Semestr LETNI 2019/2020

Plan zajęć dla studiów prowadzonych na wydziale określa dziekan i podaje do wiadomości studentów na stronie internetowej wydziału, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem semestru. Zmiany w planie zajęć mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą dziekana.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 2. Styczeń 2020 - 11:02; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: czwartek, 2. Styczeń 2020 - 11:02; osoba wprowadzająca: Anna Okoń