Monografia dr. Tomasza Sowińskiego pt. „Podmiotowa koncepcja zabezpieczenia emerytalnego. Studium prawnofinansowe”

 

Nakładem wydawnictwa CeDeWu, ukazała się monografia dr. Tomasza Sowińskiego, pracownika Katedry Prawa Finansowego, pt. „Podmiotowa koncepcja zabezpieczenia emerytalnego. Studium prawnofinansowe”.

Autor zaproponował nową podmiotową koncepcję zabezpieczenia emerytalnego, która to fundamentalnie zmienia relacje państwo – podmiot zabezpieczenia – obywatel, wychodząc od określenia filozofii ubezpieczeń społecznych i zabezpieczenia emerytalnego oraz ich aksjomatów. W monografii przedstawione są m. in.:

- nowa idea realizacji zabezpieczenia emerytalnego obywateli,

- wstępne propozycje rozwiązań tak zwanego okresu przejściowego,

- propozycję sposobu zabezpieczenia interesów obywatela poprzez „kontrakt z przyszłością”,

- nowe instytucje prawna finansowego [lub ich nowe formy], jak m.in.: depozyt emerytalny, obligacje odnawialne, „kontrakt z przyszłością”, Państwowy Zakład Ubezpieczeń Emerytalnych, propozycje nowych funduszy strukturalnych UE, i inne.

Szczególną zaletą tej koncepcji jest możliwość jej wdrożenia, tak na szczeblu pojedynczego państwa, jak też Unii Europejskiej, czy w układzie uniwersalnym.

Nie mam wątpliwości, że recenzowana monografia to wartościowe dzieło, wnoszące nową jakość przede wszystkim do nauki prawa finansowego [...] stanowiące znaczny wkład Autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej (nauki prawne) (z recenzji prof. UMK dr hab. Jacka Wantoch-Rekowskiego)

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 3. Kwiecień 2019 - 22:04; osoba wprowadzająca: Łukasz Karczyński Ostatnia zmiana: czwartek, 11. Kwiecień 2019 - 23:00; osoba wprowadzająca: Dawid Michalski