Relacja: Wykład prof. Sławomira Redo

W dniu 7 maja prof. Sławomir Redo wygłosił niezwykle ciekawy wykład zatytułowany "Kryminologia a ONZ-owska pomoc rozwojowa dla praworządnego przeciwdziałania przestępczości”.

Wykład prof. Sławomira Redo, który jest Profesorem Wizytującym prawa Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz członkiem United Nations Studies Association, cieszył się dużym zainteresowaniem.

Przy praktycznie pełnym Audytorium, Profesor opowiedział o wartościach stojących u podstaw zrównoważonego rozwoju, poruszając kwestię powiązania realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju z walką z przestępczością. Wskazał, jak ważne w tym względzie jest przestrzeganie i promowanie praworządności. W trakcie przemówienia podkreślał rolę społeczności lokalnej, która jest wezwana do realizacji Celów.

Profesor podzielił się także doświadczeniami związanymi z długoletnią pracą dla Organizacji Narodów Zjednoczonych, zachęcając studentów do bycia odważnym i aktywnym.


 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 10. Maj 2024 - 08:19; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 10. Maj 2024 - 09:28; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski