PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCECYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2022/2023

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

PRAWO w ADMINISTRACJI i GOSPODARCE

od roku akad. 2022/2023

Prawo w administracji i gospodarce II stopnia niestacjonarneCYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2021/2022

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

PRAWO w ADMINISTRACJI i GOSPODARCE

od roku akad. 2021/2022

Prawo w administracji i gospodarce II stopnia niestacjonarneCYKL DYDAKTYCZNY ROZPOCZYNANY w roku akademickim 2020/2021

Obowiązujący plan studiów dla kierunku

PRAWO w ADMINISTRACJI i GOSPODARCE

od roku akad. 2020/2021

Prawo w administracji i gospodarce II stopnia niestacjonarne