Udział pracowników i studentów WPiA UG w Międzynarodowej Konferencji nt. roli samorządów w zachowaniu dziedzictwa kultury

Udział pracowników i studentów WPiA UG w Międzynarodowej Konferencji nt. roli samorządów w zachowaniu dziedzictwa kultury.
 
W dniach 27-28 maja 2018 roku w Gołdapi odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Praktyczna pt. "Rola samorządów w zachowaniu dziedzictwa kulturowego i historycznego w wielonarodościowym regionie: rosyjskie praktyki i doświadczenie międzynarodowe", zorganizowana przez Kaliningradzką Filię Rosyjskiego Uniwersytetu Kooperacji wspólnie z Urzędem Miasta Gołdap. Celem wydarzenia było interdyscyplinarne spojrzenie na samorząd terytorialny jako element systemu ochrony dziedzictwa kultury. 
 
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego reprezentowali zarówno jego pracownicy, jak i studenci. Podczas obrad referaty wygłosili: prof. Tomasz Bąkowski, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego ("Gminna ochrona i opieka nad zabytkami w zderzeniu rzeczywistości z przepisami prawa na tle przykładów z życia wziętych"), prof. Kamil Zeidler z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa ("Samorząd terytorialny a system ochrony dziedzictwa kultury"), Aleksandra Szydzik, studentka IV roku prawa ("Idea samorządności w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami") oraz Michał Gzowski, student V roku prawa ("Jednostka samorządu terytorialnego jako właściciel zabytku").
 
 
foto
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 4. Czerwiec 2018 - 09:59; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 4. Czerwiec 2018 - 10:00; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski