PRAWOCYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2022/2023

Obowiązujący plan studiów dla kierunku PRAWO

od roku akad. 2022/2023

Prawo jednolite stacjonarne

Prawo jednolite niestacjonarne (zaoczne)

Prawo jednolite niestacjonarne (wieczorowe)CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2021/2022

Obowiązujący plan studiów dla kierunku PRAWO

od roku akad. 2021/2022

Prawo jednolite stacjonarne

Prawo jednolite niestacjonarne (zaoczne)

Prawo jednolite niestacjonarne (wieczorowe)CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2020/2021

Obowiązujący plan studiów dla kierunku PRAWO

od roku akad. 2020/2021

Prawo jednolite stacjonarne

Prawo jednolite niestacjonarne (zaoczne)

Prawo jednolite niestacjonarne (wieczorowe)CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2019/2020

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

PRAWO

od roku akad. 2019/2020

Prawo jednolite stacjonarne + Prawo jednolite niestacjonarne (wieczorowe)

Prawo jednolite niestacjonarne


CYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2018/2019

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

PRAWO

od roku akad. 2018/2019

Prawo jednolite stacjonarne + Prawo jednolite niestacjonarne (wieczorowe)

Prawo jednolite niestacjonarne