European Law Institute / Uniwersytet we Fryburgu) oraz przedstawił rys historyczny szwajcarskiego kodeksu cywilnego oraz szwajcarskiego kodeksu zobowiązań (Bénédict Winiger - Uniwersytet Genewski).

Tematem drugiego z paneli było prawo zobowiązań umownych. Podczas debaty poruszono szerokie spektrum zagadnień, takich jak wpływ regulacji przyjętych w prawie szwajcarskim  na przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz kodeksu zobowiązań (prof. Piotr Machnikowski - Uniwersytet Wrocławski) czy tematyka obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w Polsce i w Szwajcarii perspektywie prawnoporównawczej (dr Michał P. Ziemiak - Uniwersytet Mikołaja Kopernika). Interesujące zagadnienia będących przedmiotem obrad przełożyły się ożywioną dyskusję, która kontynuowana była również podczas rozmów kuluarowych podczas przerwy.

Trzeci panel konferencji poświęcony był czynom niedozwolonym i prawu odszkodowawczemu. Analizując regulacje kodeksu zobowiązań oraz kodeksu cywilnego, prof. Ewa Bagińska (Uniwersytet Gdański) przedstawiła siedem najważniejszych inspiracji prawnych zaczerpniętych ze szwajcarskiego prawa zobowiązań do polskiego systemu prawnego. Druga z panelistek, dr Katarzyny Krupa-Lipińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), zaprezentowała uczestnikom konferencji wnikliwą oraz niezmiernie ciekawą analizę teorii przyczynowości. Panel zakończyło wystąpienie dr. Mariusza Zelka (Uniwersytet Adama Mickiewicza).

Zwieńczeniem wydarzenia był panel dotyczący prawa rzeczowego, w ramach którego przedstawiono takie zagadnienia jak (nie) akcesoryjności hipoteki w prawie polskim oraz w prawie szwajcarskim (dr Bartłomiej Swaczyna - Uniwersytet Jagielloński) czy podobieństwa i różnice pomiędzy polskim oraz szwajcarskim modelem regulacji fundacji rodzinnych (dr Kacper Górniak - Uniwersytet Jagielloński).

Zarówno szerokie spektrum zagadnień poruszanych w wystąpieniach prelegentów, jak i liczne pytania oraz żywa dyskusja po zakończeniu każdego z paneli wskazują, że wydarzenie okazało się znakomitą przestrzenią do dyskusji oraz źródłem inspiracji dla dalszych rozważań naukowych o wzajemnych oddziaływaniach pomiędzy polską z szwajcarską kulturą prawną.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 29. Marzec 2024 - 13:14; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty Ostatnia zmiana: piątek, 29. Marzec 2024 - 13:35; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty