PRAWO jednolite (magisterskie) - niestacjonarne ZAOCZNE

 

 

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 14 czerwca 2021 do 27 czerwca 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 19/06/2021 20/06/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 26/06/2021 27/06/2021

Sesja poprawkowa od 6 września 2021 do 19 września 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
6/09/2021 7/09/2021 8/09/2021 9/09/2021 10/09/2021 11/09/2021 12/09/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
13/09/2021 14/09/2021 15/09/2021 16/09/2021 17/09/2021 18/09/2021 19/09/2021

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

 

PRAWO jednolite (studia niestacjonarne (zaoczne))

I rok semestr letni 2020/2021

(sesja podstawowa od 14 czerwca 2021 do 27 czerwca 2021)

(sesja poprawkowa od 6 września 2021 do 19 września 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Logika dla prawników (8 ECTS) dr hab. Oktawian Nawrot, profesor uczelni 19/06/2021 10:00     egzamin podstawowy
9/09/2021 18:00 Quzizz   egzamin poprawkowy
Prawo konstytucyjne (12 ECTS) dr hab. Krzysztof Grajewski, profesor uczelni 14/06/2021 16:30     egzamin podstawowy
11/09/2021 12:00     egzamin poprawkowy
Prawo międzynarodowe publiczne (8 ECTS) dr hab. Katarzyna Łasak, profesor uczelni 16/06/2021 17:00     egzamin podstawowy
6/09/2021 17;00     egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (studia niestacjonarne (zaoczne))

II rok semestr letni 2020/2021

(sesja podstawowa od 14 czerwca 2021 do 27 czerwca 2021)

(sesja poprawkowa od 6 września 2021 do 19 września 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Prawo administracyjne (10 ECTS)

dr Dominika Tykwińska-Rutkowska 19/06/2021 10:30     egzamin podstawowy
11/09/2021 10:30     egzamin poprawkowy

Prawo cywilne II (10 ECTS)

dr Maja Maciejewska-Szałas 16/06/2021 18:00     egzamin podstawowy

6/09/2021

7/09/2021

8/09/2021

18:00

17:00

17:00

A-I

J-O

P-Ż

egzamin usttny na MS Teams egzamin poprawkowy
Prawo karne procesowe (10 ECTS) dr Piotr Rogoziński 26/06/2021 10:00     egzamin podstawowy
18/09/2021 10:00     egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (studia niestacjonarne (zaoczne))

III rok semestr letni 2020/2021

(sesja podstawowa od 14 czerwca 2021 do 27 czerwca 2021)

(sesja poprawkowa od 6 września 2021 do 19 września 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Postępowanie cywilne
 (11 ECTS)

dr hab. Anna Machnikowska, profesor uczelni;

dr Jarosław Świeczkowski

14/06/2021 17:00 Portal Edukacyjny   egzamin podstawowy

2/09/2021

4/10/2021 (termin przywrócony)

17:00

18:00

Portal Edukacyjny   egzamin poprawkowy
Prawo finansowe (11 ECTS)

dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, profesor uczelni

19/06/2021 10:00 Portal Edukacyjny   egzamin podstawowy
Konsultacje w czasie poprawkowej sesji egzaminacyjnej (MsTeams)
08.09.2021 (środa) godz. 10.00-11.30
18.09.2021 (sobota) godz. 10.00-11.30
    osoby egzaminowane przez prof. A. Jurkowską-Zeidler egzamin poprawkowy

Prawo gospodarcze publiczne i ochrony środowiska
 (8 ECTS)

prof. dr hab. Andrzej Powałowski;

dr hab. Diana Trzcińska, profesor uczelni

21/06/2021 18:00     egzamin podstawowy
6/09/2021 17:00     egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (studia niestacjonarne (zaoczne))

IV rok semestr letni 2020/2021

(sesja podstawowa od 14 czerwca 2021 do 27 czerwca 2021)

(sesja poprawkowa od 6 września 2021 do 19 września 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo umów gospodarczych (4 ECTS)

dr hab. Bartłomiej Gliniecki, profesor uczelni;

dr Grzegorz Sikorski

26/06/2021 10:00 test na platformie edukacyjnej   egzamin podstawowy
11/09/2021 10:00 test na platformie edukacyjnej   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo papierów wartościowych (4 ECTS)

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, profesor uczelni 15/06/2021 19:00 portal edukacyjny   egzamin podstawowy
w godzinach konsultacji       egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo własności intelektualnej (4 ECTS)

dr Krzysztof Czub

24/04/2021

12:00

test na platformie edukacyjnej   egzamin zerowy
24/06/2021 17:00 test na platformie edukacyjnej   egzamin podstawowy
17/09/2021 11:00 Portal Studenta + 
MS Teams
  egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Podstawy ekonomii (4ECTS)

dr Przemysław Panfil 19/06/2021 10:00     egzamin podstawowy
15/09/2021 18:00 portal edukacyjny UG   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo podatkowe (4 ECTS)

dr Łukasz Karczyński 20/06/2021 9:30

MS Teams + Quizizz

  egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo umów gospodarczych (4 ECTS)

dr hab. Bartłomiej Gliniecki, profesor uczelni;

dr Grzegorz Sikorski

26/06/2021 10:00 test na platformie edukacyjnej   egzamin podstawowy
11/09/2021 10:00 test na platformie edukacyjnej   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Kryminologia i wiktymologia (4 ECTS)

dr hab. Wojciech Zalewski, profesor uczelni         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Ochrona praw człowieka (4 ECTS)


dr Anna Podolska
 
21/06/2021 19:15     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne materialne-pozakodeksowe (4 ECTS)

dr Paweł Petasz
 
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Filozofia państwa i polityki (4 ECTS)

prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski;

dr hab. Maciej Wojciechowski

15/05/2021 (część historyczna) 9:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Ochrona praw człowieka  (4 ECTS)


dr Anna Podolska
 
21/06/2021 19:15     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Zarządzanie w administracji publicznej (4 ECTS)

dr Katarzyna Szlachetko 18/06/2021 18:00     egzamin podstawowy
13/09/2021 18:00     egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - PRAWO DOWODOWE

Prawo dowodowe (karne, cywilne i administracyjne) (4 ECTS)

dr hab. Krzysztof Woźniewski, profesor uczelni;

dr Krzysztof Kaszubowski;

dr Grzegorz Julke

14/06/2021

18:00

18:15

    egzamin podstawowy
6/09/2021 18:00     egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Proces inwestycyjno-budowlany  (4 ECTS)

dr hab. Anna Machnikowska, profesor uczelni;

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

14/06/2021 18:30 Portal Edukacyjny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - PROCESOWE WARSZTATY PRAWNICZE

Tworzenie umów  (4 ECTS)

dr hab. Tomasz Widłak, profesor uczelni;

mgr Paulina Wyszyńska-Ślufińska

10/04/2021 10:00     egzamin podstawowy
16/05/2021 10:00   na prośbę studentów egzamin poprawkowy

 

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 12 kwietnia 2021 do 25 kwietnia 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021 15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021 18/04/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
19/04/2021 20/04/2021 21/04/2021 22/04/2021 23/04/2021 24/04/2021 25/04/2021

Sesja poprawkowa od 26 kwietnia 2021 do 2 maja 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
26/04/2021 27/04/2021 28/04/2021 29/04/2021 30/04/2021

1/05/2021

ŚWIĘTO

2/05/2021

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

PRAWO jednolite (studia niestacjonarne (zaoczne))

V rok semestr letni 2020/2021

(sesja podstawowa od 12 kwietnia 2021 do 25 kwietnia 2021)

(sesja poprawkowa od 26 kwietnia 2021 do 2 maja 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Międzynarodowe prawo handlowe (6 ECTS)

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, profesor uczelni 14/04/2021 18:00     egzamin podstawowy
26/04/2021 18:00     egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Międzynarodowe prawo procesowe  (6 ECTS)

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, profesor uczelni

18/04/2021

10:00     egzamin podstawowy
30/04/2021 18:00     egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (6 ECTS) 

dr Jarosław Świeczkowski 24/04/2021 9:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Zawody prawnicze (6 ECTS)

dr Paweł Sut;

dr Anna Podolska
 

12/04/2021 19:15     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Arbitraż i mediacja (6 ECTS)

dr hab. Arkadiusz Wowerka, profesor uczelni 22/04/2021 18:00 ustny - MS Teams   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo ochrony konkurencji (6 ECTS)

dr hab. Anna Dobaczewska, profesor uczelni 13/04/2021 17:00 PE Moodle   egzamin podstawowy
27/04/2021 17:00 PE Moodle   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo własności przemysłowej (6 ECTS)

dr Krzysztof Czub 24/04/2021 11:00 test na platformie edukacyjnej   egzamin podstawowy
30/04/2021 17:00 Portal studenta + MS Teams   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo zamówień publicznych (6 ECTS)

dr hab. Anna Dobaczewska, profesor uczelni;

dr hab. Edvardas Juchnevičius, profesor uczelni

15/04/2021 17:00 PE Moodle   egzamin podstawowy
29/04/2021 17:00 PE Moodle   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Europejskie prawo karne (6 ECTS)

dr hab. Sławomir Steinborn, profesor uczelni

10/04/2021

10:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Kryminalistyka (6 ECTS)

dr Magdalena Kasprzak 17/04/2021 12:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne i postępowanie w sprawach nieletnich (6 ECTS)

dr Wioletta Niemiec;

dr Krzysztof Stasiak

14/04/2021 19:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Zawody prawnicze (6 ECTS)

dr Paweł Sut;

dr Anna Podolska

 

12/04/2021 19:15     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Dostęp do informacji publicznej oraz ochrona danych osobowych (6 ECTS)

dr Michał Miłosz 17/04/2021 9:00 praca pisemna on-line   egzamin podstawowy
30/04/2021 9:00 praca pisemna on-line   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Egzekucja administracyjna i postępowanie egzekucyjne w administracji (6 ECTS)

dr hab. Mariusz Bogusz, profesor uczelni 19/04/2021 9:00 praca pisemna on-line   egzamin podstawowy
26/04/2021 9:00 praca pisemna on-line   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Prawo zamówień publicznych (6 ECTS)

dr hab. Anna Dobaczewska, profesor uczelni;

dr hab. Edvardas Juchnevičius, profesor uczelni

15/04/2021 17:00 PE Moodle   egzamin podstawowy
29/04/2021 17:00 PE Moodle   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Zawody prawnicze (6 ECTS)

dr Paweł Sut;

dr Anna Podolska

12/04/2021 19:15     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy


 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 15. luty 2021 - 13:42; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 17. Wrzesień 2021 - 07:00; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski