fbpx Posiedzenie Kapituły Środowisk Prawniczych przy Prezesie Sądu Okręgowego w Gdańsku | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Posiedzenie Kapituły Środowisk Prawniczych przy Prezesie Sądu Okręgowego w Gdańsku

Posiedzenie Kapituły Środowisk Prawniczych przy Prezesie Sądu Okręgowego w Gdańsku

Dnia 6 maja 2021 r. odbyło się pierwsze od nastania pandemii posiedzenie Kapituły Środowisk Prawniczych przy Prezesie Sądu Okręgowego w Gdańsku. Na zaproszenie Prezesa Sądu, p. sędziego Rafała Terleckiego, w jego siedzibie zebrali się reprezentanci zawodów prawniczych i władz ich samorządów: adwokatury, komorników, notariatu, prokuratury, radców prawnych, sędziów i syndyków.
W spotkaniu wzięli także udział prodziekani WPiA UG: dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UGdr hab. Marcin M. Wiszowaty, prof. UG.

Głównym tematem posiedzenia były wspólne inicjatywy trójmiejskiego środowiska prawniczego o charakterze dydaktycznym i popularno-naukowym. Dyskusja dotyczyła m.in. reaktywacji konkursu wiedzy o prawie dla młodzieży szkół średnich i podstawowych, zawieszonego na czas pandemii, a także form integracji środowiska prawniczego w Trójmieście. Propozycje prodziekan M. Balwickiej-Szczyrby (podjęcie działań w celu zwiększenia liczby słuchaczy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z Trójmiasta, Pomorza i Polski północnej) oraz prodziekana M. M. Wiszowatego (dni zawodu prawniczego na WPiA UG, kontynuacja idei dyplomatoriów letnich na WPiA UG z czynnym udziałem przedstawicieli samorządów prawniczych, otwarcie Wydziału na inicjatywy środowisk prawniczych) – wzbudziły zainteresowanie i uznanie uczestników.

Prodziekani dziękują Panu Prezesowi Sądu Okręgowego w Gdańsku za zaproszenie, a wszystkim uczestnikom za ciekawe rozmowy. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

Sąd

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 czerwca 2021 roku, 17:32