KRYMINOLOGIA II stopnia (magisterskie) - STACJONARNA

Sesja podstawowa od 06 czerwca 2020 do 30 czerwca 2020

Sesja poprawkowa od 01 września 2020 do 13 września 2020

 

WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK
01.09.2020 02.09.2020 03.09.2020 04.09.2020 05.09.2020 06.09.2020 07.09.2020
WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
08.09.2020 09.09.2020 10.09.2020 11.09.2020 12.09.2020 13.09.2020

 

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)

specjalność KRYMINALISTYCZNA

I rok semestr letni 2019/2020

(sesja podstawowa od 06 czerwca 2020 do 30 czerwca 2020)

(sesja poprawkowa od 1 września 2020 do 13 września 2020)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Medycyna sądowa (3 ECTS) dr hab. n. med. Zbigniew Jankowski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Nowe tendencje w kryminalistyce (2 ECTS) dr Magdalena Kasprzak 11/06/2020 12:00     egzamin podstawowy
7/09/2020 12:00     egzamin poprawkowy
Metodologia pracy technika
kryminalistycznego (1 ECTS)

mł. ins. Janusz Skosolas

08/06/2020 9:00     zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Ujawnianie śladów i dowodów
przestępstw (4 ECTS)

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Matematki, Fizyki i Informatyki

15/06/2020 część biologiczna   aplikacja Forms   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Mechanoskopia i fizyczne metody
badania śladów (3 ECTS)
dr Anna Synak         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Naukowe sposoby badania śladów
przestępstw metodami chemicznymi (4ECTS)

prof. UG, prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

dr Paweł Niedziałkowski

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Profilowanie kryminalistyczne (2 ECTS)

mgr Łukasz Wroński

        zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Filozofia prawa karnego (1 ECTS) dr Tomasz Snarski         zaliczenie
        zaliczenie
Praca kuratora semestr - Moduł PENITENCJARNO-KURATORSKI KMS (2 ECTS) dr Krzysztof Stasiak         zaliczenie
Penitencjarystyka  - Moduł PENITENCJARNO-KURATORSKI KMS (2ECTS) ppłk Leszek Urbanowicz         zaliczenie
Biologiczne podłoże uzależnień - Moduł BIOLOGICZNY KMS (2ECTS) dr Wojciech Glac         zaliczenie na ocenę
Podstawy fizjologii stresu  - Moduł BIOLOGICZNY KMS (2ECTS) dr Wojciech Glac         zaliczenie
Prawne i etyczne problemy aborcji, eutanazji, wspomagania prokreacj - Moduł nauk prawno-społecznych KMS (2 ECTS) dr Tomasz Snarski         zaliczenie

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)

specjalność KRYMINOLOGICZNA

I rok semestr letni 2019/2020

(sesja podstawowa od 06 czerwca 2020 do 30 czerwca 2020)

(sesja poprawkowa od 1 września 2020 do 13 września 2020)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Psychologia agresji (4 ECTS) dr Dagmara Budnik-Przybylska         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Nowe trendy w kryminologii i
wiktymologii (3 ECTS)
dr Beata Czarnecka-Dzialuk         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Międzynarodowe i europejskie
prawo karne (3 ECTS)

dr hab. Karolina Wierczyńska

12/06/2020 11:00 Portal edukacyjny UG   egzamin podstawowy
4/09/2020 17:00 Portal Edukacyjny UG   egzamin poprawkowy
Psychiatria sądowa (3 ECTS)

dr n. med. Piotr Radziwiłłowicz

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Socjologia kryminalna (3 ECTS) dr Daniel Wicenty         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Biologia kryminalna (4 ECTS) dr Wojciech Glac         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Filozofia prawa karnego (1 ECTS)

dr Tomasz Snarski

        zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Praca kuratora (KMS1 - 2 semestr - Moduł PENITENCJARNO-KURATORSKI) dr Krzysztof Stasiak         zaliczenie na ocenę

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)

specjalność KRYMINALISTYCZNA

II rok semestr letni 2019/2020

(sesja podstawowa od 06 czerwca 2020 do 30 czerwca 2020)

(sesja poprawkowa od 1 września 2020 do 13 września 2020)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Naukowe sposoby badania śladów
przestępstw metodami
biologicznymi (4 ECTS)

prof. UG, dr hab. Joanna N. Izdebska

dr hab. Monika Badura

dr Elżbieta Kaczorowska

dr Marcelina Malinowska

dr Marcin Górniak

15/06/2020   test z wykorzystaniem testportal.pl   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Przestępczość przeciwko środowisku (5 ECTS)

dr hab. Hanna Margońska

dr hab. Maciej Nyka

dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Przestępczość komunikacyjna (5 ECTS)

dr Tomasz Kanty

mgr inż. Ryszard Walencik

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Przestępczość seksualna (4 ECTS)

prof. dr hab. Jarosław Warylewski

dr Wojciech Glac

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)

specjalność KRYMINOLOGICZNA

II rok semestr letni 2019/2020

(sesja podstawowa od 06 czerwca 2020 do 30 czerwca 2020)

(sesja poprawkowa od 1 września 2020 do 13 września 2020)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Zapobieganie i zwalczanie
przestępczości (2 ECTS)
dr Krzysztof Stasiak         zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Terapia nieletnich sprawców
przestępstw (2 ECTS)
dr Justyna Siemionow, prof. UG         zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Przestestępczość chuligańska i
stadionowa (2 ECTS)

dr Łukasz Cora

        zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Sprawiedliwość naprawcza (4 ECTS) dr  Beata Czarnecka-Dzialuk 12/06/2020       egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Teoria i praktyka resocjalizacji (4 ECTS)

dr hab. Robert Opora, prof. UG

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Komunikacja społeczna a
przestępczość (4ECTS)
dr Anna Lusińska         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Zarządzanie kryzysowe (4 ECTS) prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski         zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę

 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 5. luty 2020 - 11:56; osoba wprowadzająca: Agnieszka Tuszkowska Ostatnia zmiana: piątek, 28. Sierpień 2020 - 07:59; osoba wprowadzająca: Agnieszka Tuszkowska