Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w prawie karnym

W najnowszym numerze Kwartalnika o Prawach Człowieka, wydawanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, ukazał się artykuł dr. Tomasza Snarskiego pt. Trudne przypadki w prawie karnym, filozofia prawa i bezpośrednie stosowanie norm konstytucyjnych. Artykuł prezentuje wybrane koncepcje filozoficznoprawne trudnych przypadków oraz ich możliwe zastosowanie w problematyce bezpośredniego stosowania norm konstytucyjnych przez sądy karne. W ocenie autora bezpośrednie stosowanie norm konstytucyjnych jest uzasadnione zwłaszcza w przypadkach rozstrzygania trudnych spraw karnych o charakterze aksjologicznym, które dla swojego rozstrzygnięcia wymagają skonfrontowania aksjologii ustawowej oraz aksjologii konstytucyjnej. Ma to szczególnie doniosłe znaczenie w ochronie praw fundamentalnych, gdyż normy konstytycyjne są tradycyjnie jednymi z podstawowych standardów ochrony praw człowieka.

 

Cały kwartalnik dostępny pod adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2017/12/kwartalnik-o-prawach-cz%C5%82owieka-HFPC-3-i-4-2017-WEB.pdf

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 9. Grudzień 2017 - 19:23; osoba wprowadzająca: Bartosz Kędzierski Ostatnia zmiana: środa, 10. Kwiecień 2019 - 23:23; osoba wprowadzająca: Dawid Michalski