PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia (licencjackie) - STACJONARNE

Sesja podstawowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego**)

od 17 stycznia 2022 do 30 stycznia 2022

** W okresie od dnia 17 stycznia 2022 r. do dnia 30 stycznia 2022 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:
1) zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
2) uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
3) uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w  sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
17/01/2022 18/01/2022 19/01/2022 20/01/2022 21/01/2022 22/01/2022 23/01/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
24/01/2022 25/01/2022 26/01/2022 27/01/2022 28/01/2022 29/01/2022 30/01/2022

 

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
31/01/2022 1/02/2022 2/02/2022 3/02/2022 4/02/2022 5/02/2022 6/02/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
7/02/2022 8/02/2022 9/02/2022 10/02/2022 11/02/2022 12/02/2022 13/02/2022

 

Sesja poprawkowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego)

od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
21/02/2022 22/02/2022 23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022 26/02/2022 27/02/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
28/02/2022 1/03/2022 2/03/2022 3/03/2022 4/03/2022 5/03/2022 6/03/2022

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.

1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:
1) prodziekan, albo
2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów
– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.
Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.

3. Na danym roku studiów:
1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;

2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.
Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.

4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia (stacjonarne)

I rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Ekonomia (4 ECTS) dr Paweł Galiński 02/02/2022 9:30 egzamin zdalny/PE   egzamin podstawowy
02/02/2022 17:00 PE UG   egzamin poprawkowy
Prawo administracyjne (8 ECTS) dr Dominika Tykwińska-Rutkowska 31/01/2022 9:30 online   egzamin podstawowy
21/02/2022 11:15 egzamin zdalny   egzamin poprawkowy
Zarządzanie przedsiębiorstwem (4 ECTS) dr Mirosław Czapiewski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Źródła i wykładnia prawa podatkowego (4 ECTS) dr Łukasz Karczyński

7.02.2022

19:30 egzamin zdalny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia (stacjonarne)

II rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Controlling finansowy w przedsiębiorstwie (2 ECTS) dr Sebastian Susmarski 1/02/2022 9:00 egzamin zdalny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Podatki i opłaty samorządowe (4 ECTS)

dr Przemysław Panfil;

dr Paweł Galiński

21.12.2021 12:30

1039

Portal Edukacyjny UG

  egzamin "zerowy"
31.01.2022 11:00

1039

Portal Edukacyjny UG

  egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Podstawy statystyki (2 ECTS) dr Dorota Banaszkiewicz         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Rachunkowość finansowa (4 ECTS) dr Monika Mazurowska 4.02.2022 11:15-12:15 egzamin zdalny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Ubezpieczenia społeczne (2 ECTS) dr Kamila Bielawska

7/02/2022

9/02/2022

11:00 egzamin zdalny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia (stacjonarne)

III rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 lutego 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Podatki bezpośrednie (5 ECTS)

dr Damian Cyman

08.02.2022 10:00 egzamin zdalny   egzamin podstawowy

dr Patryk Kaczmarek

        egzamin podstawowy

dr Damian Cyman

        egzamin poprawkowy
dr Patryk Kaczmarek         egzamin poprawkowy
Podatki pośrednie (5 ECTS) dr Rafał Mroczkowski         egzamin podstawowy
dr Katarzyna Welzant 3.02.2022 9:00 egzamin zdalny   egzamin podstawowy
dr Rafał Mroczkowski         egzamin poprawkowy
dr Katarzyna Welzant         egzamin poprawkowy
Podatki w księgach rachunkowych (2 ECTS)

dr Cyryl Kotyla

1.02.2022 13:30-15:00 Portal Edukacyjny UG   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo karne skarbowe (3 ECTS) dr Tomasz Kanty 4/02/2022 20:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych (3 ECTS) dr Wojciech Kozłowski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 28. Czerwiec 2021 - 12:26; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 18. luty 2022 - 14:53; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski