Planowane seminaria oraz proseminaria na rok akademicki 2017/2018

 
Planowane SEMINARIA oraz PROSEMINARIA na rok akademicki 2017/2018
 
Osada zajęć seminariów oraz proseminariów może ulegać zmianom zgodnie z decyzjami Kierowników Katedr.

 

rok akademicki 2017/2018
Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia stacjonarne
II rok, semestr letni
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilośc Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Podatki samorządowe
lic
30
3
 
planowane
2.
Prawo podatkowe
lic
30
3
 
planowane
3.
Podatki i ubezpieczenia
lic
30
3
 
planowane
4.
Podatki i ubezpieczenia
lic
30
3
 
planowane
rok akademicki 2017/2018
Kryminologia I stopnia stacjonarna
III rok, semestr zimowy
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilośc Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe
lic
30
2
  nieuruchomione
2.
Przestępczość ubezpieczeniowa
lic
30
2
 
nieuruchomione
3.
dr Magdalena Kasprzak (zmiana promotora)
Kryminalistyka
lic
30
2
 
URUCHOMIONE
4.
Kryminologia
lic
30
2
 
URUCHOMIONE
5.
Kryminologia przestępczości międzynarodowej
lic
30
2
 
URUCHOMIONE
6.
Kryminologiczne aspekty ścigania karnego
lic
30
2
 
nieuruchomione
7.
Postępowanie karne
lic
30
2
 
URUCHOMIONE
8.
Prawa człowieka w prawie karnym
lic
30
2
 
URUCHOMIONE
9.
Prawo karne
lic
30
2
 
URUCHOMIONE
10.
Przestępczość XXI wieku
lic
30
2
 
URUCHOMIONE
11.
Przestępstwa na morzu
lic
30
2
 
URUCHOMIONE
12.
Przestępstwa przeciwko środowisku
lic
30
2
 
nieuruchomione
rok akademicki 2017/2018
Kryminologia II stopnia stacjonarna - specjalność kryminalistyczna
I rok, semestr letni
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilośc Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Cyberbezpieczeństwo i zwalczanie przestępczości komputerowej
mgr
30
3
 
planowane
2.
Kryminologia
mgr
30
3
 
planowane
3.
Prawo dowodowe
mgr
30
3
 
planowane
4.
Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe
mgr
30
3
 
planowane
rok akademicki 2017/2018
Kryminologia II stopnia stacjonarna - specjalność kryminologiczna
I rok, semestr letni
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilośc Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Kryminologia
mgr
30
3
 
planowane
2.
Postępowanie karne
mgr
30
3
 
planowane
3.
Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe
mgr
30
3
 
planowane
4.
Prawo morskie
mgr
30
3
 
planowane
rok akademicki 2017/2018
Prawo jednolite stacjonarne
IV rok, semestr zimowy
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilośc Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Filozofia prawa (proseminarium I)
mgr
30
1
 
URUCHOMIONE
2.
Historia państwa, prawa i doktryn polityczno-prawnych (proseminarium I)
mgr
30
1
 
nieuruchomione
3.
Prawo cywilne (proseminarium I)
mgr
30
1
 
URUCHOMIONE
4.
Prawo karne (proseminarium I)
mgr
30
1
 
URUCHOMIONE
5.
Prawo ochrony środowiska (proseminarium I)
mgr
30
1
 
nieuruchomione
6.
Bioprawo (proseminarium I)
mgr
30
1
 
URUCHOMIONE
7.
Filozofia prawa/kultura i prawo (proseminarium I)
mgr
30
1
 
nieuruchomione
8.
Kryminalistyka (proseminarium I)
mgr
30
1
 
URUCHOMIONE
9.
Ochrona praw człowieka i etyki prawniczej (proseminarium I)
mgr
30
1
 
nieuruchomione
10.
Postępowanie administracyne i sądowoadministracyjne (proseminarium I)
mgr
30
1
 
nieuruchomione
11.
Postępowanie cywilne (proseminarium I)
mgr
30
1
 
URUCHOMIONE
12.
Prawo gospodarcze publiczne (proseminarium I)
mgr
30
1
 
URUCHOMIONE
13.
Prawo gospodarcze publiczne (proseminarium I)
mgr
30
1
 
nieuruchomione
14.
Prawo handlowe i prawo prywatne międzynarodowe (proseminarium I)
mgr
30
1
 
URUCHOMIONE
15.
Prawo karne (proseminarium I)
mgr
30
1
 
nieuruchomione
16.
Prawo karne procesowe (proseminarium I)
mgr
30
1
 
URUCHOMIONE
17.
Prawo konstytucyjne (proseminarium I)
mgr
30
1
 
nieuruchomione
18.
Prawo międzynarodowe publiczne (proseminarium I)
mgr
30
1
 
URUCHOMIONE
19.
Prawo morskie (proseminarium I)
mgr
30
1
 
nieuruchomione
20.
Prawo pracy (proseminarium I)
mgr
30
1
 
nieuruchomione
21.
Prawo pracy (proseminarium I)
mgr
30
1
 
nieuruchomione
22.
Prawo pracy (proseminarium I)
mgr
30
1
 
nieuruchomione
23.
Prawo rodzinne i spadkowe (proseminarium I)
mgr
30
1
 
URUCHOMIONE
24.
Prawo ubezpieczeniowe (proseminarium I)
mgr
30
1
 
nieuruchomione
25.
Prawo własności intelektualnej (proseminarium I)
mgr
30
1
 
URUCHOMIONE
26.
Redagowanie i ogłaszanie prawa (proseminarium I)
mgr
30
1
 
nieuruchomione
27.
Rzymskie prawo publiczne i prywatne oraz tradycja romanistyczna w prawoznawstwie (proseminarium I)
mgr
30
1
 
nieuruchomione
28.
Prawo europejskie i komparatystyka prawnicza (proseminarium I)
mgr
30
1
 
nieuruchomione
29.
Prawo finansowe (proseminarium I)
mgr
30
1
  URUCHOMIONE
IV rok, semestr letni
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilośc Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Filozofia prawa (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
2.
Historia państwa, prawa i doktryn polityczno-prawnych (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
3.
Prawo cywilne (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
4.
Prawo karne (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
5.
Prawo ochrony środowiska (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
6.
Bioprawo (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
7.
Filozofia prawa/kultura i prawo (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
8.
Nowe technologie a prawa człowieka (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
9.
Ochrona praw człowieka i etyki prawniczej (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
10.
Postępowanie cywilne (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
11.
Prawo administracyjne (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
12.
Prawo gospodarcze publiczne (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
13.
Prawo handlowe i prawo prywatne międzynarodowe (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
14.
Prawo karne (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
15.
Prawo karne procesowe (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
16.
Prawo karne procesowe (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
17.
Prawo konstytucyjne (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
18.
Prawo międzynarodowe publiczne (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
19.
Prawo morskie (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
20.
Prawo pracy - proseminarium II
mgr
30
1
 
planowane
21.
Prawo pracy (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
22.
Prawo pracy (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
23.
Prawo rodzinne i spadkowe (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
24.
Prawo ubezpieczeniowe (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
25.
Prawo własności intelektualnej (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
26.
Redagowanie i ogłaszanie prawa (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
27.
Rzymskie prawo publiczne i prywatne oraz tradycja romanistyczna w prawoznawstwie (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
28.
Prawo europejskie i komparatystyka prawnicza (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
29.
Prawo finansowe (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
V rok, semestr zimowy
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilośc Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Filozofia prawa
mgr
30
2
 
URUCHOMIONE
2.
Prawne aspekty przestępstw przeciwko środowisku
mgr
30
2
 
URUCHOMIONE
3.
Prawo cywilne
mgr
30
2
 
URUCHOMIONE
4.
Prawo karne
mgr
30
2
 
URUCHOMIONE
5.
Wstęp do prawa sądowego i ustroju państwa
mgr
30
2
 
nieuruchomione
6.
Bioprawo
mgr
30
2
 
URUCHOMIONE
7.
Filozofia prawa/kultura i prawo
mgr
30
2
 
URUCHOMIONE
8.
Podstawy postępowania cywilnego
mgr
30
2
 
URUCHOMIONE
9.
Postępowanie administracyne i sądowoadministracyjne
mgr
30
2
  URUCHOMIONE
10.
Prawa człowieka i etyka prawnicza
mgr
30
2
 
nieuruchomione
11.
Prawo administracyjne
mgr
30
2
 
nieuruchomione
12.
Prawo cywilne
mgr
30
2
 
URUCHOMIONE
13.
Prawo cywilne i ubezpieczeniowe
mgr
30
2
 
URUCHOMIONE
14.
Prawo dowodowe
mgr
30
2
 
URUCHOMIONE
15.
Prawo finansowe
mgr
30
2
 
URUCHOMIONE
16.
Prawo gospodarcze publiczne
mgr
30
2
 
URUCHOMIONE
17.
Prawo gospodarcze publiczne
mgr
30
2
 
URUCHOMIONE
18.
Prawo handlowe
mgr
30
2
 
URUCHOMIONE
19.
Prawo handlowe i prawo prywatne międzynarodowe
mgr
30
2
 
URUCHOMIONE
20.
Prawo karne
mgr
30
2
 
URUCHOMIONE
21.
Prawo karne procesowe
mgr
30
2
 
URUCHOMIONE
22.
Prawo karne procesowe
mgr
30
2
 
URUCHOMIONE
23.
Prawo konstytucyjne
mgr
30
2
 
URUCHOMIONE
24.
Prawo konstytucyjne
mgr
30
2
 
URUCHOMIONE
25.
Prawo międzynarodowe publiczne
mgr
30
2
 
URUCHOMIONE
26.
Prawo międzynarodowe publiczne
mgr
30
2
 
URUCHOMIONE
27.
Prawo morskie
mgr
30
2
 
URUCHOMIONE
28.
Prawo pracy
mgr
30
2
 
nieuruchomione
29.
Prawo pracy
mgr
30
2
 
URUCHOMIONE
30.
Prawo pracy
mgr
30
2
 
URUCHOMIONE
31.
Prawo pracy
mgr
30
2
 
URUCHOMIONE
32.
Prawo własności intelektualnej
mgr
30
2
 
URUCHOMIONE
33.
Redagowanie i ogłaszanie prawa
mgr
30
2
 
nieuruchomione
34.
Rzymskie prawo publiczne i prywatne oraz tradycja romanistyczna w prawoznawstwie
mgr
30
2
 
nieuruchomione
rok akademicki 2017/2018
Administracja II stopnia stacjonarna
I rok, semestr zimowy
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilośc Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Prawo finansowe
mgr
30
4
 
URUCHOMIONE
2.
Prawo ochrony środowiska
mgr
30
4
 
nieuruchomione
3.
Informatyzacja administracji
mgr
30
4
 
nieuruchomione
4.
Podstawy postępowania cywilnego
mgr
30
4
 
URUCHOMIONE
5.
Prawo i postępowanie administracyjne
mgr
30
4
 
URUCHOMIONE
6.
Prawo karne
mgr
30
4
 
URUCHOMIONE
7.
Prawo konkurencji
mgr
30
4
 
nieuruchomione
8.
Prawo konstytucyjne
mgr
30
4
  nieuruchomione
9.
Prawo morskie
mgr
30
4
 
nieuruchomione
10.
Prawo pracy
mgr
30
4
 
URUCHOMIONE
11.
Prawo pracy
mgr
30
4
 
URUCHOMIONE
12.
Prawo własności intelektualnej
mgr
30
4
 
nieuruchomione
13.
Teoria i filozofia prawa
mgr
30
4
 
URUCHOMIONE
rok akademicki 2017/2018
Administracja I stopnia stacjonarna
III rok, semestr zimowy
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilośc Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Prawo gospodarcze publiczne
lic
30
2
 
nieuruchomione
2.
Prawo konstytucyjne
lic
30
2
 
URUCHOMIONE
3.
Prawo międzynarodowe i prawa człowieka
lic
30
2
 
URUCHOMIONE
4.
Prawo międzynarodowe publiczne
lic
30
2
 
nieuruchomione
5.
System zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego
lic
30
2
 
URUCHOMIONE
6.
Administracyjne zagadnienia ścigania karnego
lic
30
2
 
nieuruchomione
7.
Dzieje europejskiego prawa prywatnego
lic
30
2
 
nieuruchomione
8.
Finanse publiczne i prawo finansowe
lic
30
2
 
nieuruchomione
9.
Finanse publiczne i prawo finansowe
lic
30
2
 
URUCHOMIONE
10.
Informatyzacja administracji
lic
30
2
 
nieuruchomione
11.
Morski wymiar sprawiedliwości
lic
30
2
 
nieuruchomione
12.
Postępowanie administracyne i sądowoadministracyjne
lic
30
2
 
nieuruchomione
13.
Prawne aspekty gospodarki morskiej
lic
30
2
 
nieuruchomione
14.
Prawo karne
lic
30
2
 
URUCHOMIONE
15.
Prawo karne
lic
30
2
 
URUCHOMIONE
16.
Prawo międzynarodowe publiczne i międzynarodowa ochrona praw człowieka
lic
30
2
 
nieuruchomione
17.
Prawo nieruchomości
lic
30
2
 
URUCHOMIONE
18.
Prawo ochrony przyrody
lic
30
2
 
nieuruchomione
19.
Prawo ochrony środowiska
lic
30
2
 
nieuruchomione
20.
Prawo ochrony własności intelektualnej
lic
30
2
 
URUCHOMIONE
21.
Prawo pracy
lic
30
2
 
URUCHOMIONE
22.
Prawo prywatne w ujęciu prawnoporównawczym
lic
30
2
 
nieuruchomione
23.
dr Dominka Tykwińska-Rutkowska
Prawo samorządu terytorialnego
lic
30
2
 
URUCHOMIONE
24.
Prawo spółek
lic
30
2
 
nieuruchomione
25.
Prawo UE
lic
30
2
 
nieuruchomione
26.
Rozwój i koncepcje rozwoju administracji
lic
30
2
 
nieuruchomione
27.
Sądowe postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające
lic
30
2
 
nieuruchomione
28.
Ściganie karne
lic
30
2
 
URUCHOMIONE
29.
Teoria państwa i ustrój samorządu terytorialnego
lic
30
2
 
nieuruchomione
rok akademicki 2017/2018
European Business Administration I stopnia stacjonarna
III rok, semestr zimowy
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilośc Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Legal Philosophy (Filozofia prawa)
lic
30
2
 
nieuruchomione/not actuated
2.
Public Economic Law and Environmental Law (Prawo gospodarcze i ochrony środowiska)
lic
30
2
 
URUCHOMIONE/STARTED
3.
European Economic Law (Europejskie prawo gospodarcze)
lic
30
2
 
URUCHOMIONE/STARTED
4.
Financial Law (Prawo finansowe)
lic
30
2
 
URUCHOMIONE/STARTED
5.
Insurance Law
lic
30
2
 
nieuruchomione/not actuated
6.
International Law (Prawo międzynarodowe)
lic
30
2
 
URUCHOMIONE/STARTED
7.
Business Law (Prawo biznesu)
lic
30
2
 
nieuruchomione/not actuated
8.
European and comparative law (Prawo europejskie i komparatystyka prawnicza)
lic
30
2
 
nieuruchomione/not actuated
9.
Law of Criminal Procedure (Postępowanie karne)
lic
30
2
 
nieuruchomione/not actuated
10.
Maritime Law (Prawo morskie)
lic
30
2
 
nieuruchomione/not actuated
11.
Polish and Comparative Constitutional Law (Polskie i Porównawcze Prawo Konstytucyjne)
lic
30
2
  nieuruchomione/not actuated
rok akademicki 2017/2018
Podatki i doradztwo podatkowe II stopnia niestacjonarne
I rok, semestr letni
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilośc Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Podatki samorządowe
mgr
15
3
 
planowane
2.
Prawo finansowe
mgr
15
3
 
planowane
3.
Finanse i zarządzanie ryzykiem
mgr
15
3
 
planowane
4.
Postępowanie administracyne i sądowoadministracyjne
mgr
15
3
 
planowane
5.
Prawo finansowe
mgr
15
3
 
planowane
6.
Finanse i podatki
mgr
15
3
 
planowane
 
rok akademicki 2017/2018
Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia niestacjonarne
II rok, semestr letni
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilośc Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Podatki samorządowe
lic
16
3
 
planowane
2.
Prawo podatkowe
lic
16
3
 
planowane
3.
Podatki i ubezpieczenia
lic
16
3
 
planowane
4.
Podatki i ubezpieczenia
lic
16
3
 
planowane
rok akademicki 2017/2018
Kryminologia I stopnia niestacjonarna
III rok, semestr zimowy
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilośc Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe
lic
15
2
 
nieuruchomione
2.
Psychologia penitencjarna
lic
15
2
 
URUCHOMIONE
3.
Etiologia zachowań przestępczych
lic
15
2
 
URUCHOMIONE
4.
Filozofia nauk penalnych
lic
15
2
 
nieuruchomione
5.
Kryminologia
lic
15
2
 
URUCHOMIONE
6.
Kryminologiczne aspekty ścigania karnego
lic
15
2
 
URUCHOMIONE
7.
Postępowanie karne
lic
15
2
 
URUCHOMIONE
8.
Postępowanie karne
lic
15
2
 
URUCHOMIONE
9.
Postępowanie karne
lic
15
2
  URUCHOMIONE
10.
Prawo karne
lic
15
2
 
URUCHOMIONE
11.
Prawo karne w prawie ochrony własności intelektualnej
lic
15
2
 
nieuruchomione
12.
Przestępczość XXI wieku
lic
15
2
 
URUCHOMIONE
13.
Przestępstwa na morzu
lic
15
2
 
URUCHOMIONE
14.
System środków reakcji karnej w polskim prawie karnym
lic
15
2
 
URUCHOMIONE
15.
Teoretyczno-prawne problemy kryminologii
lic
15
2
 
nieuruchomione
16.
Zasady odpowiedzialności karnej w polskim prawie karnym
lic
15
2
 
URUCHOMIONE
17.
Kryminalistyka
lic
15
2
 
URUCHOMIONE
rok akademicki 2017/2018
Kryminologia II stopnia niestacjonarna - specjalność kryminalistyczna
I rok, semestr letni
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilośc Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1. prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean Etiologia przestępstw przeciwko środowisku mgr 20 3   planowane
2. prof. dr hab.Beata Pastwa-Wojciechowska Psychologiczne i psychopatologiczne analiza przestępstw (diagnoza - prognoza - profilaktyka) mgr 20 3   planowane
3. dr hab. Mieczysław Ciosek (umowa cywilno-prawna) Psychologia penitencjarna mgr 20 3   planowane
4.
Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe
mgr 20 3   planowane
5.
Cyberbezpieczeństwo i zwalczanie przestępczości komputerowej
mgr
20
3
 
planowane
6.
Prawo dowodowe
mgr 20 3   planowane
7. dr hab. Robert Opora, prof. UG Psychologia penitencjarna, policyjna, bezpieczeństwo wewnętrzne państwa mgr 20 3   planowane
8.
Kryminologia
mgr
20
3
 
planowane
rok akademicki 2017/2018
Kryminologia II stopnia niestacjonarna - specjalność kryminologiczna
I rok, semestr letni
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilośc Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Filozofia prawa - aspekty kryminologiczne
mgr
20
3
 
planowane
2.
Kryminogenne zachowania podatników
mgr
20
3
 
planowane
3.
Kryminologia
mgr
20
3
 
planowane
4.
Ochrona praw człowieka w zawodzie kryminologa
mgr
20
3
 
planowane
5.
Postępowanie karne
mgr
20
3
 
planowane
6.
Prawnomiędzynarodowe aspekty kryminologii
mgr
20
3
 
planowane
7.
Prawo działalności gospodarczej
mgr
20
3
 
planowane
8.
Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe
mgr
20
3
 
planowane
9.
Prawo morskie
mgr
20
3
 
planowane
rok akademicki 2017/2018
Prawo jednolite niestacjonarne
IV rok, semestr zimowy
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilośc Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Filozofia prawa (proseminarium I)
mgr
10
1
 
nieuruchomione
2.
Historia państwa, prawa i doktryn polityczno-prawnych (proseminarium I)
mgr
10
1
 
nieuruchomione
3.
Prawo ochrony środowiska (proseminarium I)
mgr
10
1
 
nieuruchomione
4.
Bioprawo (proseminarium I)
mgr
10
1
 
URUCHOMIONE
5.
Kryminalistyka (proseminarium I)
mgr
10
1
 
URUCHOMIONE
6.
Ochrona praw człowieka i etyki prawniczej (proseminarium I)
mgr
10
1
 
nieuruchomione
7.
Prawo administracyjne (proseminarium I)
mgr
10
1
 
nieuruchomione
8.
Prawo cywilne i ubezpieczeniowe (proseminarium I)
mgr
10
1
 
URUCHOMIONE
9.
Prawo gospodarcze publiczne (proseminarium I)
mgr
10
1
 
nieuruchomione
10.
Prawo handlowe (proseminarium I)
mgr
10
1
 
nieuruchomione
11.
Prawo karne (proseminarium I)
mgr
10
1
 
URUCHOMIONE
12.
Prawo karne procesowe (proseminarium I)
mgr
10
1
 
nieuruchomione
13.
Prawo konstytucyjne (proseminarium I)
mgr
10
1
 
nieuruchomione
14.
Prawo międzynarodowe publiczne (proseminarium I)
mgr
10
1
 
nieuruchomione
15.
Prawo morskie (proseminarium I)
mgr
10
1
  nieuruchomione
16.
Prawo pracy (proseminarium I)
mgr
10
1
  nieuruchomione
17.
Prawo pracy (proseminarium I)
mgr
10
1
 
nieuruchomione
18.
Prawo własności intelektualnej (proseminarium I)
mgr
10
1
 
nieuruchomione
19.
Redagowanie i ogłaszanie prawa (proseminarium I)
mgr
10
1
 
nieuruchomione
20.
Rzymskie prawo publiczne i prywatne oraz tradycja romanistyczna w prawoznawstwie (proseminarium I)
mgr
10
1
 
nieuruchomione
21.
Postępowanie cywilne (proseminarium I)
mgr
10
1
  URUCHOMIONE
22.
Prawo europejskie i komparatystyka prawnicza (proseminarium I)
mgr
10
1
 
nieuruchomione
23.
Prawo finansowe (proseminarium I)
mgr
10
1
 
URUCHOMIONE
IV rok, semestr letni
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilośc Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Filozofia prawa (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
2.
Prawo ochrony środowiska (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
3.
Wstęp do prawa sądowego i ustroju państwa i doktryn polityczno - prawnych (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
4.
Bioprawo (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
5.
Ochrona praw człowieka i etyki prawniczej (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
6.
Postępowanie cywilne (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
7.
Prawo administracyjne (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
8.
Prawo cywilne (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
9.
Prawo gospodarcze publiczne (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
10.
Prawo handlowe (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
11.
Prawo karne (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
12.
Prawo karne procesowe (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
13.
Prawo karne procesowe (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
14.
Prawo konstytucyjne (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
15.
Prawo międzynarodowe publiczne (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
16.
Prawo morskie (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
17.
Prawo pracy (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
18.
Prawo pracy (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
19.
Prawo własności intelektualnej (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
20.
Redagowanie i ogłaszanie prawa (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
21.
Rzymskie prawo publiczne i prywatne oraz tradycja romanistyczna w prawoznawstwie (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
22.
Prawo europejskie i komparatystyka prawnicza (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
23.
Prawo finansowe (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
V rok, semestr zimowy
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilośc Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Filozofia prawa
mgr
25
2
 
nieuruchomione
2.
Bioprawo
mgr
25
2
 
URUCHOMIONE
3.
Podstawy postępowania cywilnego
mgr
25
2
 
URUCHOMIONE
4.
Postępowanie administracyne i sądowoadministracyjne
mgr
25
2
 
nieuruchomione
5.
Prawo cywilne
mgr
25
2
 
URUCHOMIONE
6.
Prawo cywilne i ubezpieczeniowe
mgr
25
2
 
nieuruchomione
7.
Prawo dowodowe
mgr
25
2
 
URUCHOMIONE
8.
Prawo finansowe
mgr
25
2
 
URUCHOMIONE
9.
Prawo gospodarcze publiczne
mgr
25
2
 
URUCHOMIONE
10.
Prawo handlowe
mgr
25
2
 
URUCHOMIONE
11.
Prawo karne
mgr
25
2
 
URUCHOMIONE
12.
Prawo karne procesowe
mgr
25
2
 
URUCHOMIONE
13.
Prawo międzynarodowe publiczne
mgr
25
2
 
nieuruchomione
14.
Prawo morskie
mgr
25
2
 
nieuruchomione
15.
Prawo pracy
mgr
25
2
 
nieuruchomione
16.
Prawo pracy
mgr
25
2
 
nieuruchomione
17.
Redagowanie i ogłaszanie prawa
mgr
25
2
 
nieuruchomione
18.
Rzymskie prawo publiczne i prywatne oraz tradycja romanistyczna w prawoznawstwie
mgr
25
2
 
nieuruchomione
rok akademicki 2017/2018
Administracja I stopnia niestacjonarna
III rok, semestr zimowy
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilośc Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Prawo międzynarodowe i prawa człowieka
lic
15
2
 
nieuruchomione
2.
Prawo międzynarodowe publiczne
lic
15
2
 
nieuruchomione
3.
Finanse publiczne i prawo finansowe
lic
15
2
 
nieuruchomione
4.
Finanse publiczne i prawo finansowe
lic
15
2
 
URUCHOMIONE
5.
Informatyzacja administracji
lic
15
2
 
nieuruchomione
6.
Postępowanie administracyne i sądowoadministracyjne
lic
15
2
 
nieuruchomione
7.
Postępowanie cywilne
lic
15
2
 
nieuruchomione
8.
Postępowanie karne
lic
15
2
 
nieuruchomione
9.
Pozasądowe metody rozwiązywania sporów
lic
15
2
 
nieuruchomione
10.
Prawo europejskie i komparatystyka prawnicza
lic
15
2
 
nieuruchomione
11.
Prawo gospodarcze publiczne
lic
15
2
 
nieuruchomione
12.
Prawo i postępowanie administracyjne
lic
15
2
 
URUCHOMIONE
13.
Prawo karne
lic
15
2
 
URUCHOMIONE
14.
Prawo konstytucyjne
lic
15
2
 
nieuruchomione
15.
Prawo ochrony środowiska
lic
15
2
 
nieuruchomione
16.
Prawo pracy
lic
15
2
 
URUCHOMIONE
17.
Prawo prywatne w ujęciu prawnoporównawczym
lic
15
2
 
nieuruchomione
18.
Prawo spółek
lic
15
2
 
nieuruchomione
19.
Przestępczość XXI wieku
lic
15
2
 
URUCHOMIONE
20.
Rozwój i koncepcje rozwoju administracji
lic
15
2
 
nieuruchomione
rok akademicki 2017/2018
Administracja II stopnia niestacjonarna
I rok, semestr zimowy
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilośc Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Prawo ochrony środowiska
mgr
25
4
 
URUCHOMIONE
2.
Informatyzacja administracji
mgr
25
4
 
nieuruchomione
3.
Postępowanie administracyne i sądowoadministracyjne
mgr
25
4
 
URUCHOMIONE
4.
Prawo finansowe
mgr
25
4
 
URUCHOMIONE
5.
Prawo konkurencji
mgr
25
4
 
nieuruchomione
6.
Prawo konstytucyjne
mgr
25
4
 
URUCHOMIONE
7.
Prawo morskie
mgr
25
4
  nieuruchomione
8.
Prawo pracy
mgr
25
4
 
URUCHOMIONE
9.
Prawo własności intelektualnej
mgr
25
4
  nieuruchomione
rok akademicki 2017/2018
Prawo w administracji i gospodarce II stopnia niestacjonarne
II rok, semestr letni
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilośc Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Bioprawo
mgr
15
2
 
planowane
2.
Informatyzacja administracji
mgr
15
2
 
planowane
3.
Prawo i postępowanie administracyjne
mgr
15
2
 
planowane
4.
Prawo międzynarodowe
mgr
15
2
 
planowane
 
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 15. Wrzesień 2017 - 12:19; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: wtorek, 21. Listopad 2017 - 09:06; osoba wprowadzająca: Anna Okoń