CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE

 

CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2022/2023

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE

od roku akad. 2022/2023

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE

I stopnia stacjonarne

 

 

CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2021/2022

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE

od roku akad. 2021/2022

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE

I stopnia stacjonarne

 

CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2020/2021

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE

od roku akad. 2020/2021

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE

I stopnia stacjonarne