PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE II stopnia (magisterskie) - NIESTACJONARNE

PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE II stopnia (magisterskie) - NIESTACJONARNE

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
19/06/2023 20/06/2023 21/06/2023 22/06/2023 23/06/2023 24/06/2023 25/06/2023
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
26/06/2023 27/06/2023 28/06/2023 29/06/2023 30/06/2023 01/07/2022 02/07/2023

 

Sesja poprawkowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 04 września 2023 do 17 września 2023

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
04/09/2023 05/09/2023 06/09/2023 07/09/2023 08/09/2022 09/09/2023 10/09/2023
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
11/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 14/09/2023 15/09/2023 16/09/2023 17/09/2023

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.

1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:

1) prodziekan, albo

2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów

– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.

Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.

3. Na danym roku studiów:

1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;


2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.

Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.

4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

 

 

PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE NIESTACJONARNE II stopnia (studia niestacjonarne)

I rok semestr LETNI 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 04 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Etyka w administracji (1 ECTS) dr hab. Tomasz Widłak, profesor UG         zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Podstawy prawa prywatnego (5 ECTS) dr Maja Maciejewska-Szałas  19/06/2023 15:45 Aud. B   egzamin podstawowy
 4/09/2023  15:45

 Aud. C

p. 4031

  egzamin poprawkowy
Podstawy zarządzania organizacją publiczną (3 ECTS) dr hab. Jarosław Waśniewski, profesor UG         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Prawo administracyjne (część ogólna) (5 ECTS)

dr Dominika Tykwińska-Rutkowska 24/06/2023 12:00 AULA   egzamin podstawowy
9/09/2023 9:30 AULA   egzamin poprawkowy
Prawo europejskie w pracy urzędnika (3 ECTS)

dr Jakub Szmit;

dr Olga Śniadach

21/06/2023 18:00 Aud. C   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo międzynarodowe w pracy urzędnika (2 ECTS)

dr Jakub Szmit

21/05/2023 9:00 Aud. C   egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo represyjne w administracji publicznej (3 ECTS) dr Adrian Wrocławski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Socjologia administracji (1 ECTS) dr Elżbieta Kolasińska         zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę

 

PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE NIESTACJONARNE II stopnia (studia niestacjonarne)

II rok semestr LETNI 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 04 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Prawo urzędnicze (2 ECTS) dr Jakub Szmit 7/05/2023 16:40 s. 1039   egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Statystyka w administracji (2 ECTS) dr Dorota Banaszkiewicz         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12. Styczeń 2023 - 11:27; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: wtorek, 11. Lipiec 2023 - 12:25; osoba wprowadzająca: Anna Okoń