Gdańskie Piątki z Prawem Karnym. Spotkanie inauguracyjne.

W dniu 30 listopada 2018 roku miało miejsce pierwsze spotkanie naukowe z cyklu "Gdańskie Piątki z Prawem Karnym" organizowane przez Katedrę Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii WPIA UG. W czasie spotkania prelekcję wygłosił dr Tomasz Snarski pt. "O uwikłaniach moralności i prawa karnego", następnie odbyła się dyskusja naukowa, w której udział wzięli uczestnicy debaty. W wydarzeniu wzięli udział m.in. prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski, Kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii WPiA UG, dr hab. Wojciech Żełaniec, prof. nadzw. - Kierownik Zakładu Etyki i Filozofii Społecznej WNS UG, dr Paweł Petasz i mgr Elżbieta Zarębska (pracownicy naukowi Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii), jak również przedstawiciele gdańskiego środowiska karnistycznego, członkowie Koła Naukowego Prawa Karnego, studenci UG oraz uczniowie I-go Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku..
Wydarzenie było platformą do ożywionej, naukowej dyskusji o relacjach prawa karnego z moralnością.

Link do fotorelacji: 

https://www.facebook.com/pg/katedra.prawa.karnego.materialnego.wpia.ug/posts/?ref=page_internal

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Grudzień 2018 - 12:41; osoba wprowadzająca: Bartosz Kędzierski Ostatnia zmiana: piątek, 7. Grudzień 2018 - 09:07; osoba wprowadzająca: Bartosz Kędzierski