PRAWO jednolite (magisterskie) - niestacjonarne WIECZOROWE

 

 

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 14 czerwca 2021 do 27 czerwca 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 19/06/2021 20/06/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 26/06/2021 27/06/2021

Sesja poprawkowa od 6 września 2021 do 19 września 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
6/09/2021 7/09/2021 8/09/2021 9/09/2021 10/09/2021 11/09/2021 12/09/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
13/09/2021 14/09/2021 15/09/2021 16/09/2021 17/09/2021 18/09/2021 19/09/2021

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

 

PRAWO jednolite (studia niestacjonarne (wieczorowe))

I rok semestr letni 2020/2021

(sesja podstawowa od 14 czerwca 2021 do 27 czerwca 2021)

(sesja poprawkowa od 6 września 2021 do 19 września 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Logika dla prawników (8 ECTS)

dr hab. Tomasz Widłak, profesor uczelni;

dr hab. Oktawian Nawrot, profesor uczelni

14/06/2021 11:30     egzamin podstawowy
10/09/2021 17:00 platforma Quzizz   egzamin poprawkowy
Prawo konstytucyjne (12 ECTS) dr hab. Marcin Wiszowaty, profesor uczelni 24/06/2021 9:30 ustny - SKYPE   egzamin podstawowy
13/09/2021 10:00 ustny - MS Teams   egzamin poprawkowy
Prawo międzynarodowe publiczne (8 ECTS) dr hab. Katarzyna Łasak, profesor uczelni 16/06/2021 11:00     egzamin podstawowy
6/09/2021 11:00     egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (studia niestacjonarne (wieczorowe))

II rok semestr letni 2020/2021

(sesja podstawowa od 14 czerwca 2021 do 27 czerwca 2021)

(sesja poprawkowa od 6 września 2021 do 19 września 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Prawo administracyjne (10 ECTS)

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski 21-25/06 pisanie eseju i odesłanie go na adres sekretariatu     egzamin podstawowy
6-10/09 pisanie eseju i odesłanie go na adres sekretariatu     egzamin poprawkowy

Prawo cywilne II (10 ECTS)

dr Maja Maciejewska-Szałas 26/06/2021 12:00     egzamin podstawowy
6/09/2021 17:00 egzamin ustny w MS Teams   egzamin poprawkowy
Prawo karne procesowe (10 ECTS)

dr hab. Sławomir Steinborn, profesor uczelni;

dr hab. Krzystof Woźniewski, profesor uczelni;

dr Piotr Rogoziński

19/06/2021 9:00     egzamin podstawowy
8/09/2021 17:00     egzamin przywrócony
17/09/2021 9:00     egzamin poprawkowy
13/10/2021 18:00 W celu ustalenia dokładnej godziny rozmowy egzaminacyjnej na Skypie należy indywidualnie mailowo skontaktować się z dr Piotrem Rogozińskim   egzamin poprawkoy - przywrócony

 

PRAWO jednolite (studia niestacjonarne (wieczorowe))

III rok semestr letni 2020/2021

(sesja podstawowa od 14 czerwca 2021 do 27 czerwca 2021)

(sesja poprawkowa od 6 września 2021 do 19 września 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Postępowanie cywilne
 (11 ECTS)

dr hab. Anna Machnikowska, profesor uczelni;

14/06/2021

17:00

11:00

Portal Edukacyjny   egzamin podstawowy

2/09/2021

4/10/2021 (termin przywrócony)

14:00

 

18:00

Portal edukacyjny   egzamin poprawkowy
Prawo finansowe (11 ECTS)

dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, profesor uczelni;

dr Łukasz Karczyński;

dr Przemysław Panfil

18/06/2021 10:00

MS Teams + Quizizz

  egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Prawo gospodarcze publiczne i ochrony środowiska
 (8 ECTS)

prof. dr hab. Andrzej Powałowski;

dr hab. Maciej Nyka, profesor uczelni

21/06/2021 16:00     egzamin podstawowy
6/09/2021 17:00     egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (studia niestacjonarne (wieczorowe))

IV rok semestr letni 2020/2021

(sesja podstawowa od 14 czerwca 2021 do 27 czerwca 2021)

(sesja poprawkowa od 6 września 2021 do 19 września 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo umów gospodarczych (4 ECTS)

dr hab. Bartłomiej Gliniecki, profesor uczelni;

dr Grzegorz Sikorski

26/06/2021

22/06/2021

10:00 test na platformie edukacyjnej   egzamin podstawowy

11/09/2021

9/09/2021

10:00 test na platformie edukacyjnej   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo papierów wartościowych (4 ECTS)

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, profesor uczelni 15/06/2021 11:00 portal edukacyjny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo własności intelektualnej (4 ECTS)

dr hab. Maciej Barczewski, profesor uczelni;

dr Krzysztof Czub

19/04/2021 12:00 test na platformie edukacyjnej   egzamin zerowy
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Podstawy ekonomii (4ECTS)

dr Przemysław Panfil 16/06/2021 11:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo podatkowe (4 ECTS)

dr Łukasz Karczyński 20/06/2021 9:30 MS Teams + Quizizz   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo umów gospodarczych (4 ECTS)

dr hab. Bartłomiej Gliniecki, profesor uczelni;

dr Grzegorz Sikorski

26/06/2021 10:00 test na platformie edukacyjnej   egzamin podstawowy
11/09/2021 10:00 test na platformie edukacyjnej   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Kryminologia i wiktymologia (4 ECTS)

dr hab. Wojciech Zalewski, profesor uczelni         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Ochrona praw człowieka (4 ECTS)


dr Anna Podolska
 
21/06/2021 18:30     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne materialne-pozakodeksowe (4 ECTS)

dr hab. Jacek Potulski, profesor uczelni

dr Tomasz Snarski
 

16/06/2021

25/06/2021

10:30

9:00

    egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Filozofia państwa i polityki (4 ECTS)

prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski;

dr hab. Maciej Wojciechowski

15/05/2021 (część historyczna)

9:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Ochrona praw człowieka  (4 ECTS)


dr Anna Podolska
 
21/06/2021 18:30     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Zarządzanie w administracji publicznej (4 ECTS)

dr Katarzyna Szlachetko 18/06/2021 16:00     egzamin podstawowy
13/09/2021 16:00     egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

Umiejętności prawnicze pozasądowego rozwiązywania sporów (4 ECTS)

dr hab. Tomasz Widłak, profesor uczelni;

dr Magdalena Łągiewska

17/06/2021 11:00     egzamin podstawowy
7/09/2021 11:00     egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - PODATKI I PRAWO PODATKOWE

Systemy podatkowe i procedura podatkowa (4 ECTS)

dr Przemysław Panfil 14/06/2021 11:00      

Specjalizacja dodatkowa - PRAWO DOWODOWE

Prawo dowodowe (karne, cywilne i administracyjne) (4 ECTS)

dr hab. Krzysztof Woźniewski, profesor uczelni;

dr Krzysztof Kaszubowski;

dr Grzegorz Julke

14/06/2021 15:00     egzamin podstawowy
6/09/2021 15:00     egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Proces inwestycyjno-budowlany  (4 ECTS)

dr hab. Anna Machnikowska, profesor uczelni;

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

14/06/2021 18:30 Portal Edukacyjny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prawo autorskie i zwalczania nieuczciwej konkurencj  (4 ECTS)

dr hab. Maciej Barczewski, profesor uczelni;

dr hab. Anna Dobaczewska, profesor uczelni

12/05/2021

11/05/2021

14:00 Moodle   egzamin zerowy
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 12 kwietnia 2021 do 25 kwietnia 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021 15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021 18/04/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
19/04/2021 20/04/2021 21/04/2021 22/04/2021 23/04/2021 24/04/2021 25/04/2021

Sesja poprawkowa od 26 kwietnia 2021 do 2 maja 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
26/04/2021 27/04/2021 28/04/2021 29/04/2021 30/04/2021

1/05/2021

ŚWIĘTO

2/05/2021

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

PRAWO jednolite (studia niestacjonarne (wieczorowe))

V rok semestr letni 2020/2021

(sesja podstawowa od 12 kwietnia 2021 do 25 kwietnia 2021)

(sesja poprawkowa od 26 kwietnia 2021 do 2 maja 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Międzynarodowe prawo handlowe (6 ECTS)

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, profesor uczelni;

dr hab. Arkadiusz Wowerka, profesor uczelni

16/04/2021 10:00 Portal edukacyjny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Międzynarodowe prawo procesowe  (6 ECTS)

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, profesor uczelni;

dr Dominika Mróz-Szarmach

12/04/2021

17:00 Portal Edukacyjny   egzamin podstawowy
26/04/2021 17:00 Portal Edukacyjny   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (6 ECTS) 

dr Jarosław Świeczkowski

24/04/2021

23/04/2021

9:00

17:00

    egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Zawody prawnicze (6 ECTS)

dr Paweł Sut;

dr Anna Podolska
 

19/04/2021 18:30     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Arbitraż i mediacja (6 ECTS)

dr Grzegorz Julke 21/04/2021   praca pisemna   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo ochrony konkurencji (6 ECTS)

dr hab. Anna Dobaczewska, profesor uczelni 13/04/2021 17:00 PE Moodle   egzamin podstawowy
27/04/2021 17:00 PE Moodle   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo własności przemysłowej (6 ECTS)

dr Krzysztof Czub 19/04/2021 11:00 test na platformie edukacyjnej   egzamin podstawowy
30/04/2021 11:00 Portal studenta + MS Teams   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo zamówień publicznych (6 ECTS)

dr hab. Anna Dobaczewska, profesor uczelni;

dr hab. Edvardas Juchnevičius, profesor uczelni

15/04/2021 17:00 PE Moodle   egzamin podstawowy
29/04/2021 17:00 PE Moodle   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Europejskie prawo karne (6 ECTS)

dr hab. Sławomir Steinborn, profesor uczelni

9/04/2021

14:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Kryminalistyka (6 ECTS)

dr Magdalena Kasprzak 16/04/2021 12:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne i postępowanie w sprawach nieletnich (6 ECTS)

dr Wioletta Niemiec;

dr Krzysztof Stasiak

14/04/2021 18:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Zawody prawnicze (6 ECTS)

dr Paweł Sut;

dr Anna Podolska

 

19/04/2021 18:30     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Dostęp do informacji publicznej oraz ochrona danych osobowych (6 ECTS)

dr Michał Miłosz 12/04/2021 9:00 praca pisemna on-line   egzamin podstawowy
30/04/2021 9:00 praca pisemna on-line   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Egzekucja administracyjna i postępowanie egzekucyjne w administracji (6 ECTS)

dr hab. Mariusz Bogusz, profesor uczelni 16/04/2021 9:00 praca pisemna on-line   egzamin podstawowy
28/04/2021 9:00 praca pisemna on-line   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Prawo zamówień publicznych (6 ECTS)

dr hab. Anna Dobaczewska, profesor uczelni;

dr hab. Edvardas Juchnevičius, profesor uczelni

15/04/2021 17:00 PE Moodle   egzamin podstawowy
29/02/2021 17:00 PE Moodle   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Zawody prawnicze (6 ECTS)

dr Paweł Sut;

dr Anna Podolska

19/04/2021 18:30     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy


 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 15. luty 2021 - 13:40; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: środa, 6. Październik 2021 - 06:48; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski