Nowe publikacje pracowników naukowych Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii WPiA UG.

W książce pt. "Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy" zostały opublikowane prace naukowe prof. zw. dra hab. Jarosława Warylewskiego (artykuł pt. "Czy zmiany w przepisach Kodeksu karnego z 1997 r. dotyczących obrony koniecznej są nam potrzebne?"), dra Jacka Potulskiego (artykuł pt. "Oszustwo sądowe. Rozważania na tle reaktywacji przedwojennych spółek") oraz dra Pawła Petasza (artykuł pt. "Charakterystyka przepadku na tle zmian Kodeksu karnego z 1997 r.").
Monografia składa się z czterech części poświęconych w szczególności zagadnieniom prawa karnego materialnego, procesowego, wykonawczego oraz kryminalistyki. Poszczególne rozdziały zyskały swoje przyporządkowanie według kolejności, jaką omawiane zagadnienia i instytucje zajmują w systematyce kodeksowej. W przypadku gdy jedno zagadnienie było przedmiotem analiz więcej niż jednego autora, pierwszeństwo miały rozdziały rozstrzygające problem w sposób najbardziej ogólny. Natomiast w przypadku gdy autorzy na łamach jednego rozdziału dokonywali analizy więcej niż jednego problemu, o kolejności decydował wątek przewodni. Rozdziały obejmujące zagadnienia nieskodyfikowane zyskały swą kolejność według stopnia ogólności.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 10. Listopad 2017 - 09:44; osoba wprowadzająca: Bartosz Kędzierski Ostatnia zmiana: piątek, 10. Listopad 2017 - 09:44; osoba wprowadzająca: Bartosz Kędzierski