Planowane wykłady do wyboru (wdw) w roku akademickim 2020/2021

Planowane wykłady do wyboru (WdW) w roku akademickim 2020/2021
 
 
Osada zajęć WdW może ulegać zmianom zgodnie z decyzjami Kierowników Katedr.
 
 
 
ADMINISTRACJA I stopnia stacjonarna
rok akademicki 2020/2021
I rok, semestr zimowy, 30-godzinne proszę wybrać: 1
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

URUCHOMIONE
dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG Etyka w administracji 30

2.

NIEURUCHOMIONE
dr Wojciech Zieliński Socjologia i metody badań socjologicznych 30
I rok, semestr letni, 30-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

URUCHOMIONE
dr Maciej Wojciechowski Filozofia 30

2.

NIEURUCHOMIONE
dr Jacek Wałdoch Historia myśli administracyjnej 30

3.

URUCHOMIONE
dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG Logika prawnicza 30
II rok, semestr zimowy, 30-godzinne proszę wybrać: 1, 15-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Diana Trzcińska, prof. U Administracyjnoprawne aspekty ochrony przyrody 15

2.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG Kontrola konstytucyjności i legalności prawa 15

3.

URUCHOMIONE
dr Magdalena Kasprzak Kryminalistyczna identyfikacja kłamstwa 15

4.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Sywia Majkowska-Szulc, prof. UG Prawo obrotu międzynarodowego w administracji 15

5.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG Międzynarodowa ochrona praw społecznych 15

6.

NIEURUCHOMIONE
dr Paulina Zajadło-Węglarz Międzynarodowe prawo karne 15

7.

NIEURUCHOMIONE
dr Grzegorz Julke Odpowiedzialność osób wykonujących zawody prawnicze 15

8.

NIEURUCHOMIONE
dr Dominika Mróz-Szarmach Czynności pracowników administracji sądowej w sprawach cywilnych 15

9.

NIEURUCHOMIONE
dr Jarosław Świeczkowski Postępowanie w sprawach spadkowych 15

10.

NIEURUCHOMIONE
dr Marta Flis-Świeczkowska Dziecko w procedurach karnych 15

11.

NIEURUCHOMIONE
prof. dr hab. Andrzej Powałowski Wsparcie przedsiębiorców w  warunkach nadzwyczajnych 15

12.

NIEURUCHOMIONE
dr Tomasz Snarski Prawo a moralność 15

13.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Maciej Nyka, prof. UG Prawo farmaceutyczne, żywnościowe i sanitarne 15

14.

NIEURUCHOMIONE
dr Maria Lewandowicz Historyczne doktryny polityczne i prawne we współczesnym Państwie 15

15.

NIEURUCHOMIONE
dr Justyna Nawrot/ dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska Prawo morskie 15

16.

NIEURUCHOMIONE
dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska Obszary morskie i administracja morska. Wykład e-learningowy. 15

17.

NIEURUCHOMIONE
dr Hanna Wolska Rejestracja podmiotów gospodarczych 15

18.

URUCHOMIONE
prof. dr hab. Kamil Zeidler Retoryka-wystąpienia publiczne 15

19.

NIEURUCHOMIONE
dr Monika Adamczak-Retecka System sądowniczy Unii Europejskiej 15

20.

NIEURUCHOMIONE
dr Marta Flis-Świeczkowska Pokrzywdzony jako uczestnik procesu karnego 15

21.

NIEURUCHOMIONE
dr Bartosz Szolc-Nartowski Umowy w obrocie gospodarczym - doświadczenia historyczne a wyzwania współczesności 15

22.

NIEURUCHOMIONE
dr Dominika Mróz-Szarmach Postępowanie cywilne w pracy pracownika administracji 15

23.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Michał Gałędek, prof. UG Wpływ prawa francuskiego na system prawa polskiego 15

24.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG Współczesne problemy demokracji bezpośredniej 15

25.

NIEURUCHOMIONE
dr Jarosław Świeczkowski Postępowanie w sprawach o rozwód i separację 15

26.

NIEURUCHOMIONE
prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean Prawa zwierząt 15

27.

NIEURUCHOMIONE
prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean Biezpieczeństwo żywności i żywienia 15

28.

NIEURUCHOMIONE
dr Justyna Nawrtot Prawne aspekty pojazdów autonomicznych 15

29.

NIEURUCHOMIONE
dr Krzysztof Stasiak Prawo karne wykonawcze 15

30.

NIEURUCHOMIONE
dr Magdalena Adamowicz Prawo w portach i przystaniach morskich 15

31.

NIEURUCHOMIONE
dr Agnieszka Gajda Wolności i prawa konstytucyjne 15

32.

NIEURUCHOMIONE
dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz Wstęp do socjologii prawa 15

33.

NIEURUCHOMIONE
VACAT Dyplomacja - praca w służbie zagranicznej 15

34.

NIEURUCHOMIONE
dr Dawid Michalski Marketing usług prawniczych 15

35.

NIEURUCHOMIONE
prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean Globalizacja w administracji i gospodarce 30

36.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Marcin Wiszowaty, prof. UG Monarchie kontra republiki - porównawcze prawo konstytucyjne w XXI w.  30

37.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Maciej Nyka, prof. UG Prawo ochrony zdrowia publicznego 30

38.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG Prawo ubezpieczeniowe 30

39.

NIEURUCHOMIONE
dr Wojciech Rafał Wiewiórowski Informatyzacja administracji 30

40.

NIEURUCHOMIONE
dr Małgorzata Węgrzak Ochrona własności intelektualnej 30

41.

NIEURUCHOMIONE
dr Tomasz Snarski Podstawowe pojęcia prawa, sprawiedliwości i moralności 30

42.

NIEURUCHOMIONE
dr Krzysztof Kaszubowski Prawotwórstwo sądów administracyjnych 30

43.

NIEURUCHOMIONE
VACAT Podstawy prawa chińskiego 30

44.

NIEURUCHOMIONE
mgr Bartosz Kędzierski Zapobieganie przestępczości w dobie nowych technologii 30

45.

NIEURUCHOMIONE
dr Anna Podolska Etyka w administracji publicznej 30

46.

NIEURUCHOMIONE
dr Paweł Petasz Kary izolacyjne w prawie karnym 30

47.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG Protokół dyplomatyczny w administracji 30

48.

URUCHOMIONE
dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG/ mgr Wojciech Jankowski Techniki negocjacji i mediacji w administracji 30

49.

NIEURUCHOMIONE
dr Tomasz Bojar-Fijałkowski Zarządzanie jakością i zarządzanie środowiskowe 30

50.

NIEURUCHOMIONE
dr Magdalena Adamowicz Prawne aspekty gospodarki morskiej 30

 

ADMINISTRACJA II stopnia stacjonarna
rok akademicki 2020/2021 
I rok, semestr zimowy, 30-godzinne proszę wybrać: 2,
15-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

NIEURUCHOMIONE
prof. dr hab Andrzej Powałowski Wsparcie przedsiębiorców w warunkach nadzwyczajnych 15

2.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG Międzynarodowa ochrona praw społecznych 15

3.

NIEURUCHOMIONE
dr Magdalena Łągiewska Międzynarodowe prawo karne 15

4.

NIEURUCHOMIONE
dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska Międzynarodowe prawo morza 15

5.

NIEURUCHOMIONE
dr Grzegorz Julke Odpowiedzialność osób wykonujących zawody prawnicze 15

6.

URUCHOMIONE
dr Jarosław Świeczkowski Postępowanie w sprawach spadkowych 15

7.

NIEURUCHOMIONE
dr Anna Podolska Prawa człowieka w społeczeństwie informacyjnym 15

8.

NIEURUCHOMIONE
dr Tomasz Snarski Prawa więźniów 15

9.

NIEURUCHOMIONE
prof. dr hab. Kamil Zeidler Prawo ochrony dziedzictwa kultury 15

10.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG Kontrola konstytucyjności i legalności prawa 15

11.

URUCHOMIONE
dr Michał Miłosz Sporządanie aktów administracyjnych oraz pism procesowych w postępowaniu administracyjnym 15

12.

NIEURUCHOMIONE
dr Anna Klimaszewska Wpływ prawa francuskiego na system prawa polskiego 15

13.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG Współczesna polityka a prawo 15

14.

nieuruchomiony dec. Kierownika Katedry

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Tomasz Tadusz Koncewicz, prof. UG Strategie legitymacyjne przed sądami europejskimi 15

15.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG Wybrane aspekty reform władzy sadowniczej w Polsce 2015-2020 15

16.

NIEURUCHOMIONE
dr Dominika Mróz-Szarmach Czynności pracowników administracji sądowej w sprawach cywilnych 15

17.

NIEURUCHOMIONE
dr Justyna Nawrot Prawne aspekty pojazdów autonomicznych  

18.

NIEURUCHOMIONE
VACAT Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych 15

19.

NIEURUCHOMIONE
mgr Bartosz Kędzierski Zbrodnie wojenne w perspektywie karnoprawnej 15

20.

NIEURUCHOMIONE
dr Dominika Mróz-Szarmach Postępowanie cywilne w pracy pracownika administracji 15

21.

URUCHOMIONE
dr Adam Bochentyn Elektroniczna administracja 30

22.

NIEURUCHOMIONE
dr Paweł Petasz Karnoprawna ochrona wolności sumienia i wyznania w Polsce 30

23.

NIEURUCHOMIONE
dr Tomasz Snarski Ochrona praw jednostki w prawie karnym 30

24.

NIEURUCHOMIONE
dr Magdalena Adamowicz Prawo usług turystycznych i rekreacyjnych 30

25.

NIEURUCHOMIONE
dr Maciej Wojciechowski Teoria i filozofia prawa 30

26.

NIEURUCHOMIONE
dr Piotr Kitowski Topór i szubienica - kara i przestępstwo na przestrzeni dziejów 30

27.

URUCHOMIONE
dr Marcin Lech Zwalcznie międzynarodowego terroryzmu 30
I rok, semestr letni, 30-godzinne proszę wybrać: 1,
15-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Maciej Nyka, prof. UG Administracyjne aspekty prawa ochrony środowiska i zarządzania przestrzenią 15

2.

URUCHOMIONE
dr Adam Bochentyn Administracyjne kary pieniężne (zasady i procedury nakładania) 15

3.

​NIEURUCHOMIONE
dr Monika Adamczak-Retecka Europejskie prawo ochrony środowiska 15

4.

URUCHOMIONE
dr Jarosław Świeczkowski Postępowanie w sprawach o rozwód i separację 15

5.

​NIEURUCHOMIONE
dr Paweł Kwiatkowski Antropologia prawa 15

6.

​NIEURUCHOMIONE
dr hab. Dorota Pyć, prof. UG Prawo zrównoważonego rozwoju 15

7.

​NIEURUCHOMIONE
dr Łukasz Kodłubański Ustrój organów ochrony prawnej. Standardy krajowe i międzynarodowe 15

8.

NIEURUCHOMIONE
dr Anna Klimaszewska Wpływ prawa francuskiego na system prawa polskiego 15

9.

​NIEURUCHOMIONE
dr Arkadiusz Wowerka Kolizyjnoprawne aspekty rejestracji stanu cywilnego w administracji 15

10.

​NIEURUCHOMIONE
dr Magdalena Łągiewska Międzynarodowe prawo karne 15

11.

​NIEURUCHOMIONE
dr Tomasz Snarski Modele sprawiedliwości karnej 15

12.

​NIEURUCHOMIONE
dr Wojciech Rafał Wiewiórowski Ochrona danych osobowych 15

13.

​NIEURUCHOMIONE
dr Katarzyna Szlachetko Postępowanie nadzorcze wojewody 15

14.

​NIEURUCHOMIONE
dr Ewelina Szatkowska Prawo mediów 15

15.

​NIEURUCHOMIONE
dr Paweł Kwiatkowski Socjologia prawa 15

16. 

​NIEURUCHOMIONE
dr Magdalena Łągiewska Arbitraż międzynarodowy 15

17.

​NIEURUCHOMIONE
dr hab. Maciej Nyka, prof. UG Prawo działalnośi leczniczej 30

18.

​NIEURUCHOMIONE
dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska Obszary morskie i administracja morska. Wykład e-learningowa 30

19.

​NIEURUCHOMIONE
 mgr Dawid Michalski Savoir-vivre w biznesie 30

20.

​NIEURUCHOMIONE
dr Łukasz Kodłubański Protokół dyplomatyczny w administracji 30

21.

​NIEURUCHOMIONE
dr hab. Maciej Nyka, prof. UG Prawo bezpieczeństwa ekologicznego 30

22.

​NIEURUCHOMIONE
dr Łukasz Cora Podstawy procesu karnego 30

23.

​NIEURUCHOMIONE
dr Tomasz Snarski Prawo karne w praktyce wymiaru sprawiedliwości 30

24.

​NIEURUCHOMIONE
dr Paweł Petasz Prawo represyjne w Administracji Publicznej 30

25.

URUCHOMIONE
dr Tomasz Bojar-Fijałkowski Prawo sanitarne 30

26.

​NIEURUCHOMIONE
dr Magdalena Adamowicz Prawo transportowe 30

27.

​NIEURUCHOMIONE
dr Ewelina Szatkowska Prawo własności intelektualnej 30

28.

NIEURUCHOMIONE
prof. dr hab. Andrzej Powałowski System zamówień publicznych 30

29.

​NIEURUCHOMIONE
dr Krszystof Kaszubowski Decyzje i inne akty administracyjne wydawane na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 30
II rok, semestr zimowy, 30-godzinne proszę wybrać: 3,
15-godzinne proszę wybrać: 1
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

NIEURUCHOMIONE
dr Adam Bochentyn Biegli, rzeczoznawcy i eksperci w administracji publicznej 15

2.

NIEURUCHOMIONE
prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean Ekoprawo 15

3.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG Inwestycje i ochrona środowiska 15

4.

NIEURUCHOMIONE
dr Jarosław Niesiołowski Metodyka pracy radcy prawnego 15

5.

NIEURUCHOMIONE
dr Paulina Zajadło-Węglarz Międzynarodowe prawo karne 15

6.

NIEURUCHOMIONE
dr Grzegorz Julke Odpowiedzialność osób wykonujących zawody prawnicze 15

7.

NIEURUCHOMIONE
dr Jarosław Świeczkowski Postępowanie w sprawach spadkowych 15

8.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG Prawo wyborcze państw demokratycznych 15

9.

NIEURUCHOMIONE
dr Jakub Szmit Prawo związkowe 15

10.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Michał Gałędek, prof. UG Wpływ prawa francuskiego na system prawa polskiego 15

11.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG Współczesna polityka a prawo 15

12.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG Ład korporacyjny w spólkach 15

13.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG Wybrane aspekty reform władzy sądowniczej w Polsce 2015-2020 15

14.

NIEURUCHOMIONE
dr Dominika Mróz-Szarmach Czynności pracowników administracji sądowej w sprawach cywilnych 15

15.

NIEURUCHOMIONE
dr Justyna Nawrot Prawne aspekty pojazdów autonomicznych 15

16.

NIEURUCHOMIONE
dr Tomasz Snarski Uniwersalność kary kryminalnej 15

17.

NIEURUCHOMIONE
VACAT Regionalne systemy ochrony praw człowieka 15

18. 

URUCHOMIONE
mgr Bartosz Kędzierski Zbrodnie wojenne w perspektywie prawnokarnej 15

19.

URUCHOMIONE
dr Michał Miłosz Administrowanie informacją 30

20.

URUCHOMIONE
dr Łukasz Kodłubański Etyka w administracji publicznej 30

21.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Maciej Nyka, prof. UG Międzynarodowe i unijne prawo ochrony środowiska 30

22.

NIEURUCHOMIONE
dr Marcin Michalak Administracyjne systemy pozasadowego dochodzenia roszczeń z tytułu błędów medycznych Polska i świat 30

23.

URUCHOMIONE
dr Paweł Petasz Prawo karne - część szczególna 30

24.

NIEURUCHOMIONE
dr Justyna Nawrot Prawo morskie 30

25.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG Niewypłacalność konsumentów i przedsiebiorców 30

26.

NIEURUCHOMIONE
dr Tomasz Snarski Konstytucyjne podstawy prawa karnego 30
II rok, semestr letni, 30-godzinne proszę wybrać: 1,
15-godzinne proszę wybrać: 1
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Maciej Nyka, prof. UG Administracyjne prawo ochrony środowiska 15

2.

​NIEURUCHOMIONE
dr Jarosław Świeczkowski Postępowanie w sprawach o rozwód i separację 15

3.

URUCHOMIONE
dr Ewelina Szatkowska Prawo autorskie w praktyce 15

4.

​NIEURUCHOMIONE
prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean Prawa człowieka do środowiska 15

5.

​NIEURUCHOMIONE
dr Jarosław Niesiołowski Prawo islamu 15

6.

​NIEURUCHOMIONE
dr hab. Maciej Nyka, prof. UG Prawo ropy i gazu 15

7.

​NIEURUCHOMIONE
dr Łukasz Kodłubański Ustrój prawniczych samorządów zawodowych 15

8.

​NIEURUCHOMIONE
dr Anna Klimaszewska Wpływ prawa francuskiego na system prawa polskiego 15

9.

​NIEURUCHOMIONE
prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean Prawo klimatyczne 15

10.

​NIEURUCHOMIONE
dr hab. Maciej Nyka, prof. UG Międzynarodowe prawo medyczne 15

11.

​NIEURUCHOMIONE
dr Paweł Kwiatkowski Antropologia prawa 15

12.

​NIEURUCHOMIONE
dr Tomasz Snarski Kara śmierci 15

13.

​NIEURUCHOMIONE
dr Magdalena Łągiewska Międzynarodowe prawo karne 15

14.

​NIEURUCHOMIONE
dr Magdalena Adamowicz Prawo w portach i przystaniach morskich 15

15.

​NIEURUCHOMIONE
dr Katarzyna Szlachetko Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 15

16.

​NIEURUCHOMIONE
dr Paweł Kwiatkowski Socjologia prawa 15

17.

​NIEURUCHOMIONE
prof. dr hab.Ciechanowicz-McLean Dobre praktyki w administracji 30

18.

​NIEURUCHOMIONE
dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG Prawo ubezpieczeniowe 30

19.

​NIEURUCHOMIONE
dr Łukasz Kodłubański Protokół dyplomatyczny w administracji 30

20.

​NIEURUCHOMIONE
dr Tomasz Snarski Filozofia prawa karnego 30

21.

​NIEURUCHOMIONE
dr Ewelina Szatkowska Prawo własności przemysłowej 30

22.

​NIEURUCHOMIONE
dr Katarzyna Szlachetko Prawo zagospodarowania przestrzeni 30

23.

NIEURUCHOMIONY
dr Hanna Wolska System zamówień publicznych 30

24.

​NIEURUCHOMIONE
dr hab. Maciej Nyka, prof. UG Gospodarcze prawo środowiska 30

25.

​NIEURUCHOMIONE
dr Paweł Petasz Kary izolacyjne w prawie karnym 30

26.

​NIEURUCHOMIONE
dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG Rzymskie prawo państwowe 30

27.

URUCHOMIONE
dr Olga Śniadach Twoje prawa w UE 30

 

ADMINISTRACJA I stopnia niestacjonarna
rok akademicki 2020/2021 
I rok, semestr zimowy, 20-godzinne proszę wybrać: 1
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

NIEURUCHOMIONE
dr hab.Tomasz Widłak, prof. UG Prawo lotnicze i kosmiczne 20

2.

URUCHOMIONE
dr Andrzej Piotrowski Psychologia kłamstwa i manipulacji  

3.

URUCHOMIONE
dr hab.Tomasz Widłak, prof. UG  Techniki negocjacji i mediacji w administracji 20
I rok, semestr letni, 20-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

URUCHOMIONE
drhab. Anna Machnikowska, prof. UG Etyka w administracji 20

2.

NIEURUCHOMIONE
dr Maciej Wojciechowski Filozofia 20

3.

URUCHOMIONE
dr Zdzisław Nieckarz Podstawy psychologii 20

4.

URUCHOMIONE
dr Beata Bykowska-Godlewska Socjologia i metody badań socjologicznych 20
II rok, semestr zimowy, 15-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG Administracyjnoprawne aspekty ochrony przyrody 15

2.

NIEURUCHOMIONE

 

dr Anna Podolska Etyka w administracji publicznej 15

3.

NIEURUCHOMIONE

 

dr Paweł Petasz Kary izolacyjne w prawie karnym 15

4.

NIEURUCHOMIONE

 

dr Anna Rytel-Warzocha, prof. UG Kontrola konstytucyjności i legalności prawa 15

5.

URUCHOMIONE

 

dr Magdalena Kasprzak Kryminalistyczna identyfikacja kłamstwa 15

6.

NIEURUCHOMIONE

 

dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG Międzynarodowa ochrona praw społecznych 15

7.

NIEURUCHOMIONE

 

dr Grzegorz Julke Odpowiedzialność osób wykonujących zawody prawnicze 15

8.

NIEURUCHOMIONE

 

dr Marta Flis-Świeczkowska Dziecko w procesach karnych 15

9.

URUCHOMIONE

 

dr Jarosław Świeczkowski Postępowanie w sprawach spadkowych 15

10.

NIEURUCHOMIONE

 

dr Jarosław Świeczkowski Postępowanie w sprawacho rozwód i separację 15

11.

NIEURUCHOMIONE

 

dr Magdalena Adamowicz Prawne aspekty gospodarki morskiej 15

12.

NIEURUCHOMIONE

 

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG Prawo farmaceutyczne, żywnościowe i sanitarne 15

13.

NIEURUCHOMIONE

 

dr Justyna Nawrot/ dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska Prawo morskie 15

14.

NIEURUCHOMIONE

 

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG Protokół dyplomatyczny w administracji 15

15.

NIEURUCHOMIONE

 

dr Hanna Wolska Rejestracja podmiotów gospodarczych 15

16.

NIEURUCHOMIONE

 

dr Beata Kowalczyk System ksiąg wieczystych 15

17.

NIEURUCHOMIONE

 

dr Łukasz Cora Taktyka kryminalistyczna czynności dowodowych w postępowaniu karnym 15

18.

NIEURUCHOMIONE

 

dr Bartosz Szolc-Nartowski Umowy w obrocie gospodarczym - doświadczenia historyczne a wyzwania współczesności 15

19.

NIEURUCHOMIONE

 

prof. dr. hab. Andrzej Powałowski Wsparcie przedsiębiorców w warunkach nadzwyczajnych 15

20.

NIEURUCHOMIONE
prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean Bezpieczeństwo żywności i żywienia 15

21.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Michał Gałędek, prof. UG Wpływ prawa francuskiego na system prawa polskiego 15

22.

NIEURUCHOMIONE

 

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean Prawa zwierząt 15

23. 

NIEURUCHOMIONE

 

dr Maria Lewandowicz Historyczne doktryny polityczne i prawne we współczesnym państwie 15

24. 

NIEURUCHOMIONE

 

dr Wojciech Rafał Wiewiórowski Informatyzacja administracji 15

25. 

NIEURUCHOMIONE

 

dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska Obszary morskie i administracja morska. Wykład e-learningowy. 15

26. 

NIEURUCHOMIONE

 

dr Małgorzata Wegrzak Ochrona własności intelektualnej 15

27. 

NIEURUCHOMIONE

 

dr Marta Flis-Świeczkowska Pokrzywdzony jako uczestnik procesu karnego 15

28. 

NIEURUCHOMIONE

 

dr Tomasz Snarski Prawa więźniów 15

29. 

NIEURUCHOMIONE

 

dr Justyna Nawrot Prawne aspekty pojazdów autonomicznych 15

30.

NIEURUCHOMIONE

 

dr Krzystof Kaszubowski Prawotwórstwo sądów administracyjnych 15

31. 

NIEURUCHOMIONE

 

dr Agnieszka Gajda Wolności i prawa konstytucyjne 15

32. 

NIEURUCHOMIONE

 

dr Magdalena Glanc- Żabiełowicz Wspólczesne kultury prawne 15

33. 

NIEURUCHOMIONE

 

dr Tomasz Bojar-Fijałkowski Zarzadzanie jakością i zarządzanie środowiskowe 15

34. 

NIEURUCHOMIONE

 

VACAT Chiny w stosunkach międzynarodowych 15

35. 

NIEURUCHOMIONE

 

VACAT Dyplomacja- praca w służbie zagranicznej 15

36. 

NIEURUCHOMIONE

 

mgr Dawid Michalski Marketing usług prawniczych 15

37. 

NIEURUCHOMIONE

 

mgr Bartosz Kędzierski Zapobieganie przestępczości w dobie nowych technologii 15
       

 

 

 

KRYMINOLOGIA I stopnia stacjonarna
rok akademicki 2020/2021
I rok, semestr zimowy, 30-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

NIEURUCHOMIONE
dr Przemysław Panfil Podstawy ekonomii (Blok Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych) 30

2.

URUCHOMIONE
dr Zdzisław Neckarz Podstawy psychologii (Blok Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych) 30

3.

NIEURUCHOMIONE
dr Maciej Wojciechowski Wstęp do filozofii (Blok Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych) 30

4.

URUCHOMIONE
dr Beata Bykowska-Godlewska Wstęp do socjologii (Blok Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych) 30

 

I rok, semestr letni, 20-godzinne proszę wybrać: 2

 

1.

NIEURUCHOMIONY
dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG Elektroniczne źródła informacji o prawie 20

2. 

​NIEURUCHOMIONY
dr Justyna Nawrot Ewolucja piractwa morskiego na przestrzeni dziejów 20

3. 

​NIEURUCHOMIONY
dr Jarosław Niesiołowski Człowiek, przestępstwo i społeczeństwo 20

4. 

URUCHOMIONE
dr Marta Flis-Świeczkowska Dziecko w procedurach karnych 20

5. 

​NIEURUCHOMIONY
dr Tomasz Snarski Moralne uwikłania przestępczości 20

6. 

URUCHOMIONE
dr Dawid Michalski Od Jezusa Chrystusa do O.J. Simpsona słynne procesy w dziejach ludzkości (Blok Nauki historyczne) 20

7. 

URUCHOMIONE
dr Dawid Michalski Od Kaliguli do Stalina. Najwięksi zbrodniarze świata (Blok Nauki historyczne) 20

8. 

​NIEURUCHOMIONY
dr Grzegorz Julke Odpowiedzialnośc porzadkowa i dyscyplinarna kuratorów sądowych 20

9. 

​NIEURUCHOMIONY
dr Izabela Adrych-Brzezińska Odpowiedzialność za błędy medyczne 20

10. 

​NIEURUCHOMIONY
dr Grzegorz Julke Organizacja i zakres działania sekretariatów sądowych - zagadnienia wybrane 20

11.

​NIEURUCHOMIONY
dr Grzegorz Julke Podstawy prawa procesowego cywilnego dla kuratorów 20

12.

​NIEURUCHOMIONY
dr Ewelina Szatkowska Podstawy prawa własności intelektualnej 20

13. 

​NIEURUCHOMIONY
dr Marta Flis-Świeczkowska Pokrzywdzony jako uczestnik procesu karnego. 20

14. 

​NIEURUCHOMIONY
dr Grzegorz Julke Samorząd kuratorski w strukturze samorządów zawodowych 20

15.

​NIEURUCHOMIONY
dr Jarosław Niesiołowski Systemy prawne i kultury prawne 20

16. 

​NIEURUCHOMIONY
dr Piotr Kitowski Topór i szubienieca Kara na przestrzeni dziejów (Blok Nauki historyczne) 20

17. 

​NIEURUCHOMIONY
dr Łągiewska Magdalena Chińskie prawo karne 20

18. 

​NIEURUCHOMIONY
dr Łągiewska Magdalena Prawo międzynarodowe w kryminologii 20

19. 

​NIEURUCHOMIONY
dr Łągiewska Magdalena Przestepczośc międzynarodowa 20

20.

​NIEURUCHOMIONY
dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG Psychologia ewolucyjna dla kryminologów 20

21.

​NIEURUCHOMIONY
dr Marta Zbucka-Gargas Prawo pracy w praktyce 20

22.

​NIEURUCHOMIONY
dr Grzegorz Julke Podstawy prawa wykonywania orzeczeń  w postępowaniu cywilnym i administracyjnym 20

23.

​NIEURUCHOMIONY
dr Grzegorz Julke Kurator w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych (prawo materialne i procesowe) 20
II rok, semestr zimowy, 20-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

URUCHOMIONE

VACAT

 

Ekonomiczna analiza przestępczości (Blok karnistyczny) 20

2.

NIEURUCHOMIONE
prof. dr hab. Jarosław Warylewski Filozoficzne i historyczne podstawy prawa karnego (Blok karnistyczny) 20

3.

URUCHOMIONE
dr Paweł Petasz Prawo karne - część szczególna (Blok karnistyczny) 20

4.

NIEURUCHOMIONE
dr Krzysztof Stasiak Prawo karne nieletnich (Blok karnistyczny) 20

 

II rok, semestr letni, 15-godzinne proszę wybrać: 1

 

LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

NIEURUCHOMIONE
dr Izabela Adrych-Brzezińska Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa 15

2.

URUCHOMIONY
dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania 15
III rok, semestr zimowy 30-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

URUCHOMIONE
dr Grzegorz Julke / dr Krzysztof Kaszubowski Podstawy prawa wykonania orzeczeń w postępowaniu cywilnym i administracyjnym (blok cywilistyczny) 30

2.

URUCHOMIONE
dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG Prawo zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej (blok cywilistyczny) 30

3.

URUCHOMIONE
dr Anna Podolska Ustrój organów ochrony prawnej (blok cywilistyczny)  30
III rok, semestr letni 20-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

URUCHOMIONE
dr Jarosław Świeczkowski Etyka a prawo 20

2.

URUCHOMIONE
dr Marta Zbucka-Gargas Etyka ogólna 20

3.

URUCHOMIONE
dr Maciej Wojciechowski Filozofia ogólna 20

4.

NIEURUCHOMIONY
dr Paweł Sut Filozofia prawa 20

5.

URUCHOMIONE
dr hab. Daniel Wincenty Socjologia prawa dla kryminologów 20

 

KRYMINOLOGIA I stopnia niestacjonarna
rok akademicki 2020/2021
I rok, semestr zimowy, 20-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

NIEURUCHOMIONE
dr Przemysław Panfil  Podstawy ekonomii (Blok Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych) 20

2.

URUCHOMIONE
dr Zdzisław Neckarz Podstawy psychologii (Blok Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych) 20

3.

NIEURUCHOMIONE
dr Maciej Wojciechowski Wstęp do filozofii (Blok Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych) 20

4.

URUCHOMIONE
dr Beata Bykowska-Godlewska Wstęp do socjologii (Blok Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych) 20

 

I rok, semestr letni, 10-godzinne, proszę wybrać: 2

 

1.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG Elektroniczne źródła informacji w prawie 10

2.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG Europejski Trybunał Praw Człowieka: struktura, procedura i orzecznictwo 10

3.

NIEURUCHOMIONE
dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska Ewolucja piractwa morskiego na przestrzeni dziejów 10

4.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG Międzynarodowa ochrona praw człowieka 10

5.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG Ochrona praw człowieka w zawodzie kryminologa 10

6.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG Od Norymbergii do Hagi - międzynarodowe sądownictwo karne 10

7.

NIEURUCHOMIONE
dr Jarosław Niesiołowski Człowiek, przestępstwo i społeczeństwo 10

8.

URUCHOMIONE
dr Marta Flis-Świeczkowska Dziecko w procedurach karnych 10

9.

URUCHOMIONE
dr Paweł Petasz Kary izolacyjne w prawie karnym 10

10.

NIEURUCHOMIONE
dr Tomasz Snarski Moralne uwikłania przestępczości 10

11.

URUCHOMIONE
dr Dawid Michalski Od Jezusa Chrystusa do O.J. Simpsona- słynne procesy w dziejach ludzkości (Blok nauki historyczne) 10

12.

URUCHOMIONE
dr Dawid Michalski Od Kaliguli do Stalina. Najwieksi zbrodniarze świata. (Blok Nauki historyczne) 10

13.

NIEURUCHOMIONE
dr Grzegorz Julke Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna kuratorów sądowych 10

14.

NIEURUCHOMIONE
dr Izabela Adrych-Brzezińska Odpowiedzialność za błędy medyczne 10

15.

NIEURUCHOMIONE
dr Grzegorz Julke Organizacja i zakres działania sekretariatów sądowych - zagadnienia wybrane  10

16.

NIEURUCHOMIONE
dr Grzegorz Julke Podstawy prawa procesowego cywilnego dla kuratorów 10

17.

NIEURUCHOMIONE
dr Ewelina Szatkowska Podstawy Prawa własności intelektualnej 10

18.

NIEURUCHOMIONE
dr Marta Flis-Świeczkowska Pokrzywdzony jako uczestnik procesu karnego 10

19.

NIEURUCHOMIONE
dr Grzegorz Julke Samorząd kuratorski w strukturze samorządów zawodowych 10

20.

NIEURUCHOMIONE
dr Jarosław Niesiołowski Systemy prawne i kultury prawne 10

21.

NIEURUCHOMIONE
dr Piotr Kitowski Topór i szubienica - kara na przestrzeni dziejów (Blok Nauki historyczne) 10

22.

NIEURUCHOMIONE
dr Łągiewska Magdalena Chińskie prawo karne 10

23.

NIEURUCHOMIONE
dr Łągiewska Magdalena Prawo międzynarodowe w kryminologii 10

24. 

URUCHOMIONE
dr Łągiewska Magdalena Przestępczość międzynarodowa 10

25.

NIEURUCHOMIONE
dr Grzegorz Julke Podstawy prawa wykonywania orzeczeń  w postępowaniu cywilnym i administracyjnym 10

26. 

NIEURUCHOMIONE
dr Grzegorz Julke Kurator w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych (prawo materialne i procesowe) 10
II rok, semestr zimowy, 20-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

URUCHOMIONE

 

dr Stanisław Cora Ekonomiczna analiza przestępczości (Blok karnistyczny) 20

2.

NIEURUCHOMIONE
dr Paweł Petasz Filozoficzne i historyczne podstawy prawa karnego (Blok karnistyczny) 20

3.

URUCHOMIONE

 

dr Paweł Petasz Prawo karne - część szczególna (Blok karnistyczny) 20

4.

URUCHOMIONE

 

dr Krzysztof Stasiak Prawo karne nieletnich (Blok karnistyczny) 20
II rok, semestr letni, 15-godzinne proszę wybrać: 1
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

NIEURUCHOMIONE
dr Izabela Adrych-Brzezińska Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa 15

2.

URUCHOMIONE
dr Bartosz Szolc-Nartowski Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania 15
III rok, semestr zimowy 15-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

URUCHOMIONE

 

dr Grzegorz Julke/ dr Krzysztof Kaszubowski/ Podstawy prawa wykonania orzeczeń w postępowaniu cywilnym i administracyjnym (blok cywilistyczny) 15

2.

URUCHOMIONE

 

dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG Prawo zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej (blok cywilistyczny) 15

3.

URUCHOMIONE

 

dr Anna Podolska Ustrój organów ochrony prawnej (blok cywilistyczny)  15
III rok, semestr letni 20-godzinne proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

URUCHOMIONE
dr Jarosław Świeczkowski Etyka a prawo 20

2.

URUCHOMIONE
dr Marta Zbucka-Gargas Etyka ogólna 20

3.

NIEURUCHOMIONE
dr Maciej Wojciechowski Filozofia ogólna 20

4.

NIEURUCHOMIONE
dr Paweł Sut Filozofia prawa 20

5.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Daniel Wincenty Socjologia prawa dla kryminologów 20

 

KRYMINOLOGIA II stopnia stacjonarna
rok akademicki 2020/2021 
I rok, semestr zimowy, 30-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

URUCHOMIONE
dr Sławomira Fryderyk Podstawy biologii 30

2.

URUCHOMIONE
dr hab. Chylewska Agnieszka Podstawy chemii 30

3.

NIEURUCHOMIONE
prof. dr hab. Stanisław Pogorzelski Podstawy fizyki 30

4.

URUCHOMIONE
dr Paweł Petasz
dr Łukasz Cora
Podstawy materialnego i procesowego prawa karnego 30

5.

URUCHOMIONE
dr Marcin Szulc, prof. UG Podstawy wiedzy psychologicznej 30

6.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG Instytucje wymiaru sprawiedliwości i organy ścigania 20

7.

URUCHOMIONE
dr Łukasz Kodłubański Ochrona praw człowieka w sferze zwalczania przestępczości 20

8.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG Sądownictwo międzynarodowe w sprawach karnych 20

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia niestacjonarna
rok akademicki 2020/2021
I rok, semestr zimowy, 30-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

URUCHOMIONY
dr Sławomira Fryderyk Podstawy biologii 15

2.

NIEURUCHOMIONY
dr hab. Agnieszka Chylewska Podstawy chemii 15

3.

NIEURUCHOMIONY
prof. dr hab. Stanisław Pogorzelski Podstawy fizyki 15

4.

URUCHOMIONY
dr Paweł Petasz
dr Łukasz Cora
Podstawy materialnego i procesowego prawa karnego 15

5.

URUCHOMIONY
dr Marcin Szulc, prof. UG Podstawy wiedzy psychologicznej 15

6.

NIEURUCHOMIONY
dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG Instytucje wymiaru sprawiedliwości i organy ścigania 10

7.

URUCHOMIONY
dr Anna Podolska Ochrona praw człowieka w sferze zwalczania przestępczości 10

8.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG Sądownictwo międzynarodowe w sprawach karnych 10

 

 

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia stacjonarna
rok akademicki 2020/2021

 

I rok, semestr zimowy, proszę wybrać: 1
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Robert Opora Przyczyny karalnych zachowań nieletnich 20

2.

URUCHOMIONE

dr hab. Barbara Namysłowska-Gabrysiak,

prof. UW

Kryminologia feministyczna 20

3.

NIEURUCHOMIONE
dr Łukasz Wirkus Strategie pracy z rodziną dysfunkcyjną 20

 

 

PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE II stopnia niestacjonarne
rok akademicki 2020/2021
III rok, semestr zimowy, proszę wybrać: 2
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

NIEURUCHOMIONE

 

dr Michał Miłosz Administracyjne kary pieniężne (zasady i procedury nakładania) 15

2.

NIEURUCHOMIONE

 

dr Adam Bochentyn Biegli, rzeczoznawcy i eksperci w administracji publicznej 15

3.

NIEURUCHOMIONE

 

prof. dr hab. Andrzej Powałowski Wsparcie przedsiębiorstw w warunkach nadzwyczajnych 15

4.

NIEURUCHOMIONE

 

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean Prawo klimatyczne 15

5.

NIEURUCHOMIONE

 

dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG Prawne ograniczenia działalności gospodarczej a ochrona przyrody 15

6.

NIEURUCHOMIONE

 

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG Prawo działalności leczniczej 15

7.

NIEURUCHOMIONE

 

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean Ochrona i użytkowanie lasów 15

8.

NIEURUCHOMIONE

 

dr Olga Śniadach Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych 15

9.

NIEURUCHOMIONE

 

dr hab. Dorota Pyć/ mgr Jakub Puszkarski Prawo w administracji i gospodarce morskiej 15

10.

NIEURUCHOMIONE

 

dr Grzegorz Sikorski Zabezpieczenie wierzytelności w obrocie gospodarczym i zamówieniach publicznych 15

11.

NIEURUCHOMIONE

 

dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG Kontrola konstytucyjności i legalności prawa 15

12. 

NIEURUCHOMIONE

 

dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG Ład korporacyjny w spółkach 15

13.

NIEURUCHOMIONE

 

dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG Niewypłacalność konsumentów i przedsiębiorców 15

14. 

NIEURUCHOMIONE

 

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG Ochrona praw i bezpieczeństwa konsumentów 15

15.

NIEURUCHOMIONE

 

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG Umowy handlowe UE 15

16. 

NIEURUCHOMIONE

 

dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska Obszary morskie i administracja morska. Wykład e-learningowy. 15

17.

NIEURUCHOMIONE

 

dr Wojciech Rafał Wiewiórowski Ochrona danych osobowych 15

18.

URUCHOMIONE

 

dr Paweł Petasz Prawo karne - część szczególna 15

19.

NIEURUCHOMIONE

 

dr Tomasz Snarski  Prawo karne gospodarcze 15

20.

NIEURUCHOMIONE

 

dr Tomasz Bojar-Fijałkowski Prawo sanitarne 15

21.

NIEURUCHOMIONE

 

dr Jakub Szmit Prawo zwiazkowe 15

22.

URUCHOMIONE

 

dr Hanna Wolska Rejestr podmiotów gospodarczych 15

23.

NIEURUCHOMIONE

 

dr Magdalena Adamowicz Ubezpieczenia morskie 15

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia
stacjonarne
rok akademicki 2020/2021 
I rok, semestr letni, 20-godzinne proszę wybrać: 2
wykład HUMANISTYCZNY
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

NIEURUCHOMIONE
dr Maciej Wojciechowski Logika 20

2.

URUCHOMIONE
dr Maciej Wojciechowski Podstawy filozofii 20

3.

URUCHOMIONE
dr Dorota Jendza Komunikacja i praca w zespole 20

4.

URUCHOMIONE
dr Joanna Litwin Negocjacje 20
II rok, semestr zimowy, 15-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

URUCHOMIONE
dr Tomasz Sowiński Prawo celne i dewizowe 15

2.

URUCHOMIONE
dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG Postępowanie administracyjne 15

3.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG Prawo umów gospodarczych 15

4.

NIEURUCHOMIONE
dr Tomasz Kanty Przestępstwa gospodarcze 15

5. 

URUCHOMIONE
dr Łukasz Karczyński Zasady wykonywania doradcy podatkowego 15
II rok, semestr letni, 15-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

URUCHOMIONE
dr Marek Kalinowski Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie 15

2.

URUCHOMIONE
dr Lech Jędrzejewski Pomoc publiczna w działalności gospodarczej 15

3.

URUCHOMIONE
dr Lech Jędrzejewski Finansjalizacja gospodarki i społeczeństwa 15

4.

URUCHOMIONE
dr Adam Barembruch Finanse osobiste 15
III rok, semestr zimowy 15-godzinne proszę wybrać: 1
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

URUCHOMIONE
dr Łukasz Karczyński Podstawy międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego 15

2.

URUCHOMIONE
dr Przemysław Panfil Kontrola i egzekucja zobowiązań podatkowych 15

3.

NIEURUCHOMIONE
dr hab. Edvardas Juchnevičius, prof. UG Planowanie podatkowe i optymalizacja podatkowa 15

4.

URUCHOMIONE
dr Damian Cyman Opodatkowanie spółek 15
III rok, semestr letni 15-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

URUCHOMIONE
dr Dorota Kowalczyk Kryzysy finansowe 15

2.

NIEURUCHOMIONE
dr Olga Martyniuk Sprawozdawczość finansowa 15

3.

URUCHOMIONE
dr Paweł Galiński Przygotowanie projektów finansowanych z funudszy UE 15

4.

NIEURUCHOMIONE
dr Lech Jędrzejewski Prowadzenie ksiąg podatkowych 15

5. 

URUCHOMIONE
dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG Ład korporacyjny w spółkach 15

 

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia
niestacjonarne
rok akademicki 2020/2021
I rok, semestr letni, 20-godzinne proszę wybrać: 2
wykład HUMANISTYCZNY
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

NIEURUCHOMIONE
dr Maciej Wojciechowski Logika 10

2.

NIEURUCHOMIONE
dr Maciej Wojciechowski Podstawy filozofii 10

3.

URUCHOMIONE
dr Dorota Jendza Komunikacja i praca w zespole 10

4.

URUCHOMIONE
dr Joanna Litwin Negocjacje 10
II rok, semestr zimowy, 15-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

NIEURUCHOMIONE

 

dr Tomasz Sowiński Prawo celne i dewizowe 10

2.

URUCHOMIONE

 

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG Postępowanie administracyjne 10

3.

URUCHOMIONE

 

dr Bartłomiej Gliniecki, prof. UG Prawo umów gospodarczych 10

4.

NIEURUCHOMIONE

 

dr Tomasz Kanty Przestępstwa gospodarcze 10

5. 

URUCHOMIONE

 

dr Łukasz Karczyński Zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego 10
II rok, semestr letni, 15-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

NIEURUCHOMIONE
dr Marek Kalinowski Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie 10

2.

URUCHOMIONE
dr Lech Jędrzejewski Pomoc publiczna w działalności gospodarczej 10

3.

URUCHOMIONE
dr Lech Jędrzejewski Finansjalizacja gospodarki i społeczeństwa 10

4.

URUCHOMIONE
dr Adam Barembruch Finanse osobiste 10
III rok, semestr zimowy 15-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

URUCHOMIONE

 

dr Łukasz Karczyński Podstawy międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego 10

2.

URUCHOMIONE

 

dr Przemysław Panfil Kontrola i egzekucja zobowiązań podatkowych 10

3.

URUCHOMIONE

 

dr hab. Edvardas Juchnevičius, prof. UG Planowanie podatkowe i optymalizacja podatkowa 10

4.

NIEURUCHOMIONE

 

dr Damian Cyman Opodatkowanie spółek 10
III rok, semestr letni 15-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

NIEURUCHOMIONE
dr Dorota Kowalczyk Kryzysy finansowe 10

2.

NIEURUCHOMIONE
dr Olga Martyniuk Sprawozdawczość finansowa 10

3.

URUCHOMIONE
dr Paweł Galiński Przygotowanie projektów finansowanych z funudszy UE 10

4.

NIEURUCHOMIONE
dr Lech Jędrzejewski Prowadzenie ksiąg podatkowych 10

5. 

URUCHOMIONE
dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG Ład korporacyjny  w spólkach 10

6.

URUCHOMIONE
dr Patryk Kaczmarek Opodatkowanie instytucji finansowych 10

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE II stopnia
niestacjonarne
rok akademicki 2020/2021
I rok, semestr zimowy, 14-godzinne proszę wybrać: 2
wykład WSTĘPNY PRAWNICZY
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

URUCHOMIONE
dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG Postępowanie administracyjne 14

2.

NIEURUCHOMIONE
dr Bartłomiej Gliniecki, prof. UG Prawo umów gospodarczych 14

3.

URUCHOMIONE
dr Tomasz Kanty Przestępstwa gospodarcze 14
I rok, semestr letni, 14-godzinne proszę wybrać: 2
wykład WSTĘPNY EKONOMICZNY
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

NIEURUCHOMIONE
dr Sebastian Susmarski Controlling w sektorze publicznym 14

2.

URUCHOMIONE
dr Bartłomiej Gabriel Analiza finansowa 14

3.

URUCHOMIONE
dr Olga Martyniuk Sprawozdawczość finansowa 14

4.

URUCHOMIONE
dr Łukasz Karczyński Zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego 14
II rok, semestr zimowy, 20-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

URUCHOMIONE

 

dr Anna Drywa Podstawy międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego 14

2.

NIEURUCHOMIONE

 

dr Rafał Mroczkowski Ceny transferowe 14

3.

URUCHOMIONE

 

dr Maciej Wojciechowski Logika 20

4.

NIEURUCHOMIONE

 

dr Damian Cyman Optymalizacja podatkowa 14

5. 

URUCHOMIONE

 

dr Maciej Wojciechowski Podstawy filozofii 20
II rok, semestr letni, 14-godzinne proszę wybrać: 3
LP Wykładowca Wykład Ilośc Godz.

1.

URUCHOMIONE
dr AnetaBudrewicz-Góralczyk Zamówienia publiczne 14

2.

URUCHOMIONE
dr Lech Jędrzejewski Rozliczenia przedsiębiorców z funduszami celowymi 14
 

3.

URUCHOMIONE
dr Dorota Jendza Komunikacja i praca w zespole 20

4.

URUCHOMIONE
dr Dorota Litwin Negocjacje 20

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 19. Maj 2020 - 07:44; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: środa, 3. luty 2021 - 14:39; osoba wprowadzająca: Anna Okoń