MODUŁY dla Kryminologii II stopnia (rozpoczynane w roku akademickim 2017/2018)

MODUŁ BIOLOGICZNY

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia

(dla obu specjalności)

STACJONARNA

 

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia

(dla obu specjalności)

NIESTACJONARNA

SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 1 (semestr 2) SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 1 (semestr 2)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Biologiczne podłoże uzależnień dr Wojciech Glac 20 1. Biologiczne podłoże uzależnień NIEURUCHOMIONY 10
2. Podstawy fizjologii stresu prof. UG, dr hab. Andrzej Borman 20   2. Podstawy fizjologii stresu 10
 
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 2 (semestr 3)   SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
3. Genetyka zachowania   20 3. Genetyka zachowania NIEURUCHOMIONY 10
4. Przestępczość przeciwko gatunkom zagrożonym   20   4. Przestępczość przeciwko gatunkom zagrożonym 10

 

MODUŁ KRYMINOLOGICZNY

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia

(dla obu specjalności)

STACJONARNA

 

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia

(dla obu specjalności)

NIESTACJONARNA

SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 1 (semestr 2) SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 1 (semestr 2)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Filozofia prawa karnego NIEURUCHOMIONY 20 1. Filozofia prawa karnego dr Paweł Petasz 10
2. Nowe tendencje w kryminologii i wiktymologii 20   2. Nowe tendencje w kryminologii i wiktymologii prof. dr hab. Piotr Stępniak 10
 
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 2 (semestr 3)   SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
3. Ekonomiczna analiza przestępczości NIEURUCHOMIONY 20 3. Ekonomiczna analiza przestępczości dr hab. Maria Szczepaniec, profesor nadzwyczajny 10
4. Sprawiedliwość naprawcza 20   4. Sprawiedliwość naprawcza   10

 

MODUŁ NAUK PRAWNO-SPOŁECZNYCH

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia

(dla obu specjalności)

STACJONARNA

 

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia

(dla obu specjalności)

NIESTACJONARNA

SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 1 (semestr 2) SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 1 (semestr 2)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Prawa człowieka NIEURUCHOMIONY 20 1. Prawa człowieka NIEURUCHOMIONY 10
2. Prawne i etyczne problemy aborcji, eutanazji, wspomagania prokreacji 20   2. Prawne i etyczne problemy aborcji, eutanazji, wspomagania prokreacji 10
 
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 2 (semestr 3)   SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
3. Wybrane techniki kreowania wizerunku osoby publicznej NIEURUCHOMIONY 20 3. Wybrane techniki kreowania wizerunku osoby publicznej NIEURUCHOMIONY 10
4. Przestępczość w PRL 20   4. Przestępczość w PRL 10

 

MODUŁ PENITENCJARNO-KURATORSKI

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia

(dla obu specjalności)

STACJONARNA

 

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia

(dla obu specjalności)

NIESTACJONARNA

SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 1 (semestr 2) SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 1 (semestr 2)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Penitencjarystyka ppłk Leszek Urbanowicz 20 1. Penitencjarystyka ppłk Leszek Urbanowicz 10
2. Praca kuratora prof. UG, dr hab. Krzysztof Woźniewski; dr Ryszard Skarbek 20   2. Praca kuratora prof. UG, dr hab. Krzysztof Woźniewski; dr Ryszard Skarbek 10
 
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 2 (semestr 3)   SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
3. Stres i wypalenia zawodowe służb mundurowych   20 3. Stres i wypalenia zawodowe służb mundurowych   10
4. Uwarunkowania przestępczości kobiet i ich resocjalizacja   20   4. Uwarunkowania przestępczości kobiet i ich resocjalizacja   10

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 23. luty 2018 - 10:43; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: piątek, 9. Marzec 2018 - 08:32; osoba wprowadzająca: Anna Okoń