KRYMINOLOGIA II stopnia (magisterskie) - STACJONARNA

 

 

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 14 czerwca 2021 do 27 czerwca 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 19/06/2021 20/06/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 26/06/2021 27/06/2021

Sesja poprawkowa od 6 września 2021 do 19 września 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
6/09/2021 7/09/2021 8/09/2021 9/09/2021 10/09/2021 11/09/2021 12/09/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
13/09/2021 14/09/2021 15/09/2021 16/09/2021 17/09/2021 18/09/2021 19/09/2021

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)

specjalność KRYMINALISTYCZNA

I rok semestr letni 2020/2021

(sesja podstawowa od 14 czerwca 2021 do 27 czerwca 2021)

(sesja poprawkowa od 6 września 2021 do 19 września 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Medycyna sądowa (3 ECTS) dr hab. med.Marta Krzyżanowska 3/06/2021 17:05     egzamin zerowy
17/06/2021 13:15     egzamin podstawowy
9/09/2021 13:00     egzamin poprawkowy
Nowe tendencje w kryminalistyce (3 ECTS) dr Magdalena Kasprzak 14/06/2021 13:00     egzamin podstawowy
17/09/2021 12:00 MS Teams   egzamin poprawkowy
Metodologia pracy technika kryminalistycznego (1 ECTS) mł. insp. Janusz Skosolas 27/05/2021 10:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Ujawnianie śladów i dowodów
przestępstw (5 ECTS)

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Matematki, Fizyki i Informatyki

20/05/2021

(cz. biologiczna)

11:15     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Mechanoskopia i fizyczne metody
badania śladów (2 ECTS)
dr Anna Synak 16/06/2021 10:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Naukowe sposoby badania śladów
przestępstw metodami chemicznymi (5 ECTS)

dr Paweł Niedziałkowski;

prof. dr hab. Tadeusz Ossowski

21/06/2021 10:00-12:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Profilowanie kryminalistyczne (2 ECTS) Łukasz Wroński         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)

specjalność KRYMINOLOGICZNA

I rok semestr letni 2020/2021

(sesja podstawowa od 14 czerwca 2021 do 27 czerwca 2021)

(sesja poprawkowa od 6 września 2021 do 19 września 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Psychologia agresji (4 ECTS) dr Dagmara Budnik-Przybylska         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Nowe trendy w kryminologii i
wiktymologii (2 ECTS)
dr Stanisław Cora         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Międzynarodowe i europejskie
prawo karne (2 ECTS)
dr hab. Karolina Wierczyńska, prof. INP PAN 14/06/2021 17:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Psychiatria sądowa (2 ECTS)

dr n. med. Piotr Radziwiłłowicz

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Socjologia kryminalna (2 ECTS) dr Daniel Wicenty

22/06/2021

23.06.2021

10:00-11:00

10:00-11:00

    egzamin podstawowy
13/09/2021 10:00-11:00     egzamin poprawkowy
Biologia kryminalna (2 ECTS) dr Wojciech Glac         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Penologia (2 ECTS) dr Bartosz Kędzierski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
System prawa karnego i procesu karnego w perspektywie prawnoporównawczej (3 ECTS)

dr hab Sławomir Steinborn, profesor uczelni;

dr Marcin Lech

22/06/2021 18:00     egzamin podstawowy
16/09/2021 19:00     egzamin poprawkowy

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)

specjalność KRYMINALISTYCZNA

II rok semestr letni 2020/2021

(sesja podstawowa od 14 czerwca 2021 do 27 czerwca 2021)

(sesja poprawkowa od 6 września 2021 do 19 września 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Naukowe sposoby badania śladów
przestępstw metodami
biologicznymi (6 ECTS)

dr Marcelina Malinowska; dr Marta Zakrzewska; dr hab. Joanna N. Izdebska; dr hab. Monika Badura, profesor uczelni; dr Marcin Górniak

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Przestępczość przeciwko środowisku (5 ECTS)

dr hab. Diana Trzcińska, profesor uczelni; dr Aleksandra Bielicka- Giełdoń; dr hab. Hanna Margońska

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Przestępczość komunikacyjna (4 ECTS)

dr Tomasz Kanty

22/06/2021 18:00

Quizziz

(zbiórka w MS Teams)

  egzamin podstawowy

30/09/2021

 

20:00

wpierw „zbiórka” na MS Teams

jeżeli nie pasuje termin, to proszę o tel

600-079-740, możliwe umówienie

terminu indywidualnego

  egzamin poprawkowy
Przestępczość seksualna (3 ECTS)

dr Tomasz Snarski;

dr Wojciech Glac

14/06/2021 12:00      
         

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)

specjalność KRYMINOLOGICZNA

II rok semestr letni 2020/2021

(sesja podstawowa od 14 czerwca 2021 do 27 czerwca 2021)

(sesja poprawkowa od 6 września 2021 do 19 września 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Zapobieganie i zwalczanie
przestępczości (2 ECTS)
dr Krzysztof Stasiak 23/03/2021       zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Terapia nieletnich sprawców
przestępstw (2 ECTS)
dr hab. Justyna Siemionow, prof. UG

11/05/2021

18/05/2021

9:00

8:15

    zerowe zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Przestestępczość chuligańska i
stadionowa (2 ECTS)

dr Łukasz Cora

9/04/2021 17:45     zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Sprawiedliwość naprawcza (3 ECTS) dr  Beata Czarnecka-Dzialuk         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Teoria i praktyka resocjalizacji (3 ECTS)

dr hab. Robert Opora, prof. UG

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Komunikacja społeczna a
przestępczość (3 ECTS)
dr Anna Lusińska         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Zarządzanie kryzysowe (3 ECTS) prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski 2/06/2021 9:15 MS Teaoms   zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 15. luty 2021 - 13:24; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: środa, 22. Wrzesień 2021 - 10:39; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski