PRAWO jednolite (magisterskie) - STACJONARNE

 

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 14 czerwca 2021 do 27 czerwca 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 19/06/2021 20/06/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021 26/06/2021 27/06/2021

Sesja poprawkowa od 6 września 2021 do 19 września 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
6/09/2021 7/09/2021 8/09/2021 9/09/2021 10/09/2021 11/09/2021 12/09/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
13/09/2021 14/09/2021 15/09/2021 16/09/2021 17/09/2021 18/09/2021 19/09/2021

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

 

PRAWO jednolite (magisterskie) - STACJONARNE

I rok semestr letni 2020/2021

(sesja podstawowa od 14 czerwca 2021 do 27 czerwca 2021)

(sesja poprawkowa od 6 września 2021 do 19 września 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Logika dla prawników (8 ECTS) dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG 14/06/2021 10:00     egzamin podstawowy
10/09/2021 16:00 Quizizz   egzamin poprawkowy
Prawo konstytucyjne (12 ECTS) dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG

 

 

 

 

 

 

egzamin podstawowy

16/09/2021 10:00     egzamin poprawkowy
Prawo międzynarodowe publiczne (8 ECTS) dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG,
dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG
16/06/2021 11:00

 

 

  egzamin podstawowy
6/09/2021 11:00     egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (magisterskie) - STACJONARNE

II rok semestr letni 2020/2021

(sesja podstawowa od 14 czerwca 2021 do 27 czerwca 2021)

(sesja poprawkowa od 6 września 2021 do 19 września 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Prawo cywilne II (10 ECTS)  dr Maja Maciejewska-Szałas 25/06/2021 16:00     egzamin podstawowy
6/09/2021 9:00-17:00 egzamin ustny w MS Teams   egzamin poprawkowy
Prawo karne procesowe (10 ECTS)

dr hab. Sławomir Steinborn, profesor uczelni;

dr hab. Krzystof Woźniewski, profesor uczelni;

dr Piotr Rogoziński

17/06/2021

18/06/2021

9:00     egzamin podstawowy
08/09/2021 17:00     termin przywrócony
17/09/2021 9:00     egzamin poprawkowy
13/10/2021 18:00 W celu ustalenia dokładnej godziny rozmowy egzaminacyjnej na Skypie należy indywidualnie mailowo skontaktować się z dr Piotrem Rogozińskim.   termin przywrócony
Prawo administracyjne (10 ECTS)

 prof. dr hab. Tomasz Bąkowski,

dr Dominika Tykwińska-Rutkowska

dr Katarzyna Szlachetko

14/06/2021 10:30     egzamin podstawowy
13/09/2021 14:00     egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (magisterskie) - STACJONARNE

III rok semestr letni 2020/2021

(sesja podstawowa od 14 czerwca 2021 do 27 czerwca 2021)

(sesja poprawkowa od 6 września 2021 do 19 września 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Prawo gospodarcze publiczne i ochrony środowiska (8 ECTS) prof. dr hab. Andrzej Powałowski
dr hab. Maciej Nyka, prof. UG
21/06/2021 16:00     egzamin podstawowy
6/09/2021 17:00     egzamin poprawkowy
Prawo finansowe (11 ECTS)

dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG

dr Łukasz Karczyński

dr Przemysław Panfil

18/06/2021 10:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Postępowanie cywilne (11 ECTS) dr hab. Anna Machnikowska prof. UG 14/06/2021 11:00 Portal Edukacyjny   egzamin podstawowy
02/09/2021 14:00 Portal Edukacyjny   egzamin poprawkowy
4/10/2021 18:00 Portal Edukacyjny   terminy przywrócone

 

PRAWO jednolite (magisterskie) - STACJONARNE

IV rok semestr letni 2020/2021

(sesja podstawowa od 14 czerwca 2021 do 27 czerwca 2021)

(sesja poprawkowa od 6 września 2021 do 19 września 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo umów gospodarczych (4 ECTS)

dr Bartłomiej Gliniecki
dr Grzegorz Sikorski

17/06/2021

22/06/2021

10:00 Portal Edukacyjny UG   egzamin podstawowy
9/09/2021 10:00 Portal Edukacyjny UG   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo papierów wartościowych (4 ECTS)

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG 15/06/2021 11:00 Portal Edukacyjny   egzamin podstawowy
w terminie konsultacji       egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo własności intelektualnej (4 ECTS)

dr Krzysztof Czub

dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG

19/04/2021

"zerówka"

12:00 Platforma Edukacyjna UG-test   egzamin podstawowy
         

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Podstawy ekonomii (4 ECTS)

dr Przemysław Panfil 16/06/2021 11:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo podatkowe             (4 ECTS)

dr Łukasz Karczyński 20/06/2021 9:30 MS Teams+Quizizz   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo umów gospodarczych (4 ECTS)

dr Bartłomiej Gliniecki
dr Grzegorz Sikorski

17/06/2021

22/06/2021

10:00 Portal Edukacyjny UG   egzamin podstawowy
9/09/2021 10:00 Portal Edukacyjny UG   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Kryminologia i wiktymologia (4 ECTS)

dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Ochrona praw człowieka  (4 ECTS)


dr Anna Podolska
 
21/06/2021 18:30     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne materialne-pozakodeksowe (4 ECTS)

dr Tomasz Snarski
dr Jacek Potulski, prof. UG
25/06/2021 9:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Filozofia państwa i polityki (4 ECTS)

prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejeski

dr hab. Maciej Wojciechowski
 

15.05.2021

(część historyczna)

9:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Ochrona praw człowieka  (4 ECTS)


dr Anna Podolska
 
21/06/2021 18:20     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Zarządzanie w administracji publicznej    (4 ECTS)

dr Katarzyna Szlachetko 18/06/2021 16:00     egzamin podstawowy
13/09/2021 16:00     egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

Umiejętności prawnicze pozasądowego rozwiązywania sporów (3 ECTS)

dr hab. Tomasz Widłak, profesor uczelni

dr Magdalena Łągiewska

18/05/2021 13:15     egzamin zerowy
17/06/2021 11:00     egzamin podstawowy
7/09/2021 11:00     egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - Prawo dowodowe

Prawo dowodowe (karne, cywilne i administracyjne)  (3 ECTS)

dr Krzysztof Kaszubowski

dr Grzegorz Julke

dr hab. Krzysztof Woźniewski, profesor uczelni

14/06/2021 15:00     egzamin podstawowy
6/09/2021 15:00     egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - Prawo nieruchomości

Proces inwestycyjno-budowlany (3 ECTS)

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

dr hab. Anna Machnikowska, profesor uczelni

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - Prawo włsności intelektualnej

Prawo autorskie i zwalczania nieuczciwej konkurencji (3 ECTS)

prof. UG, dr hab. Maciej Barczewski,

dr hab. Anna Dobaczewska, profesor uczelni

12/05/2021

11/05/2021

14:00 Moodle   egzamin zerowy
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - Podatki i prawo podatkowe

Systemy podatkowe i procedura podatkowa      (3 ECTS)

dr Przemysław Panfil 14/06/2021 11:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 12 kwietnia 2021 do 25 kwietnia 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021 15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021 18/04/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
19/04/2021 20/04/2021 21/04/2021 22/04/2021 23/04/2021 24/04/2021 25/04/2021

Sesja poprawkowa od 26 kwietnia 2021 do 2 maja 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
26/04/2021 27/04/2021 28/04/2021 29/04/2021 30/04/2021

1/05/2021

ŚWIĘTO

2/05/2021

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

PRAWO jednolite (magisterskie) - STACJONARNE

V rok semestr letni 2020/2021

(sesja podstawowa od 12 kwietnia 2021 do 25 kwietnia 2021)

(sesja poprawkowa od 26 kwietnia 2021 do 2 maja 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Zawody prawnicze (6 ECTS)

dr Paweł Sut;
dr Anna Podolska

19/04/2021 18:30     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Międzynarodowe prawo handlowe  (6 ECTS)

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG
dr hab. Arkadiusz Wowerka, prof. UG

16/04/2021

10:00 Portal Edukacyjny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjke (6 ECTS) 

dr Jarosław Świeczkowski 23/04/2021 17:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Międzynarodowe prawo procesowe (6 ECTS)

dr hab. Sylwia Majkowska-szulc, prof. UG

dr Dominika Mróz-Szarmach
 

12/04/2021 17:00 Portal Edukacyjny   egzamin podstawowy
26/04/2021 17:00 Portal Edukacyjny   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Arbitraż i mediacja (6 ECTS)

dr Grzegorz Julke 12/04/2021   praca pisemna   egzamin podstawowy
26/04/2021   praca pisemna   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo ochrony konkurencji (6 ECTS)

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG 13/04/2021 17:00 PE Moodle   egzamin podstawowy
27/04/2021 17:00 PE Moodle   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo własności przemysłowej (6 ECTS)

dr Krzysztof Czub 19/04/2021 11:00 Platforma Edukacyjna UG-test   egzamin podstawowy
30/04/2021    11:00 Portal studenta+MS Teams   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo zamówień publicznych (6 ECTS)

dr hab. Anna Dobaczewska, profesor uczelni;

dr hab. Edvardas Juchnevicius, profesor uczelni

         
         

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Europejskie prawo karne (6 ECTS)

dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG 9/04/2021 17:15     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Kryminalistyka (6 ECTS)

dr Magdalena Kasprzak         egzamin zerowy
16/04/2021 12:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne i postępowanie w sprawach nieletnich (6 ECTS)

dr Wioletta Niemiec; dr Krzysztof Stasiak 14/04/2021 18:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Zawody prawnicze (6 ECTS)

dr Paweł Sut;
dr Anna Podolska
19/04/2021 18:30      
         

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Dostęp do informacji publicznej oraz ochrona danych osobowych (6 ECTS)

dr Michał Miłosz 12/04/2021 9:00 praca pisemna on-line   egzamin podstawowy
30/04/2021 9:00 praca pisemna on-line   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Egzekucja administracyjna i postępowanie egzekucyjne w administracji (6 ECTS)

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG 16/04/2021 9:00 praca pisemna on-line   egzamin podstawowy
28/04/2021      9:00      praca pisemna on-         line   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO FINANSOWA ORAZ PUBLICZNO PRAWNA

Prawo zamówień publicznych (6 ECTS)

dr hab. E. Juchnevicius, prof. UG

dr hab. A. Dobaczewska, prof. UG

15/04/2021

29/04/2021

17:00

17:00

PE Moodle

PE Moodle

  egzamin podstawowy
egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO FINANSOWA ORAZ PUBLICZNO PRAWNA

Zawody prawnicze (6 ECTS)

dr Paweł Sut;
dr Anna Podolska
19/04/2021 18:30     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 15. luty 2021 - 13:38; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: środa, 6. Październik 2021 - 07:08; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski