Nowa anglojęzyczna publikacja Prof. Jolanty Glinieckiej

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się monografia pt. The sources of financing local government in Poland and Russia: comparative analysis autorstwa Kierownik Katedry Prawa Finansowego WPiA UG prof. dr hab. Jolanty Glinieckiej oraz prof. Swietłany Mironowej, reprezentującej Wydział Prawa Gospodarczego, Finansowego i Podatkowego Wołgogradzkiego Instytutu Zarządzania.

Głównym celem opracowania było scharakteryzowanie źródeł finansowania samorządu terytorialnego i zagadnień prawnych z tym związanych, a więc poprawności rozwiązań legislacyjnych, a także stosowania norm prawnych regulujących poszczególne rodzaje dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i w Rosji. Pozwoliło to na ogólną i szczegółową ocenę norm prawnych regulujących poszczególne źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Dało także podstawy do porównań obu systemów, co w tym wypadku było nieodzowne i bezcenne. Analiza konstrukcji prawnej systemu dochodów samorządowych poprzedzona została rozpatrzeniem prawnego otoczenia gospodarki finansowej samorządu terytorialnego i  teoretycznymi rozważaniami dotyczącymi różnych modeli podziału źródeł dochodów między państwo i samorząd terytorialny.

Monografia nie ma jednak charakteru wyłącznie dogmatycznego. Praca zawiera również rozważania teoretyczne. Podejmując problem formułowania ogólnych twierdzeń o badanych zjawiskach prawnych, wykorzystuje  dorobek nauki prawa.

Problematyce źródeł dochodów samorządu terytorialnego w ujęciu systemowym i porównawczym w Polsce i w Rosji nie poświęcono dotychczas opracowania monograficznego. Prezentowana publikacja ma na celu wypełnić przestrzeń w tym zakresie.

  • z recenzji prof. dr hab. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic:

Zagadnienie przyznania jednostkom samorządu terytorialnego ich własnych, wydajnych źródeł dochodu, pozwalających im na finansowanie przydzielonych im zadań, zawsze budzi emocje. […] Monografia wypełnia lukę na rynku wydawniczym, brakowało bowiem dotychczas publikacji, która stanowiłaby kompendium prawa porównawczego, poddające systematycznej analizie źródła finansowania samorządu terytorialnego w Polsce i Rosji. […] Książka ta ze wszech miar okazuje się pracą nie tylko interesującą, ale też innowacyjną.

  • z recenzji prof. Aleksieja G. Paula:

Zaletą monografii jest wykorzystanie komparatystycznoprawnej metody badań naukowych. Studia komparatystycznoprawne, w połączeniu z tradycyjną historyczną, normatywną i socjologiczną wizją prawa, pozwalają spojrzeć na wiele tradycyjnych problemów nauk prawnych ze szczególnego punktu widzenia, uwzględniającego najnowsze światowe trendy rozwoju systemów prawnych.

Link do informacji o monografii na stronie Wydawnictwa UG

Link do monografii na stronie księgarni Wydawnictwa UG

okładka

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 2. Październik 2019 - 22:17; osoba wprowadzająca: Łukasz Karczyński Ostatnia zmiana: środa, 2. Październik 2019 - 22:19; osoba wprowadzająca: Łukasz Karczyński