Staże zagraniczne pracowników Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie

Na zaproszenie vice-Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG i dr hab. Edward Juchniewicz z Katedry Prawa Finansowego zostali zaproszenie w charakterze visiting professors w semestrze jesiennym w celu realizacji autorskich kursów dla krajowych i zagranicznych studentów na wydziale Prawa - wśród 11 innych profesorów z zagranicznych ośrodków naukowych https://www.law.muni.cz/content/en/mezinarodni-spoluprace/zahranicni-vyucujici/podzim-2018/

W ramach stażu naukowego w dniach od 9 do 13 października 2018 r., dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler prof. UG  przeprowadziła 10 godzinny kurs na temat The Financial Market Law as an Academic Discipline and Field of Study a dr hab. Edward Juchniewicz - 10 godzinny kurs na temat E-Commerce and Permanent Establishment (International Tax Law).

 

Staż naukowy obejmował też otwarte spotkania seminaryjne z profesorami, doktorami i doktorantami Katedry Prawa Finansowego i Gospodarki Narodowej, którą kieruje prof. Petr Mrkývka.

 

Pobyt pracowników naszego Wydziału w Brnie stanowił realizację umów o współpracy zawartych pomiędzy WPiA UG a Wydziałem Prawa Uniwersytetu Masaryka oraz pomiędzy Katedrami Prawa Finansowego z tych Wydziałów.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 15. Październik 2018 - 14:42; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 15. Październik 2018 - 14:42; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski