Planowane wykłady do wyboru (wdw) w roku akademickim 2019/2020

Planowane wykłady do wyboru (WdW) w roku akademickim 2019/2020
 
WdW zatwierdzone URW z dnia 27/05/2019
 
Osada zajęć WdW może ulegać zmianom zgodnie z decyzjami Kierowników Katedr.
 
HARMONOGRAM ZAPISÓW:

od 17/06/2019; godz.: 20:00*

do 30/06/2019; godz.: 20:00

zapis na:
Administracja I stopnia stacjonarna** WdW
Administracja I stopnia niestacjonarna** WdW
Administracja II stopnia stacjonarna** WdW
Administracja II stopnia niestacjonarna** WdW
Podatki i doradztwo podatkowe II stopnia niestacjonarne** WdW
 

od 18/06/2019; godz.: 20:00*

do 30/06/2019; godz.: 20:00

 

zapis na:
Kryminologia I stopnia stacjonarna** WdW
Kryminologia I stopnia niestacjonarna** WdW
European Business Administration I stopnia stacjonarna** WdW
Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia stacjonarne** WdW
Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia niestacjonarne** WdW
* zapisy odbywają się na portalu studenta: https://ps.ug.edu.pl:8443/login.web
** harmonogram nie dotyczy studentów 1 semestru
 
ADMINISTRACJA I stopnia stacjonarna
rok akademicki 2019/2020 (pdf)
I rok, semestr zimowy, 30-godzinne proszę wybrać: 1
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Grzegorz Julke Etyka w administracji 30
2. WNS Socjologia i metody badań socjologicznych 30
I rok, semestr letni, 30-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Maciej Wojciechowski Filozofia 30
2. dr hab. Michał Gałędek, prof. UG Historia myśli administracyjnej 30
3. dr Tomasz Widłak Logika prawnicza 30
II rok, semestr zimowy, 30-godzinne proszę wybrać: 1, 15-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Justyna Nawrot Administracja morska 15

2.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Diana Trzcińska Administracyjnoprawne aspekty ochrony przyrody 15

3.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Anna Rytel-Warzocha Kontrola konstytucyjności i legalności prawa 15

4.

URUCHOMIONE

dr Magdalena Kasprzak Kryminalistyczna identyfikacja kłamstwa 15

5.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Jacek Wałdoch Mediacja w praktyce 15

6.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Katarzyna Łasak Międzynarodowa ochrona praw społecznych 15

7.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Paulina Zajadło-Węglarz Międzynarodowe prawo karne 15

8.

URUCHOMIONE

dr Grzegorz Julke Odpowiedzialność osób wykonujących zawody prawnicze 15

9.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Wioletta Niemiec Postępowanie w sprawach nieletnich 15

10.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Jarosław Świeczkowski Postępowanie w sprawach spadkowych 15

11.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Jarosław Świeczkowski Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi 15

12.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Justyna Nawrot/ dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska Prawne aspekty gospodarki morskiej 15

13.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Tomasz Snarski Prawo a moralność 15

14.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Maciej Nyka Prawo farmaceutyczne, żywnościowe i sanitarne 15

15.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Krzysztof Stasiak Prawo karne nieletnich 15

16.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Justyna Nawrot/ dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska Prawo morskie 15

17.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Ewelina Kowalska Prawo ochrony właności intelektualnej 15

18.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Hanna Wolska Rejestracja podmiotów gospodarczych 15

19.

URUCHOMIONE

dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG Retoryka-wystąpienia publiczne 15

20.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Monika Adamczak-Retecka System sądowniczy Unii Europejskiej 15

21.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Agnieszka Gajda Środki ochrony praw i wolności jednostki w Polsce 15

22.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Bartosz Szolc-Nartowski Umowy w obrocie gospodarczym - doświadczenia historyczne a wyzwania współczesności 15

23.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Tomasz Snarski Wielokulturowość a prawo 15

24.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Anna Klimaszewska Wpływ prawa francuskiego na system prawa polskiego 15

25.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG Współczesne problemy demokracji bezpośredniej 15

26.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Jacek Potulski Zwalczanie międzynarodowego terroryzmu 15

27.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Marta Zbucka-Gargas Etyka w administracji publicznej 30

28.

URUCHOMIONE

dr Paweł Petasz Kary izolacyjne w prawie karnym 30

29.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean Międzynarodowe prawo ochrony środowiska 30

30.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG Protokół dyplomatyczny w administracji 30

31.

URUCHOMIONE

dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz Techniki negocjacji i mediacji w administracji 30

32.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Macin Wiszowaty, prof. UG Ustroje współczesnych państw demokratycznych — monarchie i republiki 30

 

ADMINISTRACJA II stopnia stacjonarna
rok akademicki 2019/2020 (pdf)
I rok, semestr zimowy, 30-godzinne proszę wybrać: 2,
15-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Justyna Nawrot/ dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska/ dr Magdalena Adamowicz Administracja morska 15
2. dr hab. Katarzyna Łasak Międzynarodowa ochrona praw społecznych 15
3. dr Paulina Zajadło-Węglarz Międzynarodowe prawo karne 15
4. dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska Międzynarodowe prawo morza 15
5. dr Grzegorz Julke Odpowiedzialność osób wykonujących zawody prawnicze 15
6. dr Jarosław Świeczkowski Postępowanie w sprawach spadkowych 15
7. dr Anna Podolska Prawa człowieka w społeczeństwie informacyjnym 15
8. dr Izabela Adrych-Brzezińska Prawa pacjenta 15
9. dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG Prawo ochrony dziedzictwa kultury 15
10. dr Beata Kowalczyk Prawo rodzinne 15
11. dr Michał Miłosz Sporządanie aktów administracyjnych oraz pism procesowych w postępowaniu administracyjnym 15
12. dr Anna Klimaszewska Wpływ prawa francuskiego na system prawa polskiego 15
13. dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG Współczesna polityka a prawo 15
14. dr Adam Bochentyn Elektroniczna administracja 30
15.

dec. Kierownika Katedry prof. zw dr hab. J. Warylewskiego

- zajęcia wycofane z oferty

dr Paweł Petasz Karnoprawna ochrona wolności sumienia i wyznania w Polsce 30
16. dr Tomasz Snarski Ochrona praw jednostki w prawie karnym 30
17. dr Justyna Nawrot Polska i europejska administracja morska 30
18. dr Tomasz Snarski Prawo karne w praktyce wymiaru sprawiedliwości 30
19. dr Izabela Adrych-Brzezińska Prawo medyczne 30
20. dr Maciej Wojciechowski Teoria i filozofia prawa 30
21. dr Piotr Kitowski Topór i szubienica - kara i przestępstwo na przestrzeni dziejów 30
22. dr hab. Jacek Potulski Zwalczanie międzynarodowego terroryzmu 30
I rok, semestr letni, 30-godzinne proszę wybrać: 1,
15-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr hab. Diana Trzcińska Administracyjne aspekty prawa ochrony środowiska i zarządzania przestrzenią 15
2. dr Adam Bochentyn Administracyjne kary pieniężne (zasady i procedury nakładania) 15
3. dr Monika Adamczak-Retecka Europejskie prawo ochrony środowiska 15
4. dr Jarosław Świeczkowski Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi 15
5. dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG Prawo obrotu nieruchomościami 15
6. dr hab. Dorota Pyć, prof. UG Prawo zrównoważonego rozwoju 15
7. dr Anna Podolska Ustrój organów ochrony prawnej. Standardy krajowe i międzynarodowe 15
8. dr Anna Klimaszewska Wpływ prawa francuskiego na system prawa polskiego 15
9. dr hab. Maciej Nyka Prawo działalnośi leczniczej 30
10. dr Justyna Nawrot/ dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska/ dr Magdalena Adamowicz Prawo usług turystycznych 30
11. dr Piotr Kitowski/ mgr Dawid Michalski Savoir-vivre w biznesie 30
II rok, semestr zimowy, 30-godzinne proszę wybrać: 3,
15-godzinne proszę wybrać: 1
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Adam Bochentyn Biegli, rzeczoznawcy i eksperci w administracji publicznej 15
2.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Maja Maciejewska-Szałas Handel elektroniczny i usługi świadczone drogą elektroniczną 15
3. dr Anna Rytel-Warzocha Kontrola konstytucyjności i legalności prawa 15
4.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Jarosław Niesiołowski Metodyka pracy radcy prawnego 15
5. dr Paulina Zajadło-Węglarz Międzynarodowe prawo karne 15
6.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Grzegorz Julke Odpowiedzialność osób wykonujących zawody prawnicze 15
7.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Jarosław Świeczkowski Postępowanie w sprawach spadkowych 15
8.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG Prawo wyborcze państw demokratycznych 15
9.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Jakub Szmit Prawo związkowe 15
10.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Anna Klimaszewska Wpływ prawa francuskiego na system prawa polskiego 15
11.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG Współczesna polityka a prawo 15
12. dr Michał Miłosz Administrowanie informacją 30
13.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Marta Zbucka-Gargas Etyka w administracji publicznej 30
14. dr hab. Maciej Nyka Międzynarodowe i unijne prawo ochrony środowiska 30
15.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Łukasz Cora Podstawy procesu karnego 30
16. dr Paweł Petasz Prawo karne - część szczególna 30
17. dr Justyna Nawrot Prawo morskie 30
18.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Justyna Nawrot/ dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska/ dr Magdalena Adamowicz Prawo transportowe 30
19.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG Prawo ubezpieczeniowe 30
II rok, semestr letni, 30-godzinne proszę wybrać: 1,
15-godzinne proszę wybrać: 1
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr hab. Diana Trzcińska Administracyjne prawo ochrony środowiska 15
2. dr Jarosław Świeczkowski Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi 15
3. dr Krzysztof Czub Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej 15
4. dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG Prawo energetyczne 15
5. dr Jarosław Niesiołowski Prawo islamu 15
6. dr hab. Maciej Nyka Prawo ropy i gazu 15
7. dr Marta Zbucka Ustrój prawniczych samorządów zawodowych 15
8. dr Anna Klimaszewska Wpływ prawa francuskiego na system prawa polskiego 15
9. dr Krzysztof Kaszubowski Decyzje i inne akty administracyjne wydawane na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 30
10. dr hab. Maciej Nyka Gospodarcze prawo środowiska 30
11.

dec. Kierownika Katedry prof. zw dr hab. J. Warylewskiego

- zajęcia wycofane z oferty

dr Paweł Petasz Kary izolacyjne w prawie karnym 30
12. dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG Rzymskie prawo państwowe 30
13. dr Olga Śniadach Twoje prawa w UE 30

 

ADMINISTRACJA I stopnia niestacjonarna
rok akademicki 2019/2020 (pdf)
I rok, semestr zimowy, 20-godzinne proszę wybrać: 1
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Tomasz Widłak Logika prawnicza 20
2. dr Tomasz Widłak Techniki negocjacji i mediacji w administracji 20
I rok, semestr letni, 20-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Grzegorz Julke Etyka w administracji 20
2. dr Maciej Wojciechowski Filozofia 20
3. WNS Podstawy psychologii 20
4. WNS Socjologia i metody badań socjologicznych 20
II rok, semestr zimowy, 15-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Diana Trzcińska Administracyjnoprawne aspekty ochrony przyrody 15

2.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr Marta Zbucka-Gargas Etyka w administracji publicznej 15

3.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Paweł Petasz Kary izolacyjne w prawie karnym 15

4.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Anna Rytel-Warzocha Kontrola konstytucyjności i legalności prawa 15
5. dr Magdalena Kasprzak Kryminalistyczna identyfikacja kłamstwa 15
6.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Katarzyna Łasak Międzynarodowa ochrona praw społecznych 15

7.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Grzegorz Julke Odpowiedzialność osób wykonujących zawody prawnicze 15

8.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Wioletta Niemiec Postępowanie w sprawach nieletnich 15

9.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Jarosław Świeczkowski Postępowanie w sprawach spadkowych 15

10.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Jarosław Świeczkowski Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi 15
11.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr Justyna Nawrot/ dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska Prawne aspekty gospodarki morskiej 15
12.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Maciej Nyka Prawo farmaceutyczne, żywnościowe i sanitarne 15

13.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr Justyna Nawrot/ dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska Prawo morskie 15

14.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG Protokół dyplomatyczny w administracji 15

15.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Hanna Wolska Rejestracja podmiotów gospodarczych 15

16.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Beata Kowalczyk System ksiąg wieczystych 15
17. dr Łukasz Cora Taktyka kryminalistyczna czynności dowodowych w postępowaniu karnym 15

18.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Bartosz Szolc-Nartowski Umowy w obrocie gospodarczym - doświadczenia historyczne a wyzwania współczesności 15
19.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Macin Wiszowaty, prof. UG Ustroje współczesnych państw demokratycznych — monarchie i republiki 15
20.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr Anna Klimaszewska Wpływ prawa francuskiego na system prawa polskiego 15

 

ADMINISTRACJA II stopnia niestacjonarna
rok akademicki 2019/2020 (pdf)
II rok, semestr zimowy, 20-godzinne proszę wybrać: 1
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Diana Trzcińska Administracyjne prawo ochrony środowiska 20
2. dr Michał Miłosz Administrowanie informacją 20
3.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Marta Zbucka-Gargas Etyka w administracji publicznej 20
4.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Maja Maciejewska-Szałas Handel elektroniczny i usługi świadczone drogą elektroniczną 20
5.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr Anna Rytel-Warzocha Kontrola konstytucyjności i legalności prawa 20
6.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Katarzyna Łasak Międzynarodowa ochrona praw społecznych 20
7.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr Łukasz Cora Podstawy procesu karnego 20
8. dr Paweł Petasz Prawo karne - część szczególna 20
9.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG Prawo międzynarodowe praw człowieka 20
10.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr Maja Maciejewska-Szałas Prawo rodzinne i spadkowe 20
11.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Justyna Nawrot/ dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska Prawo transportowe 20
12.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG Prawo ubezpieczeniowe 20
13.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Jakub Szmit Prawo związkowe 20
14.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr Maciej Wojciechowski Teoria i filozofia prawa 20
15.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr Piotr Kitowski Topór i szubienica - kara i przestępstwo na przestrzeni dziejów 20
16.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr Anna Klimaszewska Wpływ prawa francuskiego na system prawa polskiego 20
17.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Maciej Nyka Zadania administracji publicznej w ochronie środowiska 20
II rok, semestr letni, 20-godzinne proszę wybrać: 1
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr hab. Diana Trzcińska Administracja ochrony środowiska i zarządzania przestrzenią 20
2. dr Adam Bochentyn Biegli, rzeczoznawcy i eksperci w administracji publicznej 20
3. dr Paweł Petasz Kary izolacyjne w prawie karnym 20
4. dr hab. Maciej Nyka Międzynarodowe i unijne prawo ochrony środowiska 20
5. dr Justyna Nawrot Prawo morskie 20
6. dr hab. Maciej Nyka Prawo ropy i gazu 20
7. ks. dr Grzegorz Świst Prawo wyznaniowe 20
8. dr Piotr Kitowski/ mgr Dawid Michalski Savoir-vivre w biznesie 20
9. dr Łukasz Cora Taktyka kryminalistyczna czynności dowodowych w postępowaniu karnym 20
10. dr Marta Zbucka Ustrój prawniczych samorządów zawodowych 20
11. dr Anna Klimaszewska Wpływ prawa francuskiego na system prawa polskiego 20

 

EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION I stopnia stacjonarna
rok akademicki 2019/2020 (pdf)
III rok, semestr zimowy, proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Marcin Michalak A Short History of European Law: The Last Two and a Half Millennia (Krótka historia prawa w Europie, czyli ostatnie dwa i pół stulecia w pigułce) 20
2. dr Marta Zbucka-Gargas Compliance (Compliance) 20
3.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Anna Rytel-Warzocha Constitutional review of law (Kontrola konstytucyjności prawa) 20
4.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Diana Trzcińska Environmental restrictions aspects in business activity (Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę środowiska) 20
5.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG European Public Procurement Law (Europejskie Prawo Zamówień Publicznych) 20
6. dr Marcin Michalak Great trials in American history (Wielkie procesy w historii Stanów Zjednoczonych Ameryki) 20
7.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Tomasz Snarski Hard Cases in Legal System (Trudne przypadki w systemie prawnym) 20
8. dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG International Law of Human Rights (Międzynarodowe prawo praw człowieka) 20
9.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG Law of the Sea (Prawo morza) 20
III rok, semestr letni, proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Tomasz Snarski Basic Concepts of Law, Justice and Morality (Podstawowe pojęcia prawa, sprawiedliwości i moralności) 20
2. dr Marta Zbucka Diplomatic protocol (Protokół dyplomatyczny) 20
3. dr Justyna Nawrot European maritime policy (Europejska polityka morska) 20
4. dr Anna Podolska Human rights in the information society (Prawa człowieka w społeczeństwie informacyjnym) 20
5. dr Tomasz Snarski Probabilism and Law (Prawdopodobieństwo w prawie) 20
6. dr hab. Dorota Pyć, prof. UG Sustainable Development Law (Prawo zrównoważonego rozwoju) 20

 

KRYMINOLOGIA I stopnia stacjonarna
rok akademicki 2019/2020 (pdf)
I rok, semestr zimowy, 30-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG Makroekonomiczna analiza przestępczości oraz wymiaru sprawiedliwości (Blok Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych) 30
2. WNS Podstawy psychologii (Blok Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych) 30
3. dr Maciej Wojciechowski Wstęp do filozofii (Blok Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych) 30
4. WNS Wstęp do socjologii (Blok Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych) 30
II rok, semestr zimowy, 20-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Piotr Majewski Ekonomiczna analiza przestępczości (Blok karnistyczny) 20
2.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski Filozoficzne i historyczne podstawy prawa karnego (Blok karnistyczny) 20
3. dr Paweł Petasz Prawo karne - część szczególna (Blok karnistyczny) 20
4. dr Krzysztof Stasiak Prawo karne nieletnich (Blok karnistyczny) 20
II rok, semestr letni, 15-godzinne proszę wybrać: 1
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Izabela Adrych-Brzezińska Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa 15
2. dr Bartosz Szolc-Nartowski Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania 15
III rok, semestr zimowy 30-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Grzegorz Julke / dr Krzysztof Kaszubowski Podstawy prawa wykonania orzeczeń w postępowaniu cywilnym i administracyjnym (blok cywilistyczny) 30
2. dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG Prawo zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej (blok cywilistyczny) 30
3. dr Anna Podolska Ustrój organów ochrony prawnej (blok cywilistyczny)  30
III rok, semestr letni 20-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Jarosław Świeczkowski Etyka a prawo 20
2. dr Marta Zbucka Etyka ogólna 20
3. dr Maciej Wojciechowski Filozofia ogólna 20
4. prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło Filozofia prawa 20
5. WNS Socjologia prawa dla kryminologów 20

 

KRYMINOLOGIA I stopnia niestacjonarna
rok akademicki 2019/2020 (pdf)
I rok, semestr zimowy, 20-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG Makroekonomiczna analiza przestępczości oraz wymiaru sprawiedliwości (Blok Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych) 20
2. WNS Podstawy psychologii (Blok Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych) 20
3. dr Maciej Wojciechowski Wstęp do filozofii (Blok Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych) 20
4. WNS Wstęp do socjologii (Blok Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych) 20
II rok, semestr zimowy, 20-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG Ekonomiczna analiza przestępczości (Blok karnistyczny) 20
2.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski Filozoficzne i historyczne podstawy prawa karnego (Blok karnistyczny) 20
3. dr Paweł Petasz Prawo karne - część szczególna (Blok karnistyczny) 20
4. dr Krzysztof Stasiak Prawo karne nieletnich (Blok karnistyczny) 20
II rok, semestr letni, 15-godzinne proszę wybrać: 1
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa 15
2. dr Bartosz Szolc-Nartowski Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania 15
III rok, semestr zimowy 15-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Grzegorz Julke / dr Krzysztof Kaszubowski Podstawy prawa wykonania orzeczeń w postępowaniu cywilnym i administracyjnym (blok cywilistyczny) 15
2. dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG Prawo zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej (blok cywilistyczny) 15
3. dr Anna Podolska Ustrój organów ochrony prawnej (blok cywilistyczny)  15
III rok, semestr letni 20-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Jarosław Świeczkowski Etyka a prawo 20
2. dr Marta Zbucka Etyka ogólna 20
3. dr Maciej Wojciechowski Filozofia ogólna 20
4. prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło Filozofia prawa 20
5. WNS Socjologia prawa dla kryminologów 20

 

KRYMINOLOGIA II stopnia stacjonarna
rok akademicki 2019/2020 (pdf)
I rok, semestr zimowy, 30-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. WBiol Podstawy biologii 30
2. dr Agnieszka Chylewska Podstawy chemii 30
3. prof. dr hab. Stanisław Pogorzelski Podstawy fizyki 30
4. dr Paweł Petasz
dr Łukasz Cora
Podstawy materialnego i procesowego prawa karnego 30
5. WNS Podstawy wiedzy psychologicznej 30

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia niestacjonarna
rok akademicki 2019/2020 (pdf)
I rok, semestr zimowy, 30-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. WBiol Podstawy biologii 15
2. dr Agnieszka Chylewska Podstawy chemii 15
3. prof. dr hab. Stanisław Pogorzelski Podstawy fizyki 15
4. dr Paweł Petasz
dr Łukasz Cora
Podstawy materialnego i procesowego prawa karnego 15
5. WNS Podstawy wiedzy psychologicznej 15

 

 

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia stacjonarna
rok akademicki 2019/2020
I rok, semestr zimowy, proszę wybrać: 1
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1.
prof. UG, dr hab. Robert Opora
Przyczyny karalnych zachowań nieletnich 20
2. VACAT Kryminologia feministyczna 20
3. dr Łukasz Wirkus Strategie pracy z rodziną dysfunkcyjną 20

 

 

PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE II stopnia niestacjonarne
rok akademicki 2019/2020 (pdf)
III rok, semestr zimowy, proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Michał Miłosz Administracyjne kary pieniężne (zasady i procedury nakładania) 15
2. dr Adam Bochentyn Biegli, rzeczoznawcy i eksperci w administracji publicznej 15
3.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr Marta Zbucka-Gargas Etyka w biznesie 15
4. dr Anna Podolska Prawa człowieka 15
5. dr hab. Diana Trzcińska Prawne ograniczenia działalności gospodarczej a ochrona przyrody 15
6. dr hab. Maciej Nyka Prawo działalności leczniczej 15
7. dr Ewelina Kowalska Prawo ochrony własności intelektualnej 15
8. dr Olga Śniadach Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych 15
9.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr Anna Klimaszewska Wpływ prawa francuskiego na system prawa polskiego 15
10. dr Grzegorz Sikorski Zabezpieczenie wierzytelności w obrocie gospodarczym i zamówieniach publicznych 15

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia
stacjonarne
rok akademicki 2019/2020 (pdf)
I rok, semestr letni, 20-godzinne proszę wybrać: 2
wykład HUMANISTYCZNY
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Tomasz Widłak Logika 20
2. dr Maciej Wojciechowski Podstawy filozofii 20
3. dr Dorota Jendza Komunikacja i praca w zespole 20
4. dr Dorota Jendza Autoprezentacja 20
II rok, semestr zimowy, 15-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr hab. Edvardas Juchnevičius, prof. UG Prawo celne i dewizowe 15
2.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG Postępowanie administracyjne 15
3.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Bartłomiej Gliniecki Umowy w obrocie handlowym 15
4. dr Tomasz Kanty Przestępstwa gospodarcze 15
II rok, semestr letni, 15-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Marek Kalinowski Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie 15
2. dr Lech Jędrzejewski Pomoc publiczna w działalności gospodarczej 15
3. dr Adam Barembruch Finanse osobiste 15
4. dr Dorota Buchnowska Rozwiązania IT dla firm sektora MŚP 15
III rok, semestr zimowy 15-godzinne proszę wybrać: 1
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Anna Drywa Podstawy międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego 15
2. dr Przemysław Panfil Kontrola i egzekucja zobowiązań podatkowych 15
3. dr hab. Edvardas Juchnevičius, prof. UG Planowanie podatkowe i optymalizacja podatkowa 15
4.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Damian Cyman Opodatkowanie spółek 15
III rok, semestr letni 15-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Dorota Kowalczyk Kryzysy finansowe 15
2. dr Olga Martyniuk Sprawozdawczość finansowa 15
3. sr Paweł Galiński Przygotowanie projektów finansowanych z funudszy UE 15
4. dr Lech Jędrzejewski Prowadzenie ksiąg podatkowych 15

 

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia
niestacjonarne
rok akademicki 2019/2020 (pdf)
I rok, semestr letni, 20-godzinne proszę wybrać: 2
wykład HUMANISTYCZNY
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Tomasz Widłak Logika 10
2. dr Maciej Wojciechowski Podstawy filozofii 10
3. dr Dorota Jendza Komunikacja i praca w zespole 10
4. dr Dorota Jendza Autoprezentacja 10
II rok, semestr zimowy, 15-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr hab. Edvardas Juchnevičius, prof. UG Prawo celne i dewizowe 10
2. dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG Postępowanie administracyjne 10
3. dr Bartłomiej Gliniecki Umowy w obrocie handlowym 10
4. dr Tomasz Kanty Przestępstwa gospodarcze 10
II rok, semestr letni, 15-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Marek Kalinowski Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie 10
2. dr Lech Jędrzejewski Pomoc publiczna w działalności gospodarczej 10
3. dr Adam Barembruch Finanse osobiste 10
4. dr Dorota Buchnowska Rozwiązania IT dla firm sektora MŚP 10
III rok, semestr zimowy 15-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Anna Drywa Podstawy międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego 10
2. dr Przemysław Panfil Kontrola i egzekucja zobowiązań podatkowych 10
3. dr hab. Edvardas Juchnevičius, prof. UG Planowanie podatkowe i optymalizacja podatkowa 10
4. dr Damian Cyman Opodatkowanie spółek 10
III rok, semestr letni 15-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Dorota Kowalczyk Kryzysy finansowe 10
2. dr Olga Martyniuk Sprawozdawczość finansowa 10
3. sr Paweł Galiński Przygotowanie projektów finansowanych z funudszy UE 10
4. dr Lech Jędrzejewski Prowadzenie ksiąg podatkowych 10

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE II stopnia
niestacjonarne
rok akademicki 2019/2020 (pdf)
I rok, semestr zimowy, 14-godzinne proszę wybrać: 2
wykład WSTĘPNY PRAWNICZY
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG Postępowanie administracyjne 14
2. dr Bartłomiej Gliniecki Umowy w obrocie handlowym 14
3. dr Tomasz Kanty Przestępstwa gospodarcze 14
I rok, semestr letni, 14-godzinne proszę wybrać: 2
wykład WSTĘPNY EKONOMICZNY
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Sebastian Susmarski Controlling w sektorze publicznym 14
2. dr Bartłomiej Gabriel Analiza finansowa 14
3. dr Dorota Jendza Komunikacja i praca w zespole 14
4. dr Olga Martyniuk Sprawozdawczość finansowa 14
5. dr Łukasz Karczyński Zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego 14
II rok, semestr zimowy, 20-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Anna Drywa Podstawy międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego 20
2. dr Rafał Mroczkowski Ceny transferowe 20
3. dr hab. Edvardas Juchnevičius, prof. UG Mergers & Acquisitions: Structure and Tax Basics 20
4. dr Damian Cyman Optymalizacja podatkowa 20
II rok, semestr letni, 14-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.
1. dr Lech Jędrzejewski Audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie 14
2. dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak Podatek dochodowy w krajach Unii Europejskiej 14
3. dr AnetaBudrewicz-Góralczyk
dr Roman Fandrejewski
Zamówienia publiczne 14
4. dr Lech Jędrzejewski Rozliczenia przedsiębiorców z funduszami celowymi 14

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 22. Maj 2019 - 07:45; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: czwartek, 12. Wrzesień 2019 - 07:33; osoba wprowadzająca: Anna Okoń