PRAWO jednolite (magisterskie) - niestacjonarne WIECZOROWE

Sesja podstawowa od 06 czerwca 2020 do 30 czerwca 2020

 

SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK
(BOŻE CIAŁO)
PIĄTEK
06.06.2020 07.06.2020 08.06.2020 09.06.202 10.06.2020 11.06.2020 12.06.2020
SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK  ŚRODA CZWARTEK PIATEK
13.06.2020 14.06.2020 15.06.2020 16.06.2020 17.06.2020 18.06.2020 19.06.2020

 

 

Sesja poprawkowa od 01 września 2020 do 13 września 2020

 

WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK
01.09.2020 02.09.2020 03.09.2020 04.09.2020 05.09.2020 06.09.2020 07.09.2020
WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
08.09.2020 09.09.2020 10.09.2020 11.09.2020 12.09.2020 13.09.2020

 

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

 

PRAWO jednolite (magisterskie) - niestacjonarne (wieczorowe)

I rok semestr letni 2019/2020

(sesja podstawowa od 06 czerwca 2020 do 30 czerwca 2020)

(sesja poprawkowa od 1 września 2020 do 13 września 2020)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Logika dla prawników (8 ECTS)

dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG

dr Tomasz Widłak

8/06/2020 10:00     egzamin podstawowy
11/09/2020 17:00     egzamin poprawkowy
Prawo konstytucyjne (12 ECTS) dr hab. Marcin Wiszowaty, prof. UG 22/06/2020 16:00    

egzamin podstawowy

13/09/2020 18:00 Quizizz   egzamin poprawkowy
Prawo międzynarodowe publiczne (8 ECTS) dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG 15/06/2020 11:00

 

 

  egzamin podstawowy
10/09/2020 11:00     egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (magisterskie) - niestacjonarne (wieczorowe)

II rok semestr letni 2019/2020

(sesja podstawowa od 06 czerwca 2020 do 30 czerwca 2020)

(sesja poprawkowa od 1 września 2020 do 13 września 2020)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Prawo cywilne II (10 ECTS) prof. dr hab. Ewa Bagińska 09/06/2020 11:00     egzamin podstawowy
9/09/2020 9:00 PE   egzamin poprawkowy
Prawo karne procesowe (10 ECTS)

dr hab. Sławomir Steinborn prof. UG

dr hab. Krzysztof Woźniewski prof. UG

dr Maciej Fingas

23/06/2020

24/06/2020

9:00     egzamin podstawowy
29/06/2020 17:00 SKYPE   termin dla osób z długiem punktowym
01/09/2020 16:00     termin przywrócony
11/09/2020 9:00     egzamin poprawkowy
5/10/20/2020 17:00 skype   termin przywrócony
Prawo administracyjne (10 ECTS)  prof. dr hab. Tomasz Bąkowski 17/06/2020 10:00   ustny egzamin podstawowy
      ogłoszenie na ps.ug.edu.pl egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (magisterskie) - niestacjonarne (wieczorowe)

III rok semestr letni 2019/2020

(sesja podstawowa od 06 czerwca 2020 do 30 czerwca 2020)

(sesja poprawkowa od 1 września 2020 do 13 września 2020)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Prawo gospodarcze publiczne i ochrony środowiska (8 ECTS) prof. dr hab. Andrzej Powałowski
dr hab. Maciej Nyka, prof. UG
17/06/2020 13:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo finansowe (11 ECTS)

dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG

dr Łukasz Karczyński

12/06/2020 10:00     egzamin podstawowy
7/09/2020 18:00 egzamin ustny przez Skype, login „lukkar111”   egzamin poprawkowy
Postępowanie cywilne (11 ECTS) dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG 08/06/2020 15:00     egzamin podstawowy
2/09/2020 15:00 portal edukacyjny   egzamin poprawkowy
9/10/2020 16:00 portal edukacyjny   terminy przywrócone

 

PRAWO jednolite (magisterskie) - niestacjonarne (wieczorowe)

IV rok semestr letni 2019/2020

(sesja podstawowa od 06 czerwca 2020 do 30 czerwca 2020)

(sesja poprawkowa od 1 września 2020 do 13 września 2020)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo umów gospodarczych (4 ECTS)

dr hab. Bartłomiej Gliniecki
dr Grzegorz Sikorski
09/06/2020 11:00     egzamin podstawowy
02/09/2020 11:00     egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo papierów wartościowych (4 ECTS)

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG 10/06/2020 10:00     egzamin podstawowy
      w godzinach konsultacji (w terminie sesji poprawkowej) egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo własności intelektualnej (4 ECTS)

dr Krzysztof Czub 4/04/2020 13:30     egzamin podstawowy
10/09/2020 17:00-18:00 Skype konieczny wcześniejszy kontakt z egzaminatorem przez portal studenta 
w dniu egzaminu
egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Podstawy ekonomii (4ECTS)

dr Przemysław Panfil 08/06/2020 11:00     egzamin podstawowy
10/09/2020 12:00 test na Portalu edukacyjnym UG w ramach kursu wspomagającego wykład   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo podatkowe (4 ECTS)

dr Łukasz Karczyński 12/06/2020 9:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo umów gospodarczych (4 ECTS)

dr hab. Bartłomiej Gliniecki
dr Grzegorz Sikorski
09/06/2020 11:00     egzamin podstawowy
02/09/2020 11:00     egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Kryminologia i wiktymologia (4 ECTS)

dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG 23/06/2020 19:00     egzamin podstawowy
12/09/2020 13:00 MS Forms   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Ochrona praw człowieka (4 ECTS)


dr Anna Podolska
 
09/06/2020 17:00     egzamin podstawowy
10/09/2020 16:00 https://quizizz.com/   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne materialne-pozakodeksowe (4 ECTS)

dr Paweł Petasz
dr hab. Jacek Potulski, prof. UG
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Filozofia państwa i polityki (4 ECTS)

prof. dr hab. Jerzy Zajadło
dr Maria Lewandowicz
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Ochrona praw człowieka  (4 ECTS)


dr Anna Podolska
 
09/06/2020 17:00     egzamin podstawowy
10/09/2020 16:00 https://quizizz.com/   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Zarządzanie w administracji publicznej (4 ECTS)

dr Tomasz Bojar-Fijałkowski 17/06/2020 16:00     egzamin podstawowy
08/09/2020 17:00 Skype, nick "bojar-fijalkowski"   egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - PRAWO DOWODOWE

Prawo dowodowe (karne, cywilne i administracyjne) (3 ECTS)

dr hab. Krzysztof Woźniewski prof. UG

dr Krzysztof Kaszubowski

dr Grzegorz Julke

12/06/2020 10:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - Procesowe warsztaty prawnicze

Tworzenie umów  (3 ECTS)

dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG

mgr Paulina Wyszyńska Ślufińska

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - Prawo własności intelektualnej

Prawo autorskie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji  (3 ECTS)

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG

dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - Podatki i prawo podatkowe

Systemy podatkowe i procedura podatkowa  (3 ECTS)

dr Przemysław Panfil 09/06/2020 11:00     egzamin podstawowy
9/09/2020 12:00 test na Portalu edukacyjnym UG w ramach kursu wspomagającego wykład   egzamin poprawkowy

 

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 06 kwietnia 2020 do 19 kwietnia 2020

PONIEDZIAŁEK WTOREK  ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK  wiosenna przerwa świąteczna SOBOTA wiosenna przerwa świąteczna NIEDZIELA wiosenna przerwa świąteczna
06.04.2020 07.04.2020 08.04.2020 09.04.202 10.04.2020 11.04.2020 12.04.2020
PONIEDZIAŁEK wiosenna przerwa świąteczna WTOREK wiosenna przerwa świąteczna ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
13.04.2020 14.04.2020 15.04.2020 16.04.2020 17.04.2020 18.04.2020 19.04.2020

 

Sesja poprawkowa od 20 kwietnia 2020 do 26 kwietnia 2020

PONIEDZIAŁEK WTOREK  ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
20.04.2020 21.04.2020 22.04.2020 23.04.2020 24.04.2020 25.04.2020 26.04.2020

 

 

 

PRAWO jednolite (magisterskie) - niestacjonarne (wieczorowe)

V rok semestr letni 2019/2020

(sesja podstawowa od 6 kwietnia 2020 do 19 kwietnia 2020)

(sesja poprawkowa od 20 kwietnia 2020 do 26 kwietnia 2020)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Arbitraż i mediacja (4 ECTS)

dr Grzegorz Julke
dr Arkadiusz Wowerka
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Międzynarodowe i europejskie postępowanie cywilne  (4 ECTS)

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG
dr Dominika Mróz-Szarmach

06/04/2020

16:00     egzamin podstawowy
20/04/2020 16:00     egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo własności intelektualnej (4 ECTS) 

dr Krzysztof Czub 4/04/2020 14:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej (4 ECTS)


dr Anna Podolska
 
07/04/2020 11:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Arbitraż i mediacja (4 ECTS)

dr Grzegorz Julke
dr Arkadiusz Wowerka
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo ochrony konkurencji (4 ECTS)

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG 09/04/2020 14:00     egzamin podstawowy
20/04/2020 14:00     egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo własności przemysłowej (4 ECTS)

dr Krzysztof Czub 17/04/2020 14:30     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo zamówień publicznych (4 ECTS)

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG,

dr hab. Edvardas Juchnevičius, prof. UG,

6/04/2020 14:00     egzamin podstawowy
23/04/2020 14:00     egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Europejskie prawo karne (4 ECTS)

dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG 3/04/2020 13:15     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Kryminalistyka (4 ECTS)

dr Wioletta Niemiec         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne i postępowanie w sprawach nieletnich (4 ECTS)

dr Wioletta Niemiec

dr Krzysztof Stasiak

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej (4 ECTS)


dr Anna Podolska
 
07/04/2020 11:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Dostęp do informacji publicznej oraz ochrona danych osobowych (4 ECTS)

dr Michał Miłosz 06/04/2020 9:00     egzamin podstawowy
20/04/2020 9:00     egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Egzekucja administracyjna i postępowanie egzekucyjne w administracji (4 ECTS)

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG 1/04/2020 9:15     egzamin podstawowy
      konieczny kontakt mailowy z egzaminatorem egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Sądownictwo międzynarodowe i europejskie (4 ECTS)


dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG
dr hab. Monika Adamczak-Retecka dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej (4 ECTS)


dr Anna Podolska
 
07/04/2020 11:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy


 

egzamin poprawkowy

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 24. Styczeń 2020 - 13:53; osoba wprowadzająca: Agnieszka Tuszkowska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 28. Wrzesień 2020 - 14:36; osoba wprowadzająca: Agnieszka Tuszkowska